Đề Thi Trạng Nguyên tiếng Việt Lớp 3 Vòng 4 

Bài 1: Em hãy xem thêm kỹ thắc mắc và ĐIỀN vào khu vực trống hoặc CHỌN một trong những 4 giải đáp cho sẵn.

Câu hỏi 1:

Điền tr hoặc ch vào câu: ............... Iếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã Phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt ngôi trường giang.

Câu hỏi 2:

Điền chữ phù hợp vào khu vực trống. Trái nghĩa với "vào" là ........a.

Câu hỏi 3:

Điền chữ tương thích vào nơi trống. Một con chiến mã đ..............., cả tàu bỏ cỏ. 

Câu hỏi 4:

Điền d, gi, r vào vị trí trống. ................a là lớp mô bọc ngoài khung hình người và một vài động vật.

Câu hỏi 5:

Điền chữ tương thích vào chỗ trống. Hoảng sợ lo sợ tới mức có động tác vội vàng, thiếu đúng là ................uống cuống.

Câu hỏi 6:

Điền lốt phẩy (,) hoặc chấm (.) hoặc chấm cảm (!) cân xứng vào câu: chiều tối ........... những áng mây nhởn dơ dáy bay.

Câu hỏi 7:

Điền tr hoặc ch vào câu: lúc trời ..............ong, gió nhẹ, sớm mai hồng. 

Câu hỏi 8:

Điền vần tương xứng vào câu. Mặc dù ai nói ngả nói ngh........... Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

Câu hỏi 9:

Điền chữ tương thích vào vị trí trống. Trái nghĩa cùng với "sớm" là ...............uộn.

Câu hỏi 10:

Điền chữ tương thích vào chỗ trống. Trái nghĩa với "lên" là .....................uống.

Bài 2: Em hãy tham khảo kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 giải đáp cho sẵn.

Câu hỏi 1:

Trong những từ sau, từ nào sai thiết yếu tả?

- cố vẻo

- sức khẻo

- cà kheo

- ngoằn ngoèo

Câu hỏi 2:

Nghĩa của từ "um tùm" là gì?

- rậm rạp

- thưa thớt

- còi cọc

- xanh mướt

Câu hỏi 3:

Trong những từ sau, từ làm sao sai bao gồm tả?

- xứ nghệ

- lọ xứ

- sỏi đá

- lọ sứ

Câu hỏi 4:

Trong những từ sau, từ như thế nào khác nhiều loại với những từ còn lại?

- sắt

- đồng

- thép

- đất

Câu hỏi 5:

Trong những từ sau, từ như thế nào khác một số loại với những từ còn lại?

- Ong vàng

- Ong vò vẽ

- Sữa ong

- Ong mật

Câu hỏi 6:

Trong những từ sau, từ nào khác nghĩa với những từ còn lại ?

- đồng bào

- đồng đội

- đồng chí

- đồng thau

Câu hỏi 7:

Trong câu thơ: phương diện trời xuống biển cả như hòn lửa. Phương diện trời được đối chiếu với sự vật dụng nào?

- hòn than

- mặt biển

- xuống

- hòn lửa

Câu hỏi 8:

Trong những từ sau, từ như thế nào khác một số loại với những từ còn lại?

- sách

- cây viết máy

- vật dụng cày

- vở

Câu hỏi 9:

Trong các chữ sau, chữ nào có tên chữ là "tê e-rờ"?

- tr

- r

- x

- s

Câu hỏi 10:

Trong câu ca dao "Dù ai nói ngả nói nghiêng 

Lòng ta vẫn vững vàng như kiềng tía chân". Lòng ta được đối chiếu với sự đồ nào?

- ai

- nói ngả

- kiềng tía chân

- nói nghiêng

Bài 3: loài chuột vàng tài ba.

Hãy kéo ô trống vào xuất sắc chủ đề, sao để cho các nội dung tương đương hoặc bởi nhau.

*

- Đồng nghĩa Quê hương

mùa đông

mùa hạ

sông Hương

đồng hương

mùa xuân

đồng bào

quê mẹ

quê phụ thân đất tổ

đồng đen

quê quán

- Mùa vào năm

mùa đông

mùa hạ

sông Hương

đồng hương

mùa xuân

đồng bào

quê mẹ

đồng đen

quê cha đất tổ

mùa thu

- từ chỉ cùng đồng

mùa đông

mùa hạ

sông Hương

đồng hương

mùa xuân

đồng bào

đồng đội

quê phụ vương đất tổ

đồng đen

cộng đồng

Bottom of Form

Đáp án thi Trạng nguyên giờ Việt lớp 3 Vòng 4

Bài 1: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào địa điểm trống hoặc CHỌN 1 trong các 4 câu trả lời cho sẵn.

Câu hỏi 1:

Điền tr hoặc ch vào câu: ............... Iếc thuyền nhẹ hăng như nhỏ tuấn mã Phăng mái chèo, trẻ trung và tràn trề sức khỏe vượt ngôi trường giang.

ch

Câu hỏi 2:

Điền chữ phù hợp vào nơi trống. Trái nghĩa cùng với "vào" là ........a.

r

Câu hỏi 3:

Điền chữ tương thích vào vị trí trống. Một con ngựa chiến đ..............., cả tàu vứt cỏ.

au

Câu hỏi 4:

Điền d, gi, r vào nơi trống. ................a là lớp mô quấn ngoài khung người người và một số trong những động vật.

d

Câu hỏi 5:

Điền chữ tương thích vào khu vực trống. Hoảng sợ lo sợ đến hơn cả có động tác cử chỉ vội vàng, thiếu đúng là ................uống cuống.

l

Câu hỏi 6:

Điền lốt phẩy (,) hoặc chấm (.) hoặc chấm cảm (!) phù hợp vào câu: chiều tối ........... những áng mây nhởn nhơ bay.

,

Câu hỏi 7:

Điền tr hoặc ch vào câu: khi trời ..............ong, gió nhẹ, mau chóng mai hồng.

tr

Câu hỏi 8:

Điền vần tương xứng vào câu. Dù ai nói ngả nói ngh........... Lòng ta vẫn vững như kiềng bố chân.

iêng

Câu hỏi 9:

Điền chữ tương thích vào chỗ trống. Trái nghĩa với "sớm" là ...............uộn.

m

Câu hỏi 10:

Điền chữ phù hợp vào khu vực trống. Trái nghĩa với "lên" là .....................uống.

x

Bài 2: Em hãy xem thêm kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN một trong các 4 câu trả lời cho sẵn.

Câu hỏi 1:

Trong những từ sau, từ nào sai chính tả?

sức khẻo

Câu hỏi 2:

Nghĩa của tự "um tùm" là gì?

rậm rạp

Câu hỏi 3:

Trong các từ sau, từ như thế nào sai thiết yếu tả?

lọ xứ 

Câu hỏi 4:

Trong các từ sau, từ nào khác nhiều loại với các từ còn lại?

đất

Câu hỏi 5:

Trong những từ sau, từ làm sao khác loại với những từ còn lại?

Sữa ong 

Câu hỏi 6:

Trong những từ sau, tự nào khác nghĩa với các từ còn sót lại ?

đồng thau

Câu hỏi 7:

Trong câu thơ: mặt trời xuống hải dương như hòn lửa. Khía cạnh trời được so sánh với sự vật nào?

hòn lửa

Câu hỏi 8:

Trong các từ sau, từ nào khác các loại với những từ còn lại? 

máy cày

Câu hỏi 9:

Trong những chữ sau, chữ nào có tên chữ là "tê e-rờ"?

tr

Câu hỏi 10:

Trong câu ca dao "Dù ai nói ngả nói nghiêng 

Lòng ta vẫn vững vàng như kiềng bố chân". Lòng ta được so sánh với sự vật dụng nào?

kiềng bố chân 

Bài 3: chuột vàng tài ba.

Hãy kéo ô trống vào tốt chủ đề, làm thế nào cho các nội dung tương đồng hoặc bằng nhau.