Tổng Điều Tra Dân Số Và Nhà Ở Năm 2014

*

*

Đồng chí Nguyễn Hữu Vĩnh – cục trưởng cục Thống kê tỉnh phát biểu tại lớp tập huấn.

Đây là cuộc điều tra dân số vào giữa kỳ lần đầu tiên được tổ chức triển khai kết hợp điều tra nhà ở đề nghị khá tinh vi với cỡ mẫu lớn, phạm vi rộng. Theo Phương án khảo sát tiến hành lựa chọn 20% số địa phận trong cả nước. Như vậy ở tỉnh nghệ an sẽ khảo sát 1200 địa bàn mẫu, thuộc 475/480 xã, phường, thị xã của 21/21 huyện, Thành phố, Thị thôn ; Cuộc điều tra dân số với nhà ở vào giữa kỳ lần này nhằm mục đích mục đích:

Thứ nhất, thu thập số liệu dân sinh và nhà ở trên phạm vi cả nước làm đại lý để đánh giá các Chương trình đất nước về dân số và công ty ở. Qua đó, đánh giá tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - làng mạc hội thời kỳ 2011 - 2015; xây dựng chính sách dân số và nhà ở phục vụ lập planer phát triển tài chính - buôn bản hội thời kỳ năm 2016 – 2020; đo lường và tính toán thực hiện nay các phương châm Phát triển Thiên niên kỷ của lhq mà chính phủ việt nam đã cam kết;

Thứ hai, cung cấp số liệu quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau Tổng khảo sát dân số và nhà tại 2009 ; làm đại lý rà soát, hiệu chỉnh dân sinh hàng năm quy trình 2010 - 2014; bổ sung cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở của Tổng viên Thống kê nhằm giao hàng công tác nghiên cứu, phân tích và dự báo vượt trình cải tiến và phát triển dân số và nhà ở giữa 2 kỳ Tổng điều tra dân số và nhà tại trên phạm vi toàn nước và từng địa phương, giao hàng yêu cầu so sánh quốc tế;

Thứ ba, hỗ trợ dàn mẫu cho các cuộc khảo sát thống kê bao gồm đối tượng điều tra là hộ dân cư.

*
các học viên tham gia lớp tập huấn.

Công tác vẽ sơ đồ, lập bảng kê địa bàn điều tra là giai đoạn sẵn sàng có chân thành và ý nghĩa rất đặc biệt quan trọng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự việc chọn mẫu hộ và quy trình tổ chức triển khai khảo sát thực tế tại địa bàn sau này. Qua tập huấn những học viên đã làm được trang bị kiến thức cơ phiên bản về nghiệp vụ như: nhiệm vụ của cán cỗ vẽ sơ đồ với lập bảng kê; các khái niệm, quy định, quy trình, ; giải pháp vẽ sơ đồ và lập bảng kê, yêu mong và ngôn từ của sơ đồ, bảng kê địa phận điều tra…..để sau họp báo hội nghị giảng viên cấp huyện liên tiếp tập huấn cho đối tượng là cán bộ trực tiếp vẽ sơ đồ, lập bảng kê trên địa phương. Dự kiến tổng số lớp tập huấn đợt này bên trên toàn tỉnh là 22 lớp, trong những số đó 21 lớp cấp huyện với tổng số học tập viên tham gia khoảng 1200 người;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *