A. GIỚI THIỆU

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

I. Tin tức chung

1. Thời gian xét tuyển

- Xét tuyển theo kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021: theo cơ chế của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

- Xét tuyển theo tác dụng học tập thpt (học bạ): thời gian nhận hồ nước sơ cùng xét tuyển phân thành nhiều lần như sau, cho đến khi đầy đủ chỉ tiêu:

2. Hồ sơ xét tuyển

- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp thpt năm 2021: sỹ tử nộp làm hồ sơ ĐKXT tại các trường thpt hoặc tại những Sở GD&ĐT.

Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu, hoàn toàn có thể tải từ bỏ Website ở trong nhà trường).Học bạ thpt (bản photocopy có công chứng).Bằng xuất sắc nghiệp hoặc Giấy bệnh nhận xuất sắc nghiệp trung học phổ thông tạm thời so với thí sinh xuất sắc nghiệp năm 2021(bản photocopy bao gồm công chứng).Chứng minh dân chúng (bản photocopy có công chứng)Các sách vở chứng dấn ưu tiên (nếu có).01 Phong phân bì ghi rõ bọn họ tên, số điện thoại, địa chỉ cửa hàng của bạn nhận.

3. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (theo vẻ ngoài giáo dục chủ yếu quy hoặc giáo dục và đào tạo thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp. Thí sinh giỏi nghiệp trung cung cấp nhưng chưa xuất hiện bằng xuất sắc nghiệp thpt phải học cùng được công nhận dứt các môn văn hóa truyền thống trong chương trình giáo dục THPT theo vẻ ngoài của Bộ giáo dục và Đào tạo.Đối với người nước ngoài: Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (tương đương trình độ chuyên môn THPT của Việt Nam) với đạt chuyên môn tiếng Việt bậc 4 theo khung năng lực Tiếng Việt dành cho những người nước ngoài.

4. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước và quốc tế.

5. Thủ tục tuyển sinh

5.1. Phương thức xét tuyển

Xét tuyển theo hiệu quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021.Xét tuyển chọn theo tác dụng học tập thpt (học bạ).

5.2.Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, đk nhận làm hồ sơ ĐKXT

Trường sẽ thông tin ngưỡng bảo đảm chất lượng nguồn vào trên website sau khi có công dụng thi.

5.3.Chính sách ưu tiên và xét tuyển thẳng

Chính sách ưu tiên theo khu vực vực, đối tượng người tiêu dùng được triển khai theo quy định tuyển sinh hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

6. Học phí

Sư phạm công nghệ

7140246A00, A01, B00, D01

Quản trị khiếp doanh

7340101A00, A01, B00, D01

Kế toán

7340301A00, A01, B00, D01

Quản trị nhân lực

7340404A00, A01, B00, D01

Công nghệ kỹ thuật trang bị tính

7480108A00, A01, B00, D01

Công nghệ thông tin

7480201A00, A01, B00, D01

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7510201A00, A01, B00, D01

Công nghệ chế tạo máy

7510202A00, A01, B00, D01

Công nghệ chuyên môn ô tô

7510205A00, A01, B00, D01

Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử

7510301A00, A01, B00, D01

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

7510302A00, A01, B00, D01

Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa

7510303A00, A01, B00, D01

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn của trường Đại học tập Sư phạm kỹ thuật Vinh như sau: