Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 87

Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 87, 88 VBT toán 4 bài 155 : Ôn tập về các phép tính với số thoải mái và tự nhiên với lời giải cụ thể và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất


bài 1

Đặt tính rồi tính:

134752 + 2408 84752 – 18736

Phương pháp giải:

- Viết phép tính làm thế nào cho các chữ số thẳng hàng thẳng cột cùng với nhau.

- thực hiện phép tính thứu tự từ phải sang trái.

Lời giải bỏ ra tiết:

*


bài xích 2

Tìm (x) :

a) (x) + 216 = 570 b) (x) – 129 = 427

Phương pháp giải:

Xác định mục đích của (x) rồi search (x) theo những quy tắc :

- hy vọng tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ số hạng sẽ biết.

- mong muốn tìm số bị trừ ta đem hiệu cùng với số trừ.

Lời giải đưa ra tiết:

a) (x) + 216 = 570 

(x) = 570 – 216 

(x) = 354

b) (x) – 129 = 427

(x) = 427 + 129

(x) = 556


bài xích 3

Viết chữ hoặc số phù hợp vào vị trí chấm :

7 + a = ..... + 7 a – 0 = .....

(a + b ) + 5 = a + (b + ..... ) a – a = .....

0 + m = m + ..... = .....

Phương pháp giải:

Nhẩm lại các đặc điểm giao hoán, kết hợp, ... Rồi điền số hoặc chữ phù hợp vào vị trí trống.

Lời giải chi tiết:

7 + a = a + 7 a – 0 = a

(a + b) + 5 = a + (b + 5) a – a = 0

0 + m = m + 0 = m


bài xích 4

Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất:

a) 68 + 95 + 32 + 5 = .................

= .................

= .................

b) 102 + 7 + 243 + 98 = .................

= .................

= .................

Phương pháp giải:

- áp dụng các tính chất giao hoán, kết hợp, nhóm các số để sản xuất thành những số tròn chục, tròn trăm. 

- Tính nhẩm rồi trình bày công việc giải.

Lời giải đưa ra tiết:

a) 68 + 95 + 32 + 5 = (68 + 32 ) + (95 + 5)

= 100 + 100

= 200

b) 102 + 7 +243 + 98 = (102 + 98) + (7 + 243)

= 200 + 250

= 450


bài bác 5

Anh tiết kiệm chi phí được 135 000 đồng. Số tiền tiết kiệm chi phí của em ít hơn của anh là 28 000 đồng. Hỏi cả 2 đồng đội tiết kiệm được từng nào tiền ?

Phương pháp giải:

- search số tiền tiết kiệm chi phí của em.

- Tính tổng cộng tiền tiết kiệm chi phí của hai anh em.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt

Anh: 135 000 đồng

Em: thấp hơn 28 000 đồng

Cả nhị anh em: ... đồng?

Bài giải

Số tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí của em là:

135 000 – 28 000 = 107 000 (đồng )

Số tiền tiết kiệm chi phí của hai bạn bè là:

135 000 + 107 000 = 242 000 (đồng)

Đáp số : 242 000 đồng.

tienkiemkyduyen.mobi


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả

Giải nặng nề hiểu

Giải không đúng

Lỗi không giống

Hãy viết cụ thể giúp tienkiemkyduyen.mobi


Cảm ơn bạn đã thực hiện tienkiemkyduyen.mobi. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép tienkiemkyduyen.mobi gửi các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *