TU THEO PHÁP MÔN NÀO CỦA ĐẠO PHẬT DỄ GIÁC NGỘ


*
1.Giới thiệu2.Lời nói đầu3.Để tu theo Thiền tông?4.Liên hiệp quốc công nhận đạo Phật tuyệt vời nhất nhất5.Đối đáp với vị thầy dạy dỗ thiền Tông sống Long Thành, Đồng Nai6.Địa chỉ chùa Tân Diệu – Chánh gốc Thiền tông7.Tu theo pháp môn Thiền tông cốt để thành Phật?8.Ý nghĩa các phù điêu trên Chánh điện Thiền tông9.Điện Tổ Thiền tông quánh biệt10.Sự tích Vua Lương Võ Đế có tạo công đức?11.Lục Tổ Huệ Năng giác ngộ Thiền tông12.Ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền Thiền tông mang lại Lục tổ13.Bài kệ ngộ thiền của anh ý Nguyễn Văn Nghĩa14.Sơ Tổ Trúc Lâm yên ổn Tử – vua trần Nhân Tông15.Sơ Tổ sáng sủa lập chùa Thiền tông Tân Diệu16.Vài chủng loại chuyện trong công ty thiền17.Sơ Tổ bồ Đề Đạt Ma kiểm thiền Nhị Tổ Huệ Khả18.Ý nghĩa của chữ Tịnh Độ với A Di Đà Phật19.Cúng nhường nhịn 1.000 Đức Phật không bởi cúng nhường một vị “Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng”?20.Câu chuyện khét tiếng về Nhân Quả21.Đức Phật Dược Sư Quang lưu Ly và Di Lặc22.Một số thắc mắc – 6 pháp môn tu bên Phật23.Tu theo Thiền tông “Thấy” được cảnh giới gì? gồm cần dựa vào Tha lực? Đời Mạt pháp sao tu thành Phật?24.Trình tự quá trình tu bệnh Tứ quả Thanh Văn?25. Bài bác kệ nói tới Bể Tánh tịnh tâm của Phật Tánh26. Ý nghĩa chữ Phật Tỳ-Lô-Xá-Na? Tu theo Thiền tông để được dòng gì? Truyền Thiền tông cùng truyền chổ chính giữa ấn tất cả giống nhau không?27.Hỏi về sách “Đạo Phật qua thừa nhận thức mới” xuất bạn dạng trước năm 1975 qua cách nhìn của Thiền tông?28. Hỏi về sách “Dưới chân Phật Tổ” qua quan điểm của Thiền tông?29. Hỏi về sách “Kim Cang Đại Định” với “Thiền Định Đại Định” qua ý kiến của Thiền tông?30. Hỏi về sách “Những chuyện Niệm Phật thấy Phật vãng sanh? Tu được trái vị nhân tình Tát rồi sẽ đi về đâu?31. Fan Tu theo Thiền tông tất cả phải vứt hết thống kê giám sát các việc làm ăn hàng ngày?32. Cuộc đối đáp thật thú vui với vị tiến sỹ Thần học33. Kết luận

———————————————————————————————————————————

1. Giới thiệu

Đức Phật ưng ý Ca Mâu Ni dạy:

- Biết Phật, gọi Tánh, là vẫn giác ngộ rồi. Còn biết cách “Dừng, Dứt” thứ lý, thì mới giải bay được!

Đức Tổ người tình Đề Đạt Ma dạy:

- Biết ko lập văn tự, rõ giáo ngoại biệt truyền, new tu theo giáo pháp Thiền tông của Đức Phật dạy được!

Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy:

- Tu hành phân vân Phật Tánh, tu hành vô ích!

Đức Sơ Tổ Trúc Lâm lặng Tử việt nam dạy:

- vào nhà gồm báu không xài

- Dụng công kiếm tìm kiếm, tra cứu hoài uổng công

- Tu thiền mà cụ dụng công

- Dụng công nhưng mà được, vứt sông mang đến rồi!

Tổ Pháp Loa dạy:

-Vị như thế nào biết pháp tịnh tâm thiền, thì mới có thể tu giải thoát được, còn phân vân mà dạy người khác là lừa người!

Tổ Huyền quang quẻ dạy:

- Vị nào lần chần Phật tánh của mình, thì vĩnh viễn yêu cầu đi trong 6 nẻo luân hồi! Đồng nghĩa, làm theo sự xúi bảo của Ma Vương!

Thiền gia Chánh Huệ Phong nói:

- đắn đo Phật, thiếu hiểu biết nhiều Tánh, tu 1.000 năm cũng vẫn đứng xung quanh hàng rào của sân thiền, chứ nói chi vào được cửa “Bí mật Thiền tông”.

02. Khẩu ca đầu

Theo các kinh khủng Phật giáo, từ thời điểm cách đây hơn 2.550 năm, thái tử vớ Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn, trị vì non sông Ca Tỳ La Vệ, (thành cũ hiện nay thuộc khu vực miền nam nước Népal, bí quyết biên giới nước Ấn Độ với nước Népal 30 km. Thành bắt đầu và 10 di tích đặc biệt bây chừ thuộc miền bắc nước Ấn Độ, trải nhiều năm gần 300 km.

Gồm: 1- Phật Đản sanh. 2- xuống tóc 3- Tu khổ hạnh. 4- Tu trung đạo. 5- Thành đạo. 6- Thuyết pháp thứ nhất để độ 5 anh em ông Kiều trần Như và 4 người chúng ta đồng tu. 6- vườn Lộc Uyển. 7- Thuyết ghê Diệu Pháp Liên Hoa nơi mặt bằng rộng bự trên núi Linh Sơn, là cỗ kinh không hề thiếu nhất, từ sơ cơ cho quả Phật cùng truyền Thiền thanh tịnh lại cho Ngài Ma Ha Ca Diếp để triển khai Tổ sư Thiền tịnh tâm đời sản phẩm nhất. 8- Đức Phật nhập Niết bàn. 9- Trà tỳ để lưu Xá Lợi của Đức Phật. 10- Bảo tháp lưu giữ Xá Lợi của Đức Phật, với còn tương đối nhiều di tích khác nữa.

Còn nhỏ, Ngài hết sức thông minh, khi béo lên, Ngài thích tìm hiểu về nhân sinh, vũ trụ và thích tìm hiểu tất cả vạn vật tầm thường quanh. Đặc biệt, Ngài có bốn mẫu thắc mắc tuyệt đối hoàn hảo như sau:

Thứ nhất: Con tín đồ từ đâu cho với nhân loại này?

Thứ hai: Đến với quả đât này xong để bị: sanh – Già – căn bệnh – Chết?!

Thứ ba: Khi còn sống làm việc nơi quả đât này, tranh giành, rộng thua, chém giết mổ với nhau, sau cuối rồi cũng nên lìa quăng quật tất cả!

Thứ tư: Chết rồi đang đi về đâu?

Ngài thấy làm lạ về tứ cái vướng mắc nêu trên, cần tâm Ngài luôn bị giày vò. Ngài tự nhủ:

- Chẳng lẽ, con người sống nơi trái đất này, cứ bị tư thứ nói trên đưa ra phối nhưng mà không bay ra được sao? Vì muốn tìm ra cho được bốn vì sao trên, nên Ngài đi hỏi toàn bộ những người có học vấn cao, tất cả những vị tu sĩ có nổi tiếng nhất thời bấy giờ sẽ được rõ thông, nhưng không ai giải đáp đến Ngài thỏa mãn được, yêu cầu Ngài quyết định đi tu nhằm tìm mang đến ra bốn cái vướng mắc nói trên.

Ban đầu, Ngài tìm kiếm đến những vị tu Tiên để học đạo. Ngài tu các pháp môn thiền quán, đạt được các thiền như: Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền, thiền Phi Phi tưởng, cuối cùng Ngài dành được thiền khử tận định. Mặc dù đạt được các thiền trên và thấy được tương đối nhiều cõi, mà lại thẩm xa, vẫn còn đấy thấy màn đen u tối bảo phủ ở nơi phương trời xa thẳm, tức không lý giải được bốn vụ việc mà Ngài thắc mắc, nên ra quyết định tu thêm một pháp nữa là tịnh tâm thiền. Ko ngờ, trung khu của Ngài bừng sáng, thấy rất rõ ràng, trùm mọi cả vũ trụ mênh mông mênh mông này, Ngài thấy không hề thiếu sót chỗ nào và không thấy chỗ nào tối cả, cho dù là nhỏ tuổi nhất. Ngài biểu đạt vũ trụ này rộng lớn không dùng ngôn từ gì của nhân loại này mà nói lên không còn được, bắt buộc Ngài gồm cái ví dụ như sau:

- Như rước một triệu trái khu đất này mà nghiền nát ra thành bụi, cất cánh về phương Đông, hoặc phương Tây, xuất xắc phương Nam, phương Bắc, phương Trên, phương Dưới; cứ chạm chán một hành tinh, bỏ xuống thế giới đó một phân tử bụi, vứt hết hạt bụi của một triệu hành tinh, nhưng cũng không đụng biên thuỳ của ngoài trái đất này!

Các bạn thời kia hỏi Ngài:

- Vậy, Ngài tu thành quả được phần đa gì, mà Ngài thấy và biết chuyên sâu như vậy?

Thái tử tất Đạt Đa trả lời:

- vị ta thấy và biết được bố cái minh:

1- Thiên nhãn minh.

2- Túc mạng minh.

3- Lậu tận minh.

Và sáu chiếc thông suốt.

Nên Ngài nắm rõ và giảng trạch được tứ cái thắc mắc trên. Vì vậy, Ngài để “công thức” trên là “Như Lai thanh tịnh thiền”. Các môn đồ vật theo học, hotline Ngài là Bụt Đa (tức bậc giác ngộ); vày Ngài hiểu thật ví dụ và tường tận, trường đoản cú con tín đồ đến vạn đồ khắp vào vũ trụ này, biết toàn bộ nguyên vày sanh ra với bị khử đi. Ngài thấy dải ngân hà này thiệt là vô biên, cơ mà lại tuyệt vời và hoàn hảo nhất vô trụ, và vận hành hết sức cô quạnh tự… Ngài thấy tường tận trường đoản cú nhân duyên sanh, mặc dù là nhỏ nhất hay bự nhất, cũng như nhân quả từ bé dại đến mập không sai sót một chút ít nào.

Có đồ đệ hỏi về dòng thấy và chiếc biết của Ngài, Ngài trả lời: “Ta thấy cùng biết rất ví dụ từng hành tinh trong vũ trụ bát ngát mênh mông này, hết sức nhiều, không ít không thể đếm không còn được, như cát của 1 tỷ sông Hằng này gọp lại vậy; còn đều lời của Ngài nói cho những người thời ấy nghe, như mấy hạt cát trong đầu ngón tay của Ngài thôi.

Vì vậy:

- Đối cùng với Hoàng tộc, xem Ngài là 1 trong những thành viên kiệt xuất.

- Đối với thần dân vào nước, coi Ngài là một trong vị Thánh nhân.

- Đối với nhân loại, coi Ngài là một trong Vĩ nhân.

- Đối với những môn đồ, coi Ngài là 1 vị Bụt Đa (là vị giác ngộ, tức đọc biết, người china gọi là Phật Đà, còn người việt Nam chúng ta gọi Ngài là Đức Phật).

Có thể nói, Ngài là 1 trong con người độc nhất vô nhị ở nhân loại này. Với uy danh kếch xù như vậy, nhưng đồ dùng hằng ngày của Ngài chỉ có bố bộ y nhằm mặc, nhằm ngủ, nhằm sinh hoạt, đi ra bên ngoài thất. Cái chén bát để ăn cơm và uống nước của Ngài, từ bỏ Ngài làm lấy. Còn vị trí ở của Ngài là cái thất sinh sống dưới cội cây, bằng lá solo sơ. Lúc ông cung cấp Cô Độc nghe lời dạy của Ngài, ông nhận ra được dòng Phật tánh sống động ở nơi ông; ông trình thưa cùng với Đức Phật:

- bé thấy trên đời này, ko gì qúi bằng Phật tánh chân thực của bao gồm con. Vậy, con kính trình xin Đức nuốm Tôn chất nhận được con bỏ ra một vài vàng mập mua vườn của hoàng thái tử Kỳ Đà để chứa Tinh Xá mang lại Đức nuốm Tôn và các môn thứ của Đức ráng Tôn ở, kính xin Đức gắng Tôn gật đầu đồng ý lời con. Đức Phật gật đầu đồng ý và dựa vào ông Xá Lợi Phất lo câu hỏi này.

Thái tử Kỳ Đà, thấy tấm lòng của ông cấp Cô Độc kính trọng Đức Phật thừa lớn, buộc phải Thái tử Kỳ Đà tặng ông cấp Cô Độc toàn bộ những cây kiểng vào vườn, làm cho cảnh trí nơi Đức Phật ở, nhằm tăng thêm phần cảnh đẹp.

Khi Đức Phật thấy cùng hiểu được tứ cái vướng mắc trên. Trong 49 năm, Đức Phật đi nói cái sống động mà Ngài sẽ tìm ra cho hầu như ai hy vọng tìm hiểu. Vày vậy, khi lìa bỏ nhân loại này, Ngài để lại “công thức” qúi nhất là “Như Lai tịnh tâm thiền” đến đệ tử xuất sắc ưu tú nhất của Đức Phật là ông Ma Ha Ca Diếp, vày vị này đã nhận ra Phật Tánh thanh tịnh của chính ông với sống được với Phật tánh ấy.

Pháp môn tịnh tâm thiền này, ông nhận biết bằng tánh Thấy của ông qua hoa lá sen cơ mà Đức Phật gửi lên trên nơi mặt phẳng rộng phệ trên núi Linh Sơn. Trên buổi “kiểm thiền” này, duy nhất chỉ tất cả ông Ma Ha Ca Diếp, lanh lợi nhận ra đầu tiên; còn hầu như vị có mặt cũng có không ít vị cũng dấn ra, nhưng do chậm hơn, bắt buộc Đức Phật bao gồm dạy như sau, ta có:

- Chánh pháp, nhãn tạng

- niết bàn diệu tâm

- Pháp môn mầu nhiệm

- ko lập văn tự

- Truyền ngoại trừ giáo lý

- Ai biết Phật mình

- cảm nhận Tánh mình

- mới tu đúng chánh pháp thanh tịnh thiền được.

Cũng dựa vào pháp môn tịnh tâm thiền này, mà Ngài Ma Ha Ca Diếp phân biệt Phật tánh chân thực của chủ yếu mình nên được làm Tổ vật dụng nhất, còn Ngài Xá Lợi Phất bắt đầu được “Rơi vào Bể tánh thanh tịnh Phật tánh của chính mình” đề nghị Ngài mới trình thưa với Đức Phật phần đa gì mà lại Ngài thấy và biết trong Bể tánh tịnh tâm Phật tánh.

- Pháp môn tu thiền thanh tịnh này, là pháp môn khôn cùng mầu nhiệm, có tía cấp bậc như sau:

1- Vị nào gọi biết căn bản của pháp môn tu tịnh tâm thiền này, là vị đó coi như đã phi vào được “Sân thiền”, cũng gọi là đạt được “Yếu chỉ Thiền tông”.

2- Vị nào gọi biết được toàn bộ các pháp môn mà lại Như Lai dạy dỗ nơi trái đất này, vị đó xem như đã xuất hiện được “Nhà thiền”, cũng gọi là đạt được “Bí mật Thiền tông”.

3- Vị như thế nào vào được”Nhà thiền” rồi, nhưng mà “Được rơi vào tình thế Bể tánh tịnh tâm Phật tánh”, vị đó coi như đang về đến “Quê xưa” của mình.

Đức Phật lại dạy:

- Hôm nay, trên nơi mặt phẳng rộng to trên núi Linh sơn này, Như Lai chánh thức truyền thiền Thanh tịnh mang đến ông Ma Ha Ca Diếp, để thông suốt Như Lai dạy dỗ pháp môn tịnh tâm thiền này, Như Lai nói rõ cho những ông biết: dòng của mạch nguồn thiền thanh tịnh này, ni đã bước đầu rồi đó, và loại chảy của mối cung cấp thiền Thanh tịnh nghỉ ngơi nước này chỉ có 28 đời Tổ thôi, sau sẽ đến nước béo ở phương Đông, bao gồm thêm 5 đời Tổ nữa, tiếp đến chảy mang lại đất dragon thêm được 3 đời Tổ nữa, rồi Mạch mối cung cấp thiền thanh tịnh này sẽ ẩn.

Đến đời Mạt Thượng pháp, sinh sống tại khu đất Rồng, gồm một vị dìm được mẫu chảy của Mạch mối cung cấp thiền tịnh tâm này, và cũng trường đoản cú đây, mối cung cấp thiền Thanh tịnh sẽ được người tất cả tâm khủng cho tan đi khắp Năm châu.

Đức Phật lại dạy dỗ tiếp:

- Này ông Ma Ha Ca Diếp, nguồn thiền thanh tịnh này, ông đừng đến đoạn dứt, lúc ông lìa bỏ thế giới này, ông hãy truyền lại mang lại ông An Nan Đà, thông liền ông làm tiên nhân thiền đời sản phẩm 2; cũng từ đời ông A Nan Đà trở đi nên gọi là Thiền tông.

Vì sao buộc phải gọi thay tên hiệu như vậy?

- vì chưng pháp môn tịnh tâm thiền này, nếu điện thoại tư vấn như thương hiệu cũ thì không đúng lắm.

Vì sao vậy?

- bởi vì pháp môn tu thiền này, nó ko được phép ghi vào trong những kinh của Như Lai dạy; mà nó phải chảy riêng theo cái thiền của nó, chỉ bao hàm vị có nhiệm vụ dẫn mạch mối cung cấp thiền này new được phép sở hữu văn kệ Huyền cam kết của Như Lai thôi. Như vậy, buộc phải gọi là Thiền tông, tức pháp môn thiền học này còn có tông và loại riêng của nó.

Như Lai có Huyền ký kết cho vị Tổ sản phẩm 33 biết: Đến đời vị Tổ này, pháp môn Thiền tông, chỉ dạy một phần nhỏ thôi, khi vị đó gần khử độ, vị kia phải có thể chấp nhận được vị môn đệ nào xuất sắc ưu tú nhất, ra mắt pháp môn Thiền tông học này ra, để rất nhiều người có mặt vào đời Mạt Thượng pháp họ nhận ra và chào làng đi mọi Năm châu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *