Năm Nay Tổng Số Tuổi Của Hai Anh Em Là 25 Thì Sau 5 Năm Nữa Tổng Số Tuổi Của Hai Người Là Bao Nhiêu

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệ giáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Tổng số tuổi của hai anh em là 24 tuổi.Biết rằng 6 năm nữa thì số tuổi của em bởi 4/5 tuổi anh.Tính tuổi hiện giờ của mỗi người.Tuổi anh.


*

*

Bài giải

Tổng số tuổi của hai bạn bè là:

24+(6+6)=36 (tuổi)

Tuổi em sáu năm tiếp theo là:

36:(5+4)*4=16 (tuổi)

Tuổi em là:

16-6=10(tuổi)

Tuổi anh là:

24-10=14 (tuổi)

Nếu đúng thì ****,còn sai thì thui.


*

do từng năm mỗi người tăng thêm một tuổi đề xuất 6 năm nữa toàn bô tuổi của hai đồng đội là :

24 + ( 6 + 6 ) = 36 ( tuổi )

Tuổi em hiện nay là :

36 : ( 5 + 4 ) x 4 - 6 = 10 ( tuổi)

Tuổi anh hiện thời là :

24 - 10 = 14 ( tuổi )

Đáp số : ...


Dưới đó là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà bạn cần!

tổng số tuổi của hai bạn bè là 24 tuổi .biết rằng 6 năm nữa thì tuổi em bởi 4/5 tuổi anh. Hỏi số tuổi của mỗi cá nhân hiện nay?


6 năm nữa 2 đồng đội có số tuổi là

24 + 6 x 2 = 36 tuổi

tuổi em bây chừ là

36 : ( 4+5 ) x 4 - 6 = 10 tuổi

tuổi anh hiện nay là

24 - 10 = 14 tuổi

đ/s em 10 tuổi

anh 14 tuổi


6 năm nữa tổng cộng tuổi của2 anh em là :

24 + 6 x 2 = 36 (tuổi)

Sốtuổi củaem hiện giờ là :

36 : ( 4+5 ) x 4 - 6 = 10 (tuổi)

Sốtuổi anh hiện thời là :

24 - 10 = 14 (tuổi )

Đáp số : tuổiem 10 tuổi

anh 14 tuổi


Tổng số tuổi của hai đồng đội là 24 tuổi .Biết rằng 6 năm nữa thì số tuổi của em bởi 4/5 tuổi anh. Tính tuổi bây chừ của mọi cá nhân ?


Trong 6 năm nữa, tổng cộng tuổi của 2 bằng hữu là:

24+6+6= 36(tuổi)

Tuổi anh hiện nay nay:

36:(4+5)x5 -6= 14 (tuổi)

Tuổi em hiện nay nay:

24-14= 10 (tuổi

Đáp số: anh: 14 tuổi

em: 10 tuổi


tổng số tuổi của 2 bằng hữu sau 6 năm là :

24 + (6*2) =36 (tuổi )

tổng số phần cân nhau là :

4 + 5 = 9 (phần )

Tuổi của anh hiện nay la :

36 :9 * 5 -6 =14 (tuổi )

Tuổi em bây chừ là :

24 - 14 = 10 (tuổi )

Đáp số :anh 14 tuổi ; em 10 tuổi.


Tổng số tuổi của hai đồng đội là 24 tuổi. Biết rằng 6 năm nữa thì tuổi của em bằng 4/5 tuổi của anh. Hỏi số tuổi của từng người hiện giờ ?


Sau 6 năm nữa tổng cộng tuổi 2 bạn bè là:

24+6*2=36(tuổi).

Vẽ sơ đồ.

Tuổi em thời gian đó là:

36:(4+5)*4=16(tuổi).

Tuổi emhiện ni là:

16-6=10(tuổi).

Tuổi anh hiện giờ là:

24-10=14(tuổi).

tk mk nha các bn.

-chúc ai tk mk học giỏi-


Tổng số tuổi của hai bằng hữu là 24 tuổi.Biết rằng 6 năm nữa thì tuổi em bằng 4/5 tuổi của anh.Hỏi số tuổi bây chừ của mọi người là bao nhiêu?

(Nhớlí luận với vẽ sơ đồ)


Mỗi năm mọi người đều tăng hoặc giảm một vài tuổi như nhau nên tổng thể tuổi của 2 bạn bè 6 năm tiếp theo là;

24 + 6 + 6 = 36 (tuổi)

Ta có sơ thiết bị tuổi anh và em 6 năm sau:

Tuổi anh: |-----|-----|-----|-----|-----|

Tuổi em: |-----|-----|-----|-----|

Tuổi của em 6 năm sau là: 36 : (4 + 5) x 4 = 16 (tuổi)

Tuổi của em bây chừ là: 16 - 6= 10 (tuổi)

Tuổi của anh hiện giờ là: 24 - 10 = 14 (tuổi)

Đáp số: Anh: 14 tuổi

Em: 10 tuổi


1- trường hợp pik lời giải và bí quyết lm r thì đừng có đăng thắc mắc lên lm j mang đến mệt!

2- nếu chưa pik lm thì cg auto não suy xét đê!thói nạp năng lượng sẵn nó quen thân!!!!!!!!!!!!!!!!!


tổng số tuổi của hai bằng hữu là 24 tuổi. Biết rằng 6 năm nữa thì số tuổi của em bằng tuổi anh hiện nay. Tính tuổi hiện giờ của mỗi người


Tổng số tuổi của 2 bạn bè là 24 tuổi biết rằng 6 năm nữa thì tuổi của em bởi 4 phần 5 tuổi của anh ấy .Hỏi số tuổi của mọi cá nhân hiện nay


tổng số tuổi của 2 bằng hữu sau 6 năm sau: 24+(6x2)=36

tuổi anh 6 năm sau:36:(4+5)x5=20 tuổi

tuổi anh hiện tại nay:20-6=14 tuổi

tuổi em hiện nay nay: 24-14=10 tuổi

Đ/s: anh:14 tuổi

: em: 10 tuổi

tịk nha

chúc bàn sinh hoạt giỏi


bài giải

Tổng số tuổi của hai đồng đội 6 năm nữa là :

24 + 6 x 2 = 36 ( tuổi )

Ta có sơ đồ vật :

Anh : I---I---I---I---I---I

Em : I---I---I---I---I

Tuổi của em 6 năm nữa là :

36 : ( 5 + 4 ) x 4 = 16 ( tuổi )

Tuổi của em bây chừ là :

16 - 6 = 10 ( tuổi )

Tuổi của anh bây chừ là :

24 - 10 = 14 ( tuổi )

Đáp số : Em : 10 tuổi

Anh : 14 tuổi


Tổng số tuổi của hai anh em là 14 tuổi . Hiểu được 6 năm nữa thì tuổi của em bằng 4/5 tuổi của anh ấy . Tính số tuổi của mỗi người hiện giờ ?


Gọi số tuổi của em bây giờ là x

Vậy số tuổi của anh bây giờ là 14-x

6 năm nữa tuổi của em, anh thứu tự là x+6 cùng 20-x

Khi kia tuổi em bằng 4/5 tuổi anh nên:

(fracx+620-x=frac45)

x=5,5

Vậy tuổi em bây giờ là 5,555555555555; tuổi anh hiện nay là 8,5555555555555


tổng số tuổi của hai bằng hữu là 24 tuổi . Biết 6 năm nữa thì tuổi của em bằng(frac45)tuổi của anh . Hỏi số tuổi của từng người hiện nay .


Cứ hàng năm số tuổi của mỗi người tăng lên 1nên sau 6 năm số tuổi của anh và em tăng thêm 6 tuổi.

Sau 6 năm toàn bô tuổi của hai anh em là :

24 + 6 + 6 = 36 ( tuổi )

Khi đó coi số tuổi của anh ý là 5 phần còn số tuổi của em là 4 phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là :

4 + 5 = 9 ( phần )

Khi đó số tuổi của anh là :

36 : 9 x 5 = 20 ( tuổi )

Số tuổi bây giờ của anh là :

20 - 6 = 14 ( tuổi )

Số tuổi hiện tạicủa em là :

24 - 14 = 10 ( tuổi )

Đáp số : anh : 14 tuổi

em : 10 tuổi


Tổng số tuổi của 2 đồng đội là 24 tuổi. Hiểu được 6 năm nữa thì tuổi của em bằng 4/5 tuổi của anh. Tính số tuổi mọi cá nhân hiên nay


Sau sáu năm nữa, tổng số phần tuổi của 2 đồng đội là :

4 + 5 = 9 ( phần )

Tổng số tuổi của 2 đồng đội sau sáu năm nữa là :

24 + 6 + 6 = 36 ( tuổi )

Tuổi của em sau sáu nămlà :

36 : 9 x 4 = 16 ( tuổi )

Tuổi của em là :

16 - 6 = 10 ( tuổi )

Tuổi của anh là :

24 - 10 = 14 ( tuổi )

Đáp số : tuổi em : 10 tuổi

tuổi anh : 14 tuổi


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *