VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 2 BÀI 157

Câu 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 Vở bài bác tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 bài xích 157 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

1. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

*

2. Tính

a) 39275 – 306 × 25 = b) 6720 : 120 + 25 × 100 =

3. Tính bằng cách thuận nhân thể nhất:

a) 25 × 34 × 4 = b) 128 × 93 + 128 × 7 =

c) 57 × 63 – 47 × 63 = 

4. Gia sư mua đôi mươi quyển truyện và một số bút làm phần thưởng đến học sinh. Hiểu được giá chi phí trung bình từng quyển truyện là 15 000 đồng, Số tiền cài đặt bút bởi (1 over 3) số iền mua truyện. Hỏi cô giáo download phần thưởng hết bao nhiêu tiền?

1.

*

2.

a) 39275 – 306 × 25 = 39275 – 7650

= 31625

b) 6720 : 120 + 25 × 100 = 56 + 2500

= 2556

3.

a) 25 × 34 × 4 = 25 × 4 × 34

= 100 × 34Quảng cáo

= 3400

b) 128 × 93 + 128 × 7 = 128 × (93 + 7)

= 128 × 100

= 12800

c) 57 × 63 – 47 × 63 = 63 × (57 – 47)

= 63 × 10

= 630

4. Cầm tắt:

*

Số tiền sở hữu truyện là:

15000 × đôi mươi = 300000 (đồng)

Số chi phí mua cây bút là:

300000 : 3 = 100000 (đồng)

Số chi phí mua cây bút và truyện là:

300000 + 100000 = 400000 (đồng)

Đáp số : 400000 đồng


Bài học: chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcCâu 1, 2, 3, 4, 5 trang 88, 89 VBT Toán 4 tập 2: bài 155+156+157. Ôn tập về các phép tính cùng với số tự
Bài tiếp theoCâu 1, 2, 3 trang 91 Vở bài xích tập Toán 4 tập 2: bài xích 158 Ôn tập về biểu đồ
Danh sách bài bác tập
Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 88, 89 VBT Toán 4 tập 2: bài bác 155+156+157. Ôn tập về những phép tính cùng với số...
Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 87, 88 Vở bài tập Toán 4 tập 2: bài bác 155+156+157. Ôn tập về những phép tính...
Mục lục môn Toán 4 (VBT)


Xem đầy đủ: VBT Toán 4


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài xích tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Phần nào của hộp tất cả không khí nóng? tại sao? Phần nào của hộp có không khí lạnh? bài 37: lý do có gió?
Phần làm sao của hộp có không khí nóng? tại sao? Phần làm sao của hộp tất cả không khí lạnh?: bài bác 37: nguyên nhân có gió?....
Bài 1 trang 123 SGK Địa 4, Em hãy nêu những thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ biến chuyển vùng cung ứng lúa...
Hoạt động tiếp tế của tín đồ dân sống đồng bằng Nam cỗ - bài 1 trang 123 SGK Địa lí 4. Em hãy nêu...
Soạn bài bác Bài thơ về tiểu team xe không kính trang 71 SGK giờ đồng hồ Việt 4 tập 2 – giờ Việt lớp 4
Tập đọc: bài xích thơ về tiểu team xe không kính - Soạn bài bác Bài thơ về tiểu nhóm xe ko kính trang 71 SGK...
Bài 2 trang 149 SGK Địa 4, Qua bảng đứng tên hàng siêng chở tự Đà Nẵng đi địa điểm khác, em nêu thương hiệu một...
Thành phố Đà Nẵng - bài 2 trang 149 SGK Địa lí 4. Qua bảng đứng tên hàng chuyên chở trường đoản cú Đà Nẵng đi...
Câu 1 trang 15 VBT công nghệ 4 : ☐ Mỗi các loại thức ăn chỉ cung ứng một số chất dinh dưỡng nhất...
Câu 1 trang 15 Vở bài xích tập kỹ thuật 4 . Viết chữ Đ vào ☐ trước câu đúng, chữ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *