VIẾT 1 ĐOẠN VĂN BẰNG TIẾNG ANH VỀ NGÔI TRƯỜNG

Tả ngôi trường bằng Tiếng Anh lớp 6 tất cả dàn ý, thuộc 3 đoạn văn mẫu tả ngôi trường, giúp những em học viên rèn luyện kỹ năng, biết viết một quãng văn ngắn bởi tiếng Anh về chủ đề trường học thuận tiện hơn.

*

Với 3 đoạn văn tả ngôi trường bởi tiếng Anh có dịch, tổng hợp nhiều Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh thường gặp gỡ trong chủ thể trường học. Hy vọng sẽ giúp các em ngày dần học xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh lớp 6.

Dàn ý tả ngôi trường bằng tiếng Anh

Đoạn văn nói/ giới thiệu về trường học bằng tiếng Anh bao gồm những ý thiết yếu sau:

What’s your school’s name/ address? – tên trường & Địa chỉ How is it? (new/old; large/ small; beautiful; …) – Nó như vậy nào? (miêu tả thông thường về ngôi trường) How many teachers/ students/ classrooms/ floors are there? – số lượng giáo viên, học sinh, lớp học và số tầng. How are the teachers/ students? (friendly; helpful;…) – mô tả giáo viên và học sinh. What bởi vì you lượt thích the best about your school? – Điều gì nghỉ ngơi ngôi ngôi trường khiến bạn muốn nhất

Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh về ngôi trường

Tiếng Anh

Hello! My name is hoa. I’d like to tell you about my school. My school’s name Ly Thuong Kiet secondary school. My school is on Duy chảy street. It is very beautiful and very big. My school has a front yard và a backyard. The front yard has many flowers, trees, head flag, & a playground. The backyard has a play ground . My school has 40 teachers, 1000 students and 30 rooms. I hope I ll be good student of Ly Thuong Kiet secondary school. I love my school, my teachers và my friends very much. Because they are very friendly và always help me whenever I need.

Tiếng Việt

Xin chào! thương hiệu tôi là Hoa. Tôi hy vọng kể cho bạn nghe về trường học tập của tôi. Trường tôi tên trường cấp 2 Lý thường Kiệt. Ngôi trường tôi ở con đường Duy Tân. Nó siêu đẹp và cực kỳ lớn. Ngôi trường tôi tất cả sân trước cùng sân sau. Sân trước có tương đối nhiều hoa, cây xanh, cờ đầu, sân chơi. Sảnh sau gồm sân chơi. Ngôi trường tôi gồm 40 giáo viên, 1000 học viên và 30 phòng. Em mong em là học sinh giỏi của trường thcs Lý thường xuyên Kiệt. Em rất yêu thích trường lớp, những thầy thầy giáo và chúng ta của em. Vì chưng họ rất thân mật và luôn giúp đỡ tôi bất cứ bao giờ tôi cần.

Tả về trường học bằng Tiếng Anh

Tiếng Anh

Hi, my name’s Tri. I’m student, today I’m going to lớn talk about my school. This is my school. Its name is quang đãng Trung, it is a secondary school. There are twenty classrooms in my school. Every class has a projector. All of the teachers are friendly. There are many trees around my school.Many people say my school is a “green school” beaucase every student and teacher is have protecting the envirointment awareness.

Tiếng Việt

Xin chào, bản thân tên Trí, bản thân là học tập sinh. Từ bây giờ mình sẽ nói tới trường mình. Đây là trường bản thân tên là quang Trung, là trường cấp cho 2, trường bản thân có đôi mươi phòng học, lớp nào cũng có máy chiếu. Tất cả các giáo viên hầu hết thân thiện. Bao phủ trường tôi có nhiều cây xanh, đa số người nói ngôi trường tôi là “trường học tập xanh” vì mọi học viên và giáo viên đầy đủ phải đảm bảo an toàn ý thức về môi trường.

Tả ngôi trường bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

My name is Hoa. I’m fifteen years old. I study at Le Quy Don secondary school. This is not really best school but with me this is the best school I’ve ever studied. My school is small and antique. It’s in a small village so there are not many people in this school but I am not boring about this because the people there are really kind and help me if I m in the trouble. The teachers in this school are interesting & they always understand what are you thinking about? The first time I study there, I always think that they are witch because they can read my mind. Each lesson in my school is not terrible than another school because the teachers doesn’t teach me theory. They want me practice & practice. But they are also a teacher so they always give the students homework, many homework … In this school, there are many outdoor activities such as camping, thể thao festival & fair. But whatever this is not a problem, the problem is the students there are really study hard because they want this school become famous.

Tiếng Việt

Tôi tên là Hoa. Tôi mười lăm tuổi. Em học trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Đây không hẳn là ngôi trường cực tốt nhưng với tôi đó là ngôi trường tốt nhất mà tôi từng học. Trường học tập của tôi nhỏ tuổi và cổ kính. Nó tại một ngôi làng nhỏ tuổi nên không có khá nhiều người trong trường này nhưng mà tôi ko thấy buồn rầu về vấn đề đó vì những người ở kia thực sự giỏi bụng và hỗ trợ tôi nếu tôi gặp khó khăn. Những giáo viên vào trường này thật thú vị với họ luôn luôn hiểu nhiều người đang nghĩ gì? Lần trước tiên học sống đó, tôi luôn luôn nghĩ rằng bọn họ là phù thủy vày họ rất có thể đọc được xem xét của tôi. Từng buổi học tập ở trường tôi không gớm ghê hơn ngôi trường khác vày thầy cô không dạy kim chỉ nan cho tôi. Họ muốn tôi luyện tập và luyện tập. Tuy thế họ cũng là 1 giáo viên đề xuất họ luôn luôn giao cho học viên bài tập về nhà, nhiều bài tập về bên … Ở ngôi trường này, tất cả rất nhiều hoạt động ngoài trời như cắm trại, hội thao, hội chợ. Tuy vậy dù sao đây cũng không hẳn là vấn đề, sự việc là những sinh viên ở đó thực sự chuyên cần học tập vì người ta muốn ngôi ngôi trường này trở nên nổi tiếng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *