Trên một tua dây đàn hồi đang có sóng dừng. Biết khoảng cách ngắn duy nhất giữa một nút sóng với vị trí cân đối của một bụng sóng là 0,25m. Sóng truyền bên trên dây với bước sóng là:


*
*
*
*
*
*
*
*

Quan gần kề sóng ngừng trên một sợi dây lũ hồi, tín đồ ta đo được khoảng cách giữa 5 nút sóng liên tục là 100 cm. Biết tần số của sóng truyền bên trên dây bằng 100 Hz, vận tốc truyền sóng bên trên dây là:


Trên một gai dây bọn hồi đang sẵn có sóng dừng. Biết khoảng cách ngắn nhất giữa một nút sóng cùng vị trí cân bằng của một bụng sóng là 0,25m. Sóng truyền bên trên dây với bước sóng là:


Trên một tua dây tất cả chiều nhiều năm l , nhì đầu cố gắng định, đang sẵn có sóng dừng. Bên trên dây có một bụng sóng. Biết tốc độ truyền sóng bên trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là:


Một gai dây bọn hồi căng ngang, hai đầu cố kỉnh định. Trên dây gồm sóng dừng, tốc độ truyền sóng ko đổi. Lúc tần số sóng trên dây là $42 Hz$ thì bên trên dây gồm $4$ điểm bụng. Tính tần số của sóng bên trên dây nếu như trên dây tất cả $6$ điểm bụng.


Quan gần cạnh sóng ngừng trên sợi dây $AB$, đầu $A$ xấp xỉ điều hòa theo phương vuông góc với tua dây (coi $A$ là nút). Với đầu $B$ thoải mái và tần số giao động của đầu $A$ là $22 Hz$ thì trên dây có $6$ nút. Ví như đầu $B$ cố định và thắt chặt và coi vận tốc truyền sóng của dây như cũ, để vẫn có $6$ nút thì tần số xê dịch của đầu $A$ phải bởi bao nhiêu?


Một gai dây $AB$ lâu năm $100 cm$ căng ngang, đầu $B$ thay định, đầu $A$ gắn thêm với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số $40 Hz$. Bên trên dây $AB$ tất cả một sóng giới hạn ổn định, $A$ được xem là nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là $20 m/s$. Tìm kiếm số nút sóng với bụng sóng trên dây, tất cả $A$ và $B$.


Trên một sợi dây dài 0,9 m có sóng dừng. Kể cả hai nút ở nhì đầu dây thì trên dây tất cả 10 nút sóng. Biết tần số của sóng truyền bên trên dây là 200Hz. Sóng truyền trên dây bao gồm tốc độ là


Một sợi dây $AB$ nhiều năm $50 cm$. Đầu $A$ dao động với tần số $f = 50 Hz$. Đầu $B$ cố định. Trên dây $AB$ bao gồm một sóng ngừng ổn định, $A$ được coi là nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là $1 m/s$. Hỏi điểm $M$ phương pháp $A$ một khoảng chừng $3,5 cm$ là nút tốt bụng thứ mấy kể từ $A$ với trên dây bao gồm bao nhiêu nút, bao nhiêu bụng của cả $A$ và $B$.


Một tua dây bọn hồi, hai đầu thắt chặt và cố định có sóng dừng. Lúc tần số sóng trên dây là đôi mươi Hz thì trên dây tất cả 3 bụng sóng. ý muốn trên dây có 4 bụng sóng thì phải


Trong ống sáo một đầu kín một đầu hở bao gồm sóng giới hạn với tần số cơ bạn dạng là 110 Hz. Biết tốc độ truyền âm trong không gian là 330 m/s. Search độ lâu năm của ống sáo.


Quan tiếp giáp trên một gai dây thấy bao gồm sóng giới hạn với biên độ của bụng sóng là $a$. Tại điểm trên tua dây cách bụng sóng 1 phần tư bước sóng tất cả biên độ xê dịch bằng:


Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang sẵn có sóng ngừng ổn định. Trên dây, $A$ là 1 trong điểm nút, $B$ là một trong điểm bụng ngay sát $A$ nhất, $C$ là trung điểm của $AB$, với $AC = 10cm$. Biết khoảng thời gian ngắn duy nhất giữa hai lần mà lại li độ dao động của phần tử tại $B$ bằng biên độ xấp xỉ của thành phần tại $C$ là $0,1s$. Vận tốc truyền sóng trên dây là:


Một sợi dây bầy hồi căng ngang, đang sẵn có sóng dừng ổn định. Bên trên dây $A$ là 1 trong những điểm nút, $B$ là 1 điểm bụng ngay sát $A$ nhất, $AB = 14 cm$, call $C$ là 1 điểm trong khoảng $AB$ gồm biên độ bởi một nửa biên độ của $B$. Khoảng cách $AC$ là:


Một dây đàn hồi $AB$ đầu $A$ được rung nhờ một cơ chế để tạo thành sóng giới hạn trên dây, biết Phương trình giao động tại đầu $A$ là $u_A= acos100πt$. Quan gần kề sóng giới hạn trên gai dây ta thấy trên dây bao gồm điểm không phải là vấn đề bụng xấp xỉ với biên độ $b$ ((b e 0)) cách đều nhau và biện pháp nhau khoảng $1m$. Giá trị của $b$ với tốc truyền sóng trên sợi dây thứu tự là:


Một gai dây căng ngang với nhì đầu ráng định, đang có sóng dừng. Biết khoảng cách xa tuyệt nhất giữa hai bộ phận dây xê dịch với cùng biên độ 5 milimet là 80 cm, còn khoảng cách xa duy nhất giữa hai bộ phận dây xê dịch cùng pha với cùng biên độ 5 mm là 65 cm. Tỉ số giữa tốc độ cực đại của một trong những phần tử dây trên bụng sóng và tốc độ truyền sóng trên dây là


Sóng truyền trên một gai dây bọn hồi bao gồm hai đầu thắt chặt và cố định với cách sóng λ. Để bên trên dây có sóng dừng thì chiều nhiều năm của tua dây bằng


M, N và p. Là 3 vị trí cân bằng liên tiếp trên một sợi dây đang có sóng dừng nhưng mà các thành phần tại đó xấp xỉ với cùng biên độ bởi (sqrt 3 cm). Biết gia tốc tức thời của hai bộ phận tại N và P thỏa mãn (v_N.v_P ge 0); (MN = 40cm), (NP = 20cm), tần số góc của sóng là (20rad/s). Tốc độ dao động của bộ phận tại trung điểm của NP khi gai dây bao gồm dạng một quãng thẳng bằng


Một gai dây lũ hồi căng ngang với nhị đầu vắt định. Sóng truyền trên dây có tốc độ không đổi mà lại tần số f biến hóa được. Lúc f nhận cực hiếm 1760 Hz thì trên dây bao gồm sóng giới hạn với 4 bụng sóng. Giá trị bé dại nhất của f bằng bao nhiêu để lên trên dây vẫn đang còn sóng dừng?


Một sợi dây lũ hồi OM lâu năm 120 cm có hai đầu nỗ lực định. Khi được kích ưng ý dao động, trên dây hình thành hai bụng sóng (với O và M là hai nút), biên độ trên bụng là A. Trên điểm phường gần O nhất xê dịch với biên độ (dfracA2) là

 


Để đo tốc độ truyền sóng v bên trên một sợi dây lũ hồi AB, tín đồ ta nối đầu A vào một trong những nguồn xấp xỉ số tần số (f = 100,,Hz pm 0,02\% ). Đầu B được gắn nắm định. Tín đồ ta đo khoảng cách giữa nhị điểm bên trên dây gần nhất không xấp xỉ với hiệu quả (d = 0,02,,m pm 0,82\% ). Tốc độ truyền sóng trên sợi dây AB là


Trong giờ thực hành thực tế hiện tượng sóng ngừng trên dây với nhị đầu gắng định, một học viên thực hiện như sau: tăng tần số của máy phát dao động thì thấy rằng khi sóng dừng xuất hiện thêm trên dây tương ứng với một bó sóng với 7 bó sóng thì tần số thu được vừa lòng (f_7 - f_1 = 150,,left( Hz ight)). Lúc trên dây xuất hiện thêm sóng dừng với 4 nút sóng thì lắp thêm phát tần số hiện giá trị là

 


Trên một tua dây đàn hồi căng ngang có ba điểm A, B cùng C làm thế nào cho AB = 1cm, BC = 7cm. Khi sóng dừng xuất hiện trên gai dây với cách sóng (lambda = 12cm)và tần số f = 50Hz thì A là một trong những nút sóng, B với C cùng xê dịch điều hòa theo phương trực tiếp đứng. điện thoại tư vấn d1 với d2 theo thứ tự là khoảng cách lớn nhất giữa A cùng với B, và khoảng cách lớn duy nhất giữa A với C. Biết biên độ của điểm bụng là (a_B = 2cm), tỉ số (dfracd_2d_1) bằng


Hình vẽ mặt mô rộp một đoạn của một tua dây đang sẵn có sóng dừng bình ổn với bước sóng (lambda = 50cm) nghỉ ngơi hai thời điểm khác nhau. Đường cong (M_1N_1) là đoạn sợi dây ở thời gian thứ nhất, đường cong (M_2N_2) là đoạn dây kia ở thời điểm thứ hai. Biết tỉ lệ các khoảng cách (dfracM_1M_2N_1N_2 = dfrac85) . Quý giá của (x) trên hình vẽ giao động là

*


Xét một sóng cơ truyền bên trên một dây bầy hồi vô cùng dài có bước sóng λ. Sau 1s, sóng truyền được quãng đường bằng L. Tần số của sóng này bằng


Sóng giới hạn trên một sợi dây với nhị đầu cố gắng định. Khi tần số sóng là (f) thì trên tua dây có 10 nút sóng (kể cả nhị đầu). Nếu tần số sóng là (frac43f) thì trên dây bao gồm số bụng sóng là


Một gai dây đàn hồi lâu năm 1,2m được treo lơ lửng trên một buộc phải rung. đề xuất rung có thể dao rượu cồn theo phương ngang với tần số thay đổi được từ 50Hz đến 75Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 6m/s. Coi đầu nối với cần rung là nút sóng khi gồm sóng dừng trên dây. Trong vượt trình biến hóa tần số rung, số lần tạo thành sóng ngừng trên dây là


Đề thi trung học phổ thông QG - 2020

Một sợi dây dài 96 centimet căng ngang, có hai đầu A cùng B nỗ lực định. M cùng N là nhì điểm bên trên dây với MA = 51 centimet và NA = 69 cm. Bên trên dây gồm sóng giới hạn với số bụng nằm trong khoảng từ 5 bụng mang lại 19 bụng. Biết phần tử dây trên M với N xê dịch cùng pha và cùng biên độ. Call d là khoảng cách từ M tới điểm bụng ngay sát nó nhất. Giá trị của d ngay gần nhất với cái giá trị nào sau đây?


Ống nhiều năm hở một đầu. Nó được đóng góp ở đầu kia bởi một piston hoàn toàn có thể di chuyển được dọc từ ống, như hình vẽ. Loa tạo nên âm thanh tất cả tần số 550Hz được đặt gần đầu hở của ống. Piston được dịch rời dọc theo ống với nghe thấy âm nhạc lớn sinh hoạt đầu hở khi khoảng cách L thân piston cùng đầu hở của ống là 45cm. Vận tốc âm thanh vào ống bởi (330m.s^ - 1). Xác minh tần số thấp nhất mà âm phân phát ra vào ống có chiều nhiều năm (L = 45cm).

*


Sóng giới hạn truyền trên gai dây PQ. Biết P, R, Q là nút sóng. S với T là hai điểm bên trên dây giải pháp R một khoảng chừng x như hình vẽ. Tuyên bố nào sau đây đúng về dao động của nhì điểm S cùng T?