Xuất sư từ gia trang

Thông tin chi tiết về điều chỉnh xuất/phản sư Ẩn rứa Môn Phái như sau.

Chư vị thân mến,

Tại phiên bạn dạng mới, có một trong những điều chỉnh về xuất/phản sư Ẩn ráng Môn Phái.

Quý thân sĩ hãy cùng Bổn Trang dõi theo nội dung chi tiết như sau:

Xuất sư - bội nghịch sư Cổ chiêu tập Phái

Nhân sĩ ý muốn xuất/phản sư, đến chạm chán NPC Dương Tà (47,120) tại map.

Cổ chiêu tập để nhận nhiệm vụ (Q)

*

♦ làm phản sư

- Danh phận 1: Nội công, võ học, tạp học Cổ chiêu tập bị xóa sạch

- Danh phận 2: Võ học tập bảo lưu 1 tầng, nội công, tạp học tập xóa sạch

Xuất sư

Từ danh phận 3 mang đến danh phận 9: Nếu người chơi ý muốn xuất sư phải gồm vật phẩm Thẻ xuất sư.Thẻ này thay đổi ởNPC nỗ lực Ninh (-280, -440)map Cổ Mộ

- Danh phận 10 xuất sư không yêu cầu thẻ

Xuất sư tự danh phận 3 mang lại danh phận 10 thì nội công, võ học được giữ lại nguyên. Tạp học tập xóa bỏ.

- Nếu không luyện nội công, cùng võ học nhưng chỉ thay đổi thì vẫn được giữ nguyên số tầng.

- thời gian vào lại ẩn thế sau thời điểm xuất phản bội sư là 24 ngày.

*

Xuất sư - làm phản sư trường Phong Tiêu Cục

Nhân sĩ hy vọng xuất/phản sư, cho gặpNPC Tiêu Vũ (1873,384) maps Kim Lăng

nhằm nhận trách nhiệm (Q)

*

Phản sư

- Danh phận 1: Nội công, võ học, tạp học tập Trường phong số đông bị xóa

- Danh phận 2: Nội công, tạp học bị xóa. Võ học cất giữ tầng 1.

Xuất sư

Từ danh phận 3 mang đến danh phận 9, hy vọng xuất sư thì sau khi nhận (Q) đến NPC Khâu Văn Hạo (1762 454) mua thẻ Xuất Sư tiếp nối trở về gặp mặt Tiêu Vũ nhằm trả (Q).

- Danh phận 10 xuất sư không cần đến thẻ xuất sư này.

Xuất sư danh phận 3 mang lại danh phận 10 bảo lưu tổng thể võ học tập nội công, xóa khỏi tạp học.

- Nếu chưa luyện nội công, với võ học mà lại chỉ đổi thì vẫn được giữ nguyên số tầng.

- thời gian vào lại ẩn thế sau khoản thời gian xuất phản nghịch sư là 24 ngày.

*

Xuất sư - phản sư Niệm La Bá

Nhân sĩ đến gặpNPC Cổ Tiêu yên (Niệm La Bá 2174 ; 569)để xem điều

kiện xuất/phản sư Niệm La Bá. Sau đó, mang lại gặpNPC Thủy Hàn Thu (2189; 601)

tại bản đồ Niệm La Báđể dấn nhiệm vụ.

*

Phản sư

- Bị buff 24 ngày sau mới vào lại phái.

- Danh phận 1: Xóa toàn bộ nội công, võ học, danh vọng NLB.

- Danh phận 2: Xóa nội công, tạp học danh vọng, skill cất giữ 1 tầng.

Xuất sư

- có khả năng sẽ bị buff 24 ngày sau new vào lại phái.

Xuất sư từ danh phận 3 mang đến 9 cần phải có vật phẩm Thẻ xuất sư niệm la. Danh phận 10 không cần.

- Xuất sư sẽ giữ nguyên toàn thể nội công, võ học. Xóa tạp học.

- Nếu thay đổi mà không luyện thì số tầng vẫn được giữ lại nguyên.

- cống phẩm này thay đổi ở NPC Cửu Kiều (NLB 2066, 1124)

*

Ở đây sẽ sở hữu 2 phía để fan chơi lựa chọn

- bạn chơi xuất sư bắt đầu làm Đường Môn (sẽ bị xóa tạp học tập NLB)

Người chơi xuất sư dấn mình vào VMP (xóa tạp học với võ học tập nội công tương quan đến Đường Môn)Xuất sư - phản nghịch sư máu Đao Môn

Nhân sĩ mang đến gặpNPCTu Vi (-117, -529) tạimap ngày tiết Đao Mônđể xem

điều khiếu nại xuất/phản sư Niệm La Bá. Sau đó, đến gặpNPCBàng Thanh(-115, -529)

tại maps Huyết Đao Mônđể dấn nhiệm vụ.

*

Phản sư

- Bị buff 24 ngày sau mới vào lại phái.

- Danh phận 1: Xóa tất cả nội công, võ học, danh vọng HDM.

- Danh phận 2: Xóa nội công, tạp học tập danh vọng, skill giữ giàng 1 tầng.

Xuất sư

- có khả năng sẽ bị buff 24 ngày sau bắt đầu vào lại phái.

Xuất sư từ bỏ danh phận 3 đến 9 cần phải có vật phẩm Thẻ xuất sư tiết Đao. Danh phận 10 không cần.

- Xuất sư sẽ giữ lại được nguyên cục bộ nội công, võ học. Xóa tạp học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *