Xóa mail trong outlook 2010

Outlook mang lại tienkiemkyduyen.mobi 365 Outlook 2021 Outlook 2019 Outlook 2016 Outlook 2013 Outlook 2010 xem thêm...Ít hơn

Bạn mong mỏi làm gì?

Xóa toàn bộ email ngoài một thư mục

Hãy đảm bảo đã bung rộng phòng Thư mục. Để bung rộng chống Thư mục, hãy bấm chuột mũi tên ở phía bên trên cùng bên trái của ngăn.

*

Trong chống thư mục , nhấn vào phải vào folder mà bạn muốn làm trống, rồi bấm xóa tất cả.

Khi bạn được nhắc di chuyển tất cả văn bản vào folder Các mục Đã xóa, hãy click chuột .

*

Tất cả các mục được chọn hiện nằm trong thư mục Các mục Đã xóa. Xem có tác dụng trống thư mục những mục sẽ xóa để xóa lâu dài chúng.Lưu ý: nếu bạn đang nỗ lực giải phóng dung tích trong vỏ hộp thư của mình, chúng ta phải làm trống thư mục các mục vẫn xóa trước khi chúng ta có thể giành được dấu cách đó.

Đầu Trang

Xóa các email

Bạn có thể nhanh giường xóa nhiều email khỏi một thư mục và vẫn giữ lại lại các email không đọc hoặc email đặc biệt quan trọng để giải pháp xử lý sau.

Để lựa chọn và xóa những email liên tiếp , trong danh sách thư, hãy bấm vào email đầu tiên, nhấn cùng giữ phím Shift , nhấn vào email cuối cùng, rồi thừa nhận phím Delete .

Để lựa chọn và xóa những email ko liên tiếp , hãy click chuột email đầu tiên, nhấn với giữ phím Ctrl , bấm vào từng email mà bạn muốn xóa, rồi nhấn phím Delete .


Mẹo: 

Để bỏ lựa chọn một email, nhấn và giữ phím Ctrl, rồi nhấp chuột email đó.

Để chọn toàn bộ email trong thư mục hiện nay hoạt, dấn Ctrl+A.


Đầu Trang

Xóa tất cả email trong tất cả các thư mục

Cách duy nhất nhằm xóa tất cả email trong tất cả các thư mục là nhấn vào phải vào từng thư mục trong danh sách thư mục của bạn, nên chọn xóa tất cả, và dịch rời các mục đến thư mục các mục đã xóa .

Đầu Trang

Làm trống folder Các mục Đã xóa

Các mục mà các bạn xóa đã được di chuyển đến thư mục những mục đang xóa , nhưng phần đông mục này không bị xóa vĩnh viễn cho tới khi thư mục đó được gia công trống. Chúng ta cũng có thể làm trống thư mục kia theo cách thủ công bằng tay vào ngẫu nhiên lúc nào.

Trong phòng Thư mục, nhấn vào phải vào thư mục những mục Đã xóa, rồi nhấn vào Làm trống Thư mục.

Bạn sẽ tiến hành nhắc để xác thực rằng bạn có nhu cầu xóa vĩnh viễn những mục này. Nhấp chuột Có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *