Who Dịch Sang Tiếng Việt

Trong tiếng tienkiemkyduyen.mobiệt who có nghĩa là: ai, mà, ai nào (ta đã kiếm được các phép tịnh tiến 12). Có tối thiểu câu mẫu mã 207 có who . Trong số các hình khác: Nobody knew that Tom was the person who contributed most of the money. ↔ không có ai biết là Tom là người góp phần nhiều chi phí nhất. .
*

Thus, Jesus and his apostles taught that he was “the Son of God,” but it was later churchmen who developed the idea of “God the Son.”
Như vậy, Giê-su và các sứ-đồ dạy dỗ rằng ngài là “Con của Đức Chúa Trời”, nhưng sau này các nhà thờ bày đưa ra ý-niệm về “Đức Chúa (Trời) Con”.
Christians who have a genuine interest in one another find no difficulty in spontaneously expressing their love at any time of the year.
Tín trang bị đấng Christ nào thật sự chăm chú đến nhau không thấy khó gì để tự nhiên tỏ lòng yêu thương vào bất cứ lúc nào trong thời hạn (Phi-líp 2:3, 4).
22 & this is the genealogy of the sons of Adam, who was the ason of God, with whom God, himself, conversed.
22 Và đó là gia phả về các đàn ông của A Đam, ông acon trai của Thượng Đế, là tín đồ mà chủ yếu Thượng Đế vẫn nói chuyện.
90 với kẻ nào cho những ngươi thức ăn, hay cho các ngươi áo xống mặc, hoặc cho các ngươi tiền, thì sẽ chẳng vì tại sao gì bị amất quà biếu của mình.
(Matthew 11:19) Frequently, those going from house to house have seen etienkiemkyduyen.mobidence of angelic direction that leads them lớn those who are hungering & thirsting for righteousness.
Nhiều khi những người đi từ công ty này sang công ty kia thấy rõ được các thiên sứ dẫn dắt mang đến nhà rất nhiều người đói khát về sự công bình.
Belietienkiemkyduyen.mobing husbands who continue khổng lồ love their wives, whether in favorable or in trying times, demonstrate that they closely follow Christ’s example of lotienkiemkyduyen.mobing the congregation and caring for it.
Những người ông chồng tin kính liên tục yêu vk mình, dù trong lúc thuận lợi hay cực nhọc khăn, cho biết họ theo gần cạnh gương của Chúa Giê-su, đấng dịu dàng và chăm lo hội thánh.
24 Then some of those who were with us went off to the tomb,*+ & they found it just as the women had said, but they did not see him.”
24 Rồi gồm vài người trong cửa hàng chúng tôi đã mang đến mộ,+ chúng ta cũng thấy giống như lời những thiếu phụ ấy nói dẫu vậy không thấy ngài”.
“They’re also at risk of attracting the attention of older boys who are more apt to be sexually experienced,” says the book A Parent’s Guide to lớn the Teen Years.
Một cuốn sách về nuôi dạy con (A Parent’s Guide to the Teen Years) cho biết: “Những cậu con trai lớn tuổi hơn, hoàn toàn có thể từng làm ‘chuyện ấy’, cũng dễ chú ý đến các em gái này”.
The prophecy regarding the destruction of Jerusalem clearly portrays Jehovah as a God who ‘causes his people khổng lồ know new things before they begin lớn spring up.’ —Isaiah 42:9.
Lời tiên tri về tienkiemkyduyen.mobiệc thành Giê-ru-sa-lem bị diệt diệt mô tả rõ ràng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ‘làm cho dân Ngài biết các sự mới trước khi chúng nổ ra’.—Ê-sai 42:9.
In the days of Jesus và his disciples, it brought relief lớn Jews who were brokenhearted because of the wickedness in Israel và were languishing in captitienkiemkyduyen.mobity to lớn the false religious traditions of first-century Judaism.
Vào thời Chúa Giê-su và các môn đồ gia dụng ngài, nó cũng mang đến sự khuây khỏa đến những người vì Thái nhức lòng vì chưng sự độc ác ở Y-sơ-ra-ên, và chán nản và bi quan vì bị giam hãm một trong những truyền thống tôn giáo sai lầm của do Thái Giáo vào cầm cố kỷ sản phẩm nhất.
These maps allow teachers khổng lồ easily locate students who need more help with lessons, và protienkiemkyduyen.mobide assistance when they lack books, clothes, or transportation.
Những bạn dạng đồ này chất nhận được giáo tienkiemkyduyen.mobiên dễ ợt xác xác định trí của những học tienkiemkyduyen.mobiên cần giúp đỡ nhiều rộng trong học tập, và cung ứng kịp thời khi những em thiếu thốn sách vở, áo quần hoặc phương tiện đi lại.
There were people lượt thích that, I just showed some examples, who are amazing, who are belietienkiemkyduyen.mobing in women"s rights in Saudi Arabia, và trying, & they are also facing a lot of hate because of speaking up & voicing their tienkiemkyduyen.mobiews.
Những tín đồ như trong các ví dụ tôi vừa chiếu lên họ vẫn tin vào quyền lợi và nghĩa vụ của thanh nữ ở Ả rập Xê út, họ cố gắng nỗ lực tranh đấu với cũng đương đầu với những sự thù ghét vị dám công bố và bày tỏ ý kiến của mình.
20 Jesus’ words at Matthew 28:19, trăng tròn show that it is those who have been made his disciples that should be baptized.
20 gần như lời của Giê-su nơi Ma-thi-ơ 28:19, 20 cho biết thêm những người đã trở cần môn đồ vật của ngài buộc phải làm báp têm.
You are to help prepare the world for the millennial reign of the Satienkiemkyduyen.mobior by helping khổng lồ gather the elect from the four quarters of the earth, so that all who choose to bởi vì so may receive the gospel of Jesus Christ và all of its blessings.
Các em đề nghị giúp chuẩn bị thế gian cho tienkiemkyduyen.mobiệc trị do trong thời kỳ ngàn năm của Đấng cứu giúp Rỗi bằng cách giúp quy tụ những người được Chúa lựa chọn từ bốn phương trời, để toàn bộ những người chọn làm như vậy rất có thể nhận được phúc âm của Chúa Giê Su Ky tô và tất cả các phước lành của phúc âm.
I’m the missionary who had not received a letter from my mother or my father during my first nine months in the mission field.
Em là người truyền giáo đã không nhận được thư của bà mẹ hoặc phụ thân mình trong chín tháng thứ nhất ở trong khoanh vùng truyền giáo của mình đây.
“There were so many different customs khổng lồ get used to,” say two fleshly sisters in their late 20’s from the United States, who serve in the Dominican Republic.
Hai người mẹ ruột fan Mỹ ngay gần 30 tuổi, đang ship hàng tại cộng Hòa Dominican, trọng tâm sự: “Có rất nhiều tập tục mới mẻ và lạ mắt cửa hàng chúng tôi phải làm cho quen.
For this is the message which you have heard from the beginning, that we should have love for one another; not like Cain, who originated with the wicked one and slaughtered his brother.” —1 John 3:10-12.
Vả, lời rao-truyền mà các con đã nghe tự lúc ban sơ ấy là bọn họ phải yêu-thương lẫn nhau. Chớ làm cho như Ca-in là kẻ thuộc về ma-quỉ, đã giết em mình” (I Giăng 3:10-12).
He, Emilio G. Segrè (1905–1989) who discovered the elements technetium & astatine, & the antiproton), Bruno Rossi (1905–1993) a pioneer in Cosmic Rays & X-ray astronomy) và a number of Italian physicists were forced khổng lồ leave Italy in the 1930s by Fascist laws against Jews,.
Ông với Emilio G. Segrè (1905–89, tò mò các thành phần tecneti với astatin, cùng phản proton), Bruno Rossi (1905–93, đi đầu trong sự phản xạ vũ trụ cùng thiên văn học tập tia X) và một số nhà trang bị lý học tập Ý bị đề xuất rời ngoài Ý trong những năm 1930 bởi vì các luật đạo phát xít chống tín đồ Do Thái.
Danh sách truy nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *