TRONG GIAI ĐOẠN 1936-1939, ĐOÀN TNCSHCM CÓ TÊN GỌI?

Đoàn bạn teen từ khi thành lập cho tới nay đã đổi tên mấy lần?

Câu hỏi: Đoàn tuổi teen từ khi thành lập cho tới lúc này đã đổi tên mấy lần?

Trả lời: Đoàn bạn trẻ cộng sản tp hcm đã trải qua 6 lần thay tên với 7 thương hiệu gọi:


1931 – 1936: Đoàn tuổi teen Cộng sản Đông Dương1936 – 1939: Đoàn giới trẻ Dân công ty Đông Dương1939 – 1941: Đoàn tuổi teen Phản đế Việt Nam1941 – 1956: Đoàn bạn trẻ Cứu quốc Việt Nam1956 – 1970: Đoàn giới trẻ Lao rượu cồn Việt Nam1970 – 1976: Đoàn bạn trẻ Lao hễ Hồ Chí Minh1976 đến nay: Đoàn giới trẻ Cộng sản hồ Chí Minh

Đoàn bạn teen từ lúc thành lập cho tới bây giờ đã đổi tên mấy lần?

Giải thích:

Đoàn bạn trẻ Dân chủ Đông Dương từ 1937 – 1939


Tháng 5/1935, họp báo hội nghị TW Đảng vẫn định đi ra đường lối cách mạng mới, trong số ấy đề cao các phương thức tổ chức và đấu tranh. đồng thời đó, Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương được đổi tên thành Đoàn thanh niên Dân nhà Đông Dương.

Đoàn bạn teen Phản đế Đông Dương tự 11/1939 – 1941

Tháng 11/1939, TW Đảng họp họp báo hội nghị lần trang bị 6. Trong lượt họp này, họp báo hội nghị nhấn bạo gan giải phóng dân tộc bản địa là nhiệm vụ hàng đầu. Đẩy cấp tốc công cuộc biện pháp mạng hóa giải dân tộc, giải phóng các giai cấp, tiến công đuổi thực dân Pháp.

Vì vậy cho nên đoàn thanh niên lại liên tục được biến đổi thành Đoàn thanh niên Phản đế Đông Dương.

Đoàn giới trẻ cứu quốc việt nam từ 5/1941 – 1956

Tháng 11/1940, hội nghị TW Đảng lần sản phẩm 7 họp. Mục tiêu chính của hội nghị chính là xoay xung quanh về vấn đề cứu quốc. Đoàn giới trẻ lại một đợt tiếp nhữa đổi tên thành đoàn bạn teen cứu quốc Việt Nam.

Tháng 7/1954, khu vực miền bắc đã giành được hoà bình, Bộ chủ yếu trị TW Đảng đã nhà trương tiếp tục đổi thương hiệu đoàn tuổi teen thành Đoàn TNLĐ nước ta và có lý thuyết xây dựng thành một đội nhóm chức vững vàng mạnh, là cánh tay ý hợp tâm đầu của Đảng.

Đoàn bạn teen Lao động hồ chí minh từ 2/1970 – 11/1976

Đoàn giới trẻ cộng sản sài gòn từ 12/1976 mang đến nay

Nhiều thập kỷ trôi qua, đầy đủ thế hệ bạn teen đã nối tiếp nhau kế thừa và phát triển. Tạo thành được những nhỏ người đem đến chiến công xuất sắc. Đưa non sông thoát khỏi đói nghèo, vượt qua xứng tầm với cầm giới. đằng sau sự lãnh đạo của Đảng, bạn teen việt nam luôn tự hẹn sẽ hành động dũng cảm, học tập tập với nỗ lực góp sức hết mình. Xây dựng đất nước hùng mạnh, sánh vai với những cường quốc năm châu.

Để chuẩn bị điều khiếu nại tiến tới ra đời Đảng cộng sản, năm 1925 trên Quảng Châu, Trung Quốc bạn hữu Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch hồ nước Chí Minh) đã thành lập và hoạt động Hội nước ta Thanh niên giải pháp mạng đồng chí. Tức thì từ khi mới thành lập Hội vẫn lo để viên đá thứ nhất để sẵn sàng cho tổ chức triển khai thanh niên về sau và ban đầu mở rộng hoạt động tạo ra bước ngoặt đặc biệt quan trọng trong trào lưu yêu nước của nhân dân, nhất là thanh niên Việt Nam.

Cùng cùng với sự ra đời của những tổ chức Đảng cộng sản từ thời điểm cuối năm 1929 trên Việt Nam đã tạo ra những cơ sở trước tiên của Đoàn bạn teen cộng sản, đó là các chi cỗ Đoàn và các nhóm đoàn viên hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đảng do những Đảng viên thẳng phụ trách.

*
Đoàn bạn teen Cộng sản hồ nước Chí Minh

Ngay trong họp báo hội nghị hợp nhất ra đời Đảng tháng 2 năm 1930 công tác làm việc vận động bạn trẻ đã được bằng hữu Nguyễn Ái Quốc và những đại biểu quan tâm. Vụ việc Đoàn giới trẻ cộng sản đã được khẳng định trong cương lĩnh đầu tiên của Đảng.

Tháng 10/1930 trước những yêu mong của cách mạng, hội nghị trung ương Đảng lần đầu tiên đã ra nghị quyết quan trọng đặc biệt về công tác thanh niên, trong đó nêu bật: “Đảng đề nghị thi hành ngay án nghị quyết của nước ngoài thanh niên cộng sản, phái ra một số bạn hữu trẻ tuổi phụ trách tổ chức thanh niên cộng sản Đoàn và hỗ trợ cho Đoàn có đặc thù độc lập…

Hội nghị Ban chấp hành tw Đảng lần máy hai sau sự chủ trì của bằng hữu Trần Phú đã diễn ra tại tp sài thành từ ngày đôi mươi đến 26.3.1931 đang dành một thời gian quan trọng để bàn về công tác làm việc thanh niên cùng xây dựng tổ chức triển khai Đoàn. Hội nghị đã đặt ra nhiệm vụ: “Cần kíp tổ chức ra bạn trẻ cộng sản Đoàn”.

Trước những góp sức to mập của Đoàn viên giới trẻ và sự lớn mạnh của Đoàn trong cao trào giải pháp mạng thời kỳ 1930 – 1931 Đoàn bạn trẻ Đông Dương được Ban chấp hành thế giới thanh niên cùng sản công nhận là một thành phần của thế giới thanh niên cộng sản.Sau này Đại hội Đoàn cả nước lần máy 3 (3.1961) đã ra quyết định lấy ngày 26.3 hàng năm làm kỷ niệm thành lập và hoạt động Đoàn (26.3.1931 là ngày sau cuối của hội nghị Trung ương Đảng lần 2 sẽ dành thời gian để bàn và đưa ra quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức triển khai đoàn và trào lưu thanh niên).

Kể từ khi thành lập và hoạt động đến ni trải qua hơn 70 năm chế tạo và trưởng thành, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng và chưng Hồ vĩ đại, Đoàn tuổi teen cộng sản tp hcm đã trải qua 6 lần đổi tên với 7 tên gọi:

1931 – 1936: Đoàn giới trẻ Cộng sản Đông Dương1936 – 1939: Đoàn bạn teen Dân nhà Đông Dương1939 – 1941: Đoàn giới trẻ Phản đế Việt Nam1941 – 1956: Đoàn bạn teen Cứu quốc Việt Nam1956 – 1970: Đoàn tuổi teen Lao cồn Việt Nam1970 – 1976: Đoàn thanh niên Lao đụng Hồ Chí Minh1976 mang đến nay: Đoàn bạn teen Cộng sản hồ Chí Minh.

Tháng 3 năm 1937 Đảng quyết định tổ chức ra “Đông Dương bội nghịch đế Đoàn” để cụ cho “Đông Dương cùng sản Đoàn”. Mon 9. 1937 Đảng nhấn mạnh vấn đề phải ra sức tổ chức những hội quần chúng thêm của giới trẻ để thu phục quảng đại quần bọn chúng thành một chiến trận thống tốt nhất thanh niên. Mon 3. 1938 Đảng quyết định tổ chức “Thanh niên văn minh Hội”, sẽ giúp đỡ Đảng vận động các tầng lớp thanh niên phù hợp với trả cảnh, trình độ, tâm lý của họ để sở hữu khẩu hiệu và bề ngoài tổ chức phù hợp hợp.

Trong thời kỳ 1936 – 1939 Đoàn thanh niên có khá nhiều tên gọi không giống nhau song đều nhằm mục đích mục đích chiến đấu đòi các quyền dân số dân chủ, vày vậy thường được hotline tên phổ biến là Đoàn bạn trẻ dân chủ.

Theo nhà trương của họp báo hội nghị Trung ương Đảng lần sản phẩm công nghệ 6 (tháng 11. 1939) Đoàn thanh niên Phản đế Đông Dương tiếp nối sự nghiệp quang vinh của những tổ chức tuổi teen cộng sản và bạn trẻ Dân nhà Đông Dương trước đây.

Để tập hợp và hễ viên những tầng lớp nhân dân vùng lên đuổi phát xít Pháp – Nhật, hội nghị Trung ương Đảng lần trang bị 8 họp trên Pác Bó (tháng 5.1941) sẽ quyết định ra đời Việt Nam độc lập đồng minh và những Hội cứu quốc trong các số đó có Đoàn bạn trẻ Cứu quốc Việt Nam. Đoàn thanh niên Cứu quốc vn tiếp nối sự nghiệp của các tổ chức giới trẻ do Đảng và bác Hồ sáng lập, chỉ đạo trước đó.

Ngày 19. 10. 1955 Ban túng thư trung ương Đảng đã ra nghị quyết thay tên Đoàn bạn trẻ Cứu Quốc nước ta thành Đoàn tuổi teen Lao cồn Việt Nam.

Sau khi bác bỏ Hồ qua đời, thể theo ý muốn của tuổi trẻ em Việt Nam, nhân ngày kỷ niệm lần lắp thêm 40 ngày thành lập Đảng (3.2.1930 – 3.2.1970) Ban chấp hành tw Đảng ra nghị quyết đến Đoàn thanh niên, Đội thiếu hụt niên cùng Đội nhi đồng được mang tên bác bỏ kính yêu. Đoàn tuổi teen Lao động vn được thay tên thành Đoàn thanh niên Lao rượu cồn Hồ Chí Minh. Lưu niệm lần máy 39 ngày truyền thống quang vinh của Đoàn (26.3.1970) Ban chấp hành tw Đoàn tổ chức trọng thể lễ mừng đón nghị quyết của Ban chấp hành Trưng ương Đảng cho tổ chức Đoàn và tổ chức Đội được mang tên Bác.

Tháng 12 năm 1976 Đại hội đại biểu cả nước lần sản phẩm công nghệ IV của Đảng đã đưa ra quyết định đổi thương hiệu Đoàn bạn teen Lao động hcm thành Đoàn tuổi teen Cộng sản hồ nước Chí Minh.

Phương hướng hoạt động trong thời hạn tới

Một là, Đoàn bạn trẻ Cộng sản hồ nước Chí Minh, Hội liên minh Thanh niên việt nam cần tăng tốc hơn nữa việc giáo dục hoài bão, lý tưởng và ý chí bí quyết mạng đến thanh niên. Đó là hoài bão và hài lòng xây dựng chính sách xã hội nhà nghĩa ngơi nghỉ Việt Nam; về một nước nước ta dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; là ý chí vươn lên ngang khoảng thời đại, sánh vai với những cường quốc năm châu trên rứa giới.

Hai là, Đoàn đề xuất hướng dẫn cho thanh niên có ý thức rèn đức, luyện tài, bước vào khoa học công nghệ; tăng nhanh phong trào tiếp thu kiến thức văn hóa, tập luyện tay nghề, nâng cấp trình độ nghiệp vụ công tác. Chỉ bao gồm làm giàu tri thức của mình bằng trí thức của trái đất và luôn luôn sáng sủa tạo, giới trẻ mới thiệt sự trở thành chủ nhân của dân tộc.

Thấm nhuần lời dạy dỗ của bác Hồ muôn vàn kính yêu: “Bồi dưỡng vắt hệ cách mạng mang lại đời sau là một việc rất đặc trưng và rất đề nghị thiết”, Đảng cùng Nhà nước ta luôn luôn coi trọng công tác làm việc thanh niên, coi kia là trách nhiệm thiết thân của Đảng và của dân tộc. Vào lời kêu gọi, Uỷ viên hay vụ sở tại Bộ chủ yếu trị Phạm vậy Duyệt vẫn kêu gọi những cấp ủy đảng, tổ chức chính quyền và toàn thể nhân dân hãy giành riêng cho tuổi trẻ con sự thân thiết sâu sắc, tạo đều điều kiện tiện lợi để tổ chức triển khai đoàn và mỗi cán bộ, đoàn viên, bạn trẻ phát huy hết tiềm năng của mình, cống hiến vào sự nghiệp gây ra và bảo đảm an toàn Tổ quốc việt nam xã hội nhà nghĩa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *