TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

*

Thựchiện nhiệm vụ phát triển ghê tế -xãhội 6 tháng đầu xuân năm mới 2017; trong toàn cảnh cónhiều thách thức, dễ dãi đan xen. Tình hìnhkinh tế trong nước những công dụng nổi bậtvề nâng cấp môi trường kinh doanh, cùng nhữngtín hiệu khách quan về xuất khẩu, thu cháy khách quốctế và đầu tư chi tiêu nước ngoại trừ trong nhữngtháng đầu năm 2017, những vấn đề tồn tạicủa nền kinh tế hiện nay như hóa học lượngtăng trưởng, năng suất lao cồn và sứccạnh tranh rẻ vẫn đã là thử thách tới mụctiêu tăng trưởng kinh tế tài chính của nước ta.Tình hình kinh tế-xã hội vào tỉnh, ngay lập tức từ đầunăm ubnd Tỉnh đang kịp thời phát hành Kế hoạchvà lãnh đạo các cấp, những ngành triệu tập triểnkhai triển khai các nhiệm vụ, chiến thuật chủyếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xóm hội cùng dự toán chi tiêu năm 2017, đảm bảotốt những vấn đề phúc lợi xã hội và cùng rất cảnước triệu tập tháo gỡ khó khăn sản xuất-kinh doanh cho khách hàng để tương tác sảnxuất phát triển kinh tế; đặc biệt là sựchỉ đạo điều hành và quản lý kịp thời của Ủyban dân chúng tỉnh nhằm quyết trung khu thựchiện thắng lợi mục tiêu pháttriển ghê tế-xã hội năm 2017.

 Trêncơ sở số liệu thống kê thừa nhận kinhtế-xã hội 5 tháng và mong tháng 6; Tình hìnhthực hiện ghê tế-xã hội 6 tháng đầunăm 2017 trên địa bàn tỉnh như sau:

I.TĂNG TRƯỞNG khiếp TẾ

1/Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh

Tổngsản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng thứ nhất năm2017 mong tăng 7,73% so với cùng kỳ nămtrước, vào đó: quanh vùng nông, lâm nghiệp và thủysản tăng 12,85%, góp sức 4,07 điểm phầntrăm vào tầm tăng trưởng chung; khu vực côngnghiệp và xây cất tăng 6,64%, góp sức 1,34 điểmphần trăm; khoanh vùng dịch vụ tăng 5,6%,đóng góp 2,37 điểm phần trăm; thuế sảnphẩm giảm 0,67%.

Trongkhu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; trong đó:ngành nông nghiệp đã cho thấy dấu hiệu khảquan với khoảng tăng 5,93% so với cùng thời điểm nămtrước (6 tháng năm năm nhâm thìn ngành này sút 2,19%), đónggóp 1,12 điểm xác suất vào nấc tăng trưởngchung; ngành lâm nghiệp giảm 0,8%, góp phần 0 điểmphần trăm; ngành thủy sản cũng đã khởi sắctăng 23,18% (6 tháng năm 2016 ngành này bớt sâu 18,43%),đóng góp 2,96 điểm phần trăm.

Trongkhu vực công nghiệp cùng xây dựng; ngành công nghiệptăng 8,81% so với cùng kỳ năm trước, trongđó ngành khai khoáng sụt giảm mạnh, bằng 49,35%cùng kỳ năm trước, làm sút 0,74 điểm phầntrăm mức vững mạnh chung; ngành chế biến,chế tạo đạt mức tăng 15,99%, đóng góp góp1,51 điểm phần trăm. Ngành kiến tạo tăng 2,81%,đóng góp 0,05 điểm phần trăm.

Trongkhu vực dịch vụ, góp sức của một sốngành gồm tỷ trọng lớn vào mức tăng trưởngchung như sau: buôn bán và kinh doanh nhỏ tăng 2,27% so với cùngkỳ năm trước, góp phần 0,3 điểm phầntrăm vào lúc tăng trưởng chung; vận tảikho bãi tăng 9,28%, đóng góp 0,24 điểm phầntrăm; thương mại & dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng8,13%, góp phần 0,31 điểm phần trăm; hoạtđộng tin tức và truyền thông tăng 8,11%, đóng góp góp0,31 điểm phần trăm; vận động tàichính, bank và bảo đảm tăng 7,49%, đóng góp 0,28điểm phần trăm; hoạt động giáo dụcvà đào tạo, đạt tới tăng 7,39%, đóng góp góp0,31 điểm phần trăm…

Vềcơ cấu nền kinh tế tài chính 6 tháng đầu xuân năm mới 2017,khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm phần tỷtrọng 35,46%; quanh vùng công nghiệp và chế tạo chiếm18,8%; khu vực dịch vụ chiếm phần 40,34%; thuế sảnphẩm trừ trợ cấp thành phầm chiếm 5,40%(Cơ cấu khớp ứng của cùng kỳ năm2016 là: 34,32%; 19,62%; 40,19%; 5,87%).

Tốc độ tăng tổng sảnphẩm trong tỉnh giấc 6 tháng thứ nhất năm năm nhâm thìn và 2017


 

Tốc độ tăng so với

6 tháng đầu năm trước (%)

 Đóng góp của những

khu vực vào tăng

trưởng 6 tháng đầu

năm 2017 (%)

 

6 tháng đầu

năm 2016

6 tháng thứ nhất

năm 2017

Tổng số

 +1,87

+ 7,73

+7,73

T. đó: Nông, lâm và thuỷ sản

-9,36

+12,85

+4,07

Công nghiệp - xây dựng

+4,07

+ 6,64

+1,34

Dịch vụ

+9,80

+ 5,60

+2,37


2/Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Giátrị cung cấp nông, lâm nghiệp cùng thuỷ sản 6tháng đầu năm 2017 theo giá so sánh 2010 mong đạt4.203,7 tỷ đồng, tăng 13,61% so với thuộc kỳnăm trước, bao gồm: nông nghiệp trồng trọt đạt 2.159,1tỷ đồng, tăng 5,93%; lâm nghiệp đạt 10,9tỷ đồng, giảm 0,8%; thủy sản đạt2.033,7 tỷ đồng, tăng 23,18%.

2.1.Nôngnghiệp:

a.Trồng trọt:

Kếtthúc gieo trồng vụ đông xuân tổng diện tích câyhàng năm 2017 toàn tỉnh tiến hành 25.306 ha vượt3,5% kế hoạch, tăng 9,7% so đông xuân 2016. Trongđó: diện tích s lúa đạt 16.743 ha thừa 1,9% so kếhoạch, tăng 13,4% so đông xuân trước; nhóm cây ngôvà cây lương thực bao gồm hạt khác đạt 2.471 ha, vàtăng 3,1% so thuộc kỳ, vào đó: diện tích s ngô 2.467 ha,tăng 3,6% so cùng kỳ; nhóm cây mang củ gồm chất bộtđạt 260 ha, tăng 22,6% so thuộc kỳ, trong nhóm này chủyếu là cây sắn trồng mới trong vụ đạt190 ha; cây mía đạt 293 ha, tăng 1,5 lần so đôngxuân trước; thuốc lá đạt 64 ha, bớt 57,6% socùng kỳ, lý do diện tích cây dung dịch lá giảm là donguồn tiêu thụ không ổn định, giá chỉ thấp; câycó hạt chứa dầu đạt 299 ha, tăng 23% so cùngkỳ. Team cây rau củ đậu đạt 3.841 ha, giảm 5% socùng kỳ. Vì sao làm diện tích rau đậu bớt ởcác huyện: huyện Thuận Nam một trong những diện tíchđất nghỉ ngơi vụ trước vì nắng hạn nênchuyển thanh lịch trồng đậu, cho vụ Đôngxuân 2017 nước tưới đầy đủ cho cây cối nênnông dân chuyển sang trồng lúa; thị xã Thuận Bắccó 150 ha khu đất gò được nhà nước hỗtrợ tương đương trồng đậu xanh tuy vậy giống nhậntrễ ko kịp vụ phải chuyển sang vụ Hè thu sớm;TP Phan Rang Tháp Chàm một số diện tích ảnh hưởngmưa lũ thường xuyên cuối năm 2016. Nhóm cây gia vịvà dược liệu thường niên đạt 311ha, tăng6,5% so cùng thời điểm chủ yếu đuối là diện tích s ớt 267 ha,tăng 8,1%; team cây hàng năm khác đạt 1.016 ha, vượt31,4% so chiến lược và tăng 20,8% so cùng kỳ. Vụđông xuân năm các loại cây cỏ đượcđảm bảo mối cung cấp nước tưới, so vụđông xuân năm trước, nhưng thời gian gieo cấykéo dài nhiều đợt. Hầu như trà lúa gieo cấyđúng thời vụ, cải cách và phát triển tốt, không nhiều bị sâu bệnhnên năng suất đạt cao, trái lại nhữngtrà lúa gieo chậm, trễ thời vụ, thực trạng sâu bệnhphát triển, gây ké hạt buộc phải năng suất đạt thấp.Diện tích thu hoạch lúa đạt 16.743 ha, năng suấtlúa đạt 63,1 tạ/ha, giảm 2,2 tạ/ha, với sảnlượng đạt 105,64 nghìn tấn, tăng 9,5% so vụđông xuân năm 2016. Nguyên nhân tăng vì chưng tăng diệntích thu hoạch 13,4%, nhưng trái lại năng suấtgiảm 3,4% so vụ đông xuân năm 2016.

Câyngô diện tích s thu hoạch đạt 2.467 ha, so vụđông xuân năm nhâm thìn tăng 3,6%, năng suất đạt 56,1 tạ/ha,tăng 13%, sản lượng đạt 13.829 tấn,tăng 17% so cùng kỳ; Cây sắn (mỳ) diện tích s thu hoạchđạt 3.352 ha, tăng 19,7%, năng suất đạt202,6 tạ/ha, tăng 2,4%, sản lượng đạt67.902 tấn, tăng 22,6%; Rau các loại diện tích s thu hoạchđạt 2.975 ha, tăng 6,2%, năng suất đạt179,9 tạ/ha, bớt 12,3%%, sản lượng đạt53.527 tấn, giảm 6,8%; đậu những loại diệntích thu hoạch đạt 843 ha, giảm 30,3%, năng suấtđạt 10,3 tạ/ ha, tăng 18,1%, sản lượngđạt 867 tấn, bớt 18,2% và các loại cây hàngnăm không giống năng suất phần đa tăng.

Sảnxuất vụ Hè Thu 2017 trong đk thời tiếtthuận lợi, nước tại những hồ chứa đảm bảo cung cấp. Giữa những ngày cuốitháng 5 trên địa bàn tỉnh bao gồm mưa, khiến cho độ ẩmtrong đất cao hơn. Tổng diện tích gieo trồngvụ hè thu 2017 ước lượng 33.321 ha, tăng 12,8%so cùng kỳ và thừa 30,7% so kế hoạch. Trongđó: lúa ước đạt 16.618 ha, tăng 34,2% so cùng kỳvà quá 31,7% so kế hoạch; Ngô cùng cây lượngthực không giống 4.344 ha, tăng 12% so thuộc kỳ; Cây lấy củcó chất bột đạt 2.985 ha, sút 4,6% so cùng kỳ.Diện tích mía hiện có đạt 3.232 ha, bớt 0,6% socuối năm 2016. Cây bao gồm hạt đựng dầu đạt366 ha, sút 41,4% so cùng kỳ, lý do giảm là donăm trước ít nước đủ với thờitiết thuận tiện nên nhiều hộ chuyển đổisang trồng lúa. đội rau đậu đạt 4.484 ha, giảm12,4% so thuộc kỳ. Team cây gia vị, dược liệu 236ha, sút 0,78% so cùng kỳ; cây thường niên khác đạt1.056 ha, tăng 17,3% so cùng kỳ.

 Tổngdiện tích cây nhiều năm hiện tất cả ước được11.618 ha, tăng 2,7% so cùng kỳ, vào đó: Cây nho hiệncó đạt 1.294 ha, tăng 6,1%, trong số đó diện tích nhotrồng mới đạt 39ha, tăng 193,2%. Thời hạn gầnđây diện tích nho có xu hướng tạo thêm do thuậnthời tiết cùng giá tăng; Cây Xoài hiện tất cả đạt388 ha, sút 6,1% so cùng kỳ; trong những số đó xoài trồng mới4 ha. Diện tích hiện có giảm là do nhiều diệntích đã cho thu hoạch các năm đến thời điểm này giàcõi và mang lại năng suất đạt thấp, buộc phải nhiều hộchặt bỏ và một số trong những diện tích sống huyệnNinh Sơn phía bên trong vùng khu đất bị tịch thu vào cuốinăm 2016 nên diện tích giảm; Cây apple hiện gồm đạt951 ha, tăng 0,1% so thuộc kỳ; trong số ấy trồng mới14ha, xu hướng cải cách và phát triển cây táo đang đượcbà con nông dân trồng những diện tích mới đểthay ráng những diện tích đã cho thu hoạch nhiềunăm; Cây Điều hiện gồm đạt 3.928 ha, tăng4% so cùng kỳ, trồng chủ yếu vùng núi thuộc những dựán của các Ban thống trị rừng, ít đượcchăm sóc. Đối cùng với cây nhiều năm của tỉnh,cây nho đem lại kết quả kinh tế cao nhất,xác định được tầm quan trọng, những ngànhchức năng của thức giấc đã triệu tập tuyên truyền,hướng dẫn trồng new thêm những giống nho mới,nhưng ngoài ra chi phí tổn phân bón, thuốc trừ sâu,tình hình căn bệnh cao, các giống nho lai tạo bắt đầu chưacó đk thử nghiệm nhiều, giốngnho xanh NH01-48 ghép nơi bắt đầu nho dại hiệu quả chưacao,... Bắt buộc việc không ngừng mở rộng diện tích nho còn hạn chế.

b.Chăn nuôi:

Thờitiết tiện lợi hơn so thuộc kỳ, bọn gia súcphát triển tốt. Đàn trâu đạt 3.853 con, tăng5% so cùng kỳ năm 2016; đàn bò đạt 111,5 nghìn con,tăng 24,2%. Đàn heo đạt 87,5 nghìn con, tăng 25,5%.Đàn dê, cừu đạt 280,5 nghìn con, tăng 68,6% (dê123,2 nghìn con, tăng 65,1%, chiên 157.3 nghìn, tăng 71,4%),chăn nuôi lũ gia súc gồm sừng chăn thả 6 thángđầu năm nay dễ ợt hơn cùng kỳ nhiềunên số lượng và sản lượng đềuđạt mức cao.

Sảnlượng thịt vật nuôi giết cung cấp thịt 6 mon đầunăm 2017 ước đạt 11,6 ngàn tấn, tăng15,5% so cùng kỳ, trong những số ấy sản lượng làm thịt dêđạt 812,2 tấn, tăng 8,4%, thịt chiên đạt825,9 tấn, giảm 8,4%, bởi vì để lại dê nái gầyđàn khá cao. Riêng biệt thịt heo giết thịt tuy nhiên trongkỳ có giai đoạn xuất trở ngại nhưng vẫnphải xuất cùng với sản lượng tương đối đạt6.943,5 tấn, tăng 14% thuộc kỳ. Thực trạng dịch bệnhnguy hiểm như tai xanh heo, LMLM,... Trên địa phận tỉnhđược kiểm soát tốt không xẩy ra dịchnên đàn heo được bảo trì theo hướng phát triểnthêm, tuy vậy giá heo tương đối từ sau đầu năm mới Nguyên đán giảmdần, dẫu vậy lượng thịt heo hỗ trợ ra thịtrường không hề ít so yêu cầu tiêu thụ trong nước;trong đó tác động nhất là các đơn vịnuôi với con số con nhiều gồm mức tồnđàn nông trại tăng 70% so cùng kỳ, gia trạităng 23%. Tỉ lệ bầy heo nuôi kinh tế tài chính hộ chiếm49,4% (so cùng kỳ giảm 10,4%), kinh tế tài chính gia trại chiếm10,3% (giảm 0,2%), trang trại chỉ chiếm 40,3% (tăng 10,6 %).

2.2.Lâm nghiệp:

Thờitiết trong thức giấc 6 tháng đầu năm mới 2017, thuận lợi,mưa nhiều hơn cùng kỳ năm trước, những Banquản lý rừng đa số công tác âu yếm rừngtrồng, phục hồi, tái sinh và bảo đảm rừng vàtrồng rừng trong tiến trình thiết kế, làmđất và ươm tương tự cây.

Diệntích rừng trồng đang được chăm sócđạt 1.152,8 ha, tăng 2,6% so với cùng kỳ, trongđó quan tâm rừng năm 2 đạt 577,8 ha cùng năm3 đạt 575 ha).

Khốilượng khai thác gỗ (khu vực cá thể) ước6 mon năm 2017 đạt 419m3, tăng 14,9% so với thuộc kỳ;trong đó: gỗ tận dụng đạt 220m3 gỗ thugom đạt 199m3. Sản lượng củi đạt17.604ste, giảm 1,3%, than hầm đạt 310 tấn, giảm1,1%; tre đạt 135 ngàn cây, sút 8,7%; tuy vậy mây đạt0,7 tấn, giảm 12,5%.

Trong6 mon trên địa bàn tỉnh đã xẩy ra 40 vụ phárừng phòng hộ và rừng phân phối để làmnương rẫy với diện tích 10,9 ha; và xẩy ra 8vụ cháy rừng hầu hết là rừng tự nhiên vàphòng hộ, thiệt hại bởi vì rừng là không đáng kể,diện tích rừng bị cháy là 1ha chủ yếu là thảmbì thực vật. Tổng số vụ phạm luật từđầu năm đến nay 392 vụ, sút 32,4% socùng kỳ. Vào đó, khai thác trái phép 32 vụ, sút 65,6%so với thuộc kỳ; giao thương và vận chuyện lâm sảntrái phép 163 vụ, bớt 29,1%. Lâm thổ sản tịch thu 115,24m3gỗ, vào đó: gỗ tròn 55,17m3 cùng gỗ xẻ các loại60,07m3.

2.3.Thủy sản:

Tổngsản lượng thuỷ sản 6 tháng đầu năm2017 ước lượng 46,57 ngàn tấn, tăng 26,6% socùng kỳ năm trước, vào đó: sản lượngcá đạt 42,34 nghìn tấn, tăng 30,9%, vì chưng sản lượngkhai thác biển đầu năm mới tăng mạnh; sảnlượng tôm đạt 1,7 ngàn tấn, bớt 10,7% , dosản lượng tôm nuôi trồng giảm và thủy sảnkhác đạt 2,5 nghìn tấn, bớt 0,4%, bởi sản lượngnuôi trồng giảm, nhất là rong sụn. Sản lượngthủy sản nuôi trồng đạt 2,79 nghìn tấn, giảm20,7% so cùng kỳ, trong những số ấy sản lượng tôm đạt1,59 ngàn tấn, sút 15% với diện tích thu hoạch185,6 ha, giảm 12% so cùng kỳ. Lý do do diện tích nuôicuối năm 2016 giảm; diện tích s thả nuôi tôm 6 thángđầu năm 2017 đạt 549 ha, tăng 51,8% so thuộc kỳ,do cùng kỳ năm 2016 bị hạn hán, ko nuôi được.Sản xuất tương tự thủy sản mong đạt11 tỷ nhỏ tăng 13,2% so cùng thời điểm năm 2016. Trong đótôm sú giống 2,8 tỷ con tăng 36%, tôm thẻ giống8,12 tỷ bé tăng 6,8%,...do nhu yếu tiêu thụ tăng từthị trường miền nam và thuộc kỳ năm 2016 thịtrường tiêu thụ trở ngại do hạn hán.Tình hình nuôitrồng rong sụn ước đạt 9 ha với sảnlượng ước đạt 210 tấn. Diện tíchthả nuôi rong sụn ngày càng sút do giá cả giảm, rongdễ truyền nhiễm bệnh, dễ dàng hư hư khi thời tiếtkhông ổn định định. Số lượng hộ nuôi ngàycàng giảm.

 Khaithác thủy sản 6 tháng đầu năm mới 2017 phạt triểntheo hướng tăng năng lực hoạt độngvà sắm sửa mới tàu thuyền, ngư lưới cụ,máy định vị, lắp thêm dò cá…nâng công suất trung bình 126,6CV/chiếc ( năm 2016: 105,8CV/chiếc). Tự đầunăm tới nay thời tiết bình thường thuận lợi,lượng cá mở ra nhiều, độc nhất vô nhị là cácđàn cá cơm, cá nục cân xứng với nghề khai tháctruyền thống trộn xúc, lưới vây .... Cá xuất hiệnnhiều từ thời điểm tháng 2, đỉnh điểm là tháng 3/2017,các mon trong quí II/2017 mặc dù sản lượng khai thác có giảmso những tháng quí I/2017, nhưng lại vẫn đạt hơi so cùng kỳnăm 2016.Ước sản lượng khai quật biển 6tháng đầu năm 2017 đạt 43,78 ngàn tấn,tăng 31,6% so với cùng thời điểm 2016. Đây là nấc sảnlượng cao lắp thêm hai vào 5 năm cách đây không lâu nhưngvẫn tốt so cùng thời điểm cùng kỳ năm trước ( 6 mon đầu2014 sản lượng đạt 46.152 tấn).

3.Sản xuất công nghiệp:

Chỉsố chế tạo công nghiệp (IIP) 6 tháng đầunăm 2017 tăng 5,8% so cùng kỳ năm trước, trongđó:

Chỉsố tiếp tế công nghiệp khai khoáng 6 mon đầunăm 2017 ước sút 31,9% so cùng kỳ. Trong đó,ngành khai quật muối giảm 66,6%; khai quật đá xây dựngtăng 7,3% so thuộc kỳ. Ngành công nghiệp khai khoáng tác độnggiảm -5,26% chỉ số tầm thường toàn ngành. Chỉ chiếm tỷ trọng15,9% (cơ cấu giá bán trị tăng thêm toàn ngành), tậptrung vào chuyển động khai thác đá thiết kế và hoạtđộng khai thác muối biển.

Chỉsố tiếp tế công nghiệp chế biến, chếtạo 6 tháng đầu năm mới ước tăng 13,03% socùng kỳ, góp sức tăng 8,04% vào chỉ số sảnxuất chung. Vào đó: Sản xuất chế tao thựcphẩm, dự cầu tăng 4,43%, bao gồm các ngành:chế đổi thay thủy sản (tôm đông lạnh) giảm13,9%; thêm vào đường (rs) tăng 22,6%; sảnxuất tinh bột mì giảm 9,5%; sản xuất nhân điềutăng 6,32%; chế tao thực phẩm khác tăng42,6%. Cung cấp đồ uống (bia đóng góp lon), dựtính tăng 44,1% so cùng kỳ. Tiếp tế vật liệuxây dựng ước bớt 3,2% so cùng kỳ, trong đó:sản xuất xi-măng giảm 5% và thêm vào gạchđất nung bớt 9,5%. Ngành dệt (khăn bông) ướctính tăng 12,82% . Ngành sản xuất trang phục ướctăng 13,15% so cùng kỳ. Chiếm phần tỷ trọng 57,6%(cơ cấu giá chỉ trị tạo thêm toàn ngành),

 Chỉsố phân phối công nghiệp thêm vào và phân phốiđiện... 6 tháng đầu năm ước tăng13,5%. Trong đó, cấp dưỡng điện tăng 46% vàphân phối điện tăng 3,64% so cùng kỳ. Chỉ chiếm tỷtrọng 18,9% (cơ cấu giá chỉ trị tăng thêm toàn ngành),

 Chỉsố sản xuất hỗ trợ nước, cai quản vàxử lý rác rưởi … mong 6 tháng đầu năm mới xấp xỉcùng kỳ; trong đó vận động khai thác, xử lývà cung ứng nước bằng 99,2% cùng kỳ; thu gom xửlý rác thải tăng 4,67% so thuộc kỳ. Chiếm phần tỷ trọng7,6% (cơ cấu giá chỉ trị tăng thêm toàn ngành).

Sảnxuất thành phầm chủ yếu ớt so với thuộc kỳnăm 2016: Bia đóng lon ước cấp dưỡng trong 6tháng đầu xuân năm mới đạt 34 triệu lít, tăng 51%so thuộc kỳ; đó là sản phẩm có giá trị giatăng góp sức nhiều trong cơ cấu ngành công nghiệpchế biến, chế tạo và toàn ngành công nghiệp (chiếm13,8% tỷ trọng giá trị tăng thêm toàn ngành), mặc dù nhiênchưa phạt huy hết công suất ở trong phòng máy số 2(đưa vào vận động cuối năm 2016) đề nghị chỉsố sản xuất góp sức vào vững mạnh cònthấp so với dự kiến. Tôm ướp đông lạnh là sảnphẩm chiếm phần tỷ trọng cao trong tổng giá trịtoàn ngành, có tác động ảnh hưởng nhiều mang đến tốc độtăng trưởng chung, 6 tháng đầu năm thựchiện ước đạt 2.162 tấn, giảm 14% socùng kỳ. Do nguyên liệu không đủ đáp ứng nhu cầu theoyêu ước xuất khẩu nên sản xuất vào 6 thángđầu năm sút nhiều so với cùng kỳnăm trước. Khai quật muối những loại nhữngtháng đầu xuân năm mới 2017 thực trạng thời tiết không thuậnlợi (có mưa sớm) buộc phải sản lượng muốikhai thác 6 tháng đầu năm ước đạt 57,5ngàn tấn, sút 66,6% so thuộc kỳ, đồng thờigiá muối tiêu thụ tuy có tăng hơn năm trướcnhưng vẫn còn đấy thấp (500~600 đồng/kg) chưa xuất hiện lợinhuận để tăng mạnh sản xuất. Sựgiảm sút thành phầm này vẫn làm sút 5,8% chỉ sốsản xuất chung toàn ngành. Hạt điều thô tuy vẫncòn gặp mặt khó khăn trong việc tìm và đào bới nguồn cung cấpnguyên liệu, cầu 6 tháng 2017 cung ứng 2.323 tấn,tăng 6,32% so thuộc kỳ. Trong đó doanh nghiệp sản xuấtchủ yếu sản phẩm này (Công ty Xuất khẩuNông sản) đã tạm ngưng hoạt động. Sảnxuất đường ước lượng 17.794 tấn,tăng 22,6% so cùng kỳ, sản lượng mía nguyên liệuđáp ứng đủ cho cung ứng là yếu tốgiúp sản lượng mặt đường tăng. Sản xuấttinh bột mỳ ước lượng 11.074 tấn, giảm6,5% so thuộc kỳ. Sản xuất sản phẩm may mặcước 6 tháng đầu xuân năm mới đạt 1,33 triệusản phẩm, tăng 13,3% so cùng kỳ; trong các số đó hàng giacông xuất khẩu chiếm 80% lượng sản xuất.Các sản phẩm vật liệu tạo ra như Ximăng các loại ước đạt 86,91 nghìn tấn, giảm5% so cùng kỳ; cấp dưỡng gạch nung các loại ướcđạt 57 triệu viên, giảm 6% so cùng kỳ, nguyên nhândo sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh và thay thế sửa chữa từ những sản phẩmcùng loại.

4.Hoạt đụng dịch vụ:

a.Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa và lợi nhuận dịch vụ tiêu dùng:

Ướctính tổng mức nhỏ lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ6 tháng đầu năm mới 2017 ước lượng 8.189,8 tỷđồng, tăng 12,7% so với cùng thời điểm năm 2016,Trongđó: khoanh vùng kinh tế Nhà nướcđạt 583 tỷ đồng, tăng 21,2%; gớm tếngoài công ty nước đạt 7.573, 2 tỷ đồng,trong đó kinh tế Tập thể đạt 10,1 tỷđồng, tăng 13%; ghê tế bốn nhân đạt3.023,7 tỷ đồng, tăng 12,4%; tài chính cá thểđạt 4.539,4 tỷ đồng, tăng 12%; tởm tếcó vốn chi tiêu nước kế bên đạt 33,6 tỷđồng, tăng 9,1%. Xét theo ngành kinh tế tài chính thìthương nghiệp đạt 6.431,4 tỷ đồng,tăng 12,8%; khách hàng sạn-Nhà hàng đạt 1.133,9 tỷđồng, tăng 13%; du lịch lữ hành đạt 2,6tỷ đồng, tăng 3,5%; thương mại & dịch vụ đạt621,9 tỷ đồng, tăng 11,1%. Nếu nhiều loại trừyếu tố giá chỉ thì tổng mức bán lẻ hàng hóa với doanhthu dịch vụ thương mại 6 tháng đầu năm 2017 chỉ còntăng 7,7% so với thuộc kỳ.

Nhìnchung dịp Tết nguyên đán 2017 nguồn cung hàng hóa dồi,do kia tình hình giá thành tương đối ổnđịnh, hàng hoá được lưu giữ thông thông suốt,mặc mặc dù một số mặt hàng may mặc, trái cây, thựcphẩm,…tăng nhẹ, song không có sự tăng giá độtbiến làm ảnh hưởng đến tư tưởng củangười dân, không tồn tại hiện tượng đầucơ, găm hàng hay trường đoản cú ý nâng giá, giá bán xăng dầu, giágas được điều chỉnh tăng; nhiềuchương trình bốc thăm, tiến thưởng tặng, phiếu muahàng, khuyến mãi cho khách hàng hàng cũng sẽ đượctổ chức một trong những ngày Lễ, tết cũng làmdoanh thu vận động thương mại tăng lên.

 b.Vậntải hàng hóa và hành khách:

Doanhthu vận tải ước đạt 524 tỷ đồng,tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó doanhthu vận tải đường bộ hàng hóa đạt 340,3 tỷ đồng,tăng 13,5% và lệch giá vận tải du khách đạt163,9 tỷ đồng, tăng 9,4%. Vận tải hànhkhách đạt 3 triệu lượt hành khách, tăng 8,5%;luân chuyển du khách đạt 241 triệu hk.km, tăng 8%so với cùng thời điểm năm 2016. Chuyên chở hàng hóađạt 2,98 triệu tấn sản phẩm hóa, tăng 12,8% ; luân chuyểnhàng hóa đạt 229,1 triệu tấn.km, tăng 12% so vớicùng kỳ năm 2016.

Tìnhhình hoạt động vận tải 6 tháng năm 2017 ổnđịnh và đáp ứng nhu mong đi lại tham quancủa Nhân dân cũng tương tự vận chuyển sản phẩm & hàng hóa trong sảnxuất tởm doanh. Đối với hoạt động vậntải hành khách trong dịp tết Nguyên đán và các ngày lễ,kỷ niệm…lượng khách lưu thông tăng hơn,chủ yếu ớt ngành vận tải đường bộ hành khách liên tỉnh vị nhucầu bà con đi làm việc ăn xa về quê ăn uống tết cùng trởlại nơi thao tác làm việc sau tết yêu cầu giá cước vậnchuyển du khách tăng từ trăng tròn đến 60% đốivới tuyến đường tp.hcm về Phan Rang, bên cạnhđối với chuyển động vận mua hànghóa vài ngày sau tết Nguyên đán các đơn vịđã vận động ổn định trở lạinên lượng hàng hóa lưu thông gia tăng chủ yếudo nhu cầu vận đưa của ngành hoạt độngxây dựng nhiều, đôi khi giá nhiên liệutrong 6 tháng năm 2017 tăng 19% so với cùng kỳ cũnggóp phần tăng lệch giá vận cài 6 mon năm 2017 sovới cùng kỳ năm 2016.

Đốivới vận động vận mua hành khách các ngànhchức năng bức tốc công tác soát sổ vềkinh doanh vận tải, bơ vơ tự bến bãi rộng lớn luônđược bảo trì ổn định; bài toán kê khai giácước những Doanh nghiệp vận tải chấp hànhnghiêm túc, không để tình trạng ứ đọng trongcác ngày tết với sau tết; công tác tuần tra, thanh tra, kiểmsoát cùng xử lý vi phạm trật tự an ninh giao thông, công táctruyên truyền, giáo dục pháp luật về trơ tráo tựan toàn giao thông cũng khá được các ngành, những cấp, cáclực lượng tính năng thực hiện nay duy trìthường xuyên, ko để hiện tượng lạ chởquá tải, chở các hàng hóa, chất dễ cháy và nổ trênxe.

c.Bưu chính viễn thông:

Tổngsố thuê bao smartphone trên toàn thức giấc là 615.082thuê bao, vào đó điện thoại thông minh cố định22.585 thuê bao và cầm tay trả sau 22.116 thuê bao. Vềbưu chính, gửi phát, toàn tỉnh có 03 công ty gồmBưu năng lượng điện Ninh Thuận, trụ sở bưu thiết yếu Viettel,Văn phòng đại diện thay mặt Công ty cp Bưuchính hòa hợp Nhất. Có 62 điểm ship hàng bưuchính (trong đó: 01 bưu cục cấp 1; 06 bưu cụccấp 2; 08 bưu cục cấp 3; 39 bưu điệnvăn hóa xã; 8 thùng thư công cộng). Nửa đường kính phục vụlà 3,77 km/ 1 điểm. Kết hợp triển khai lắp đặtWifi công cộng tại Ủy ban quần chúng tỉnh, quần thể vựcQuần thể Tượng đài - Quảng trườngtỉnh và công viên biển Bình Sơn. Qua quy trình triểnkhai đã đánh giá hiệu quả thực hiện tại03 khu vực đặt Wifi công cộng, bên trên cơ sởđó để thực hiện tại các khoanh vùng khác trênđịa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Góp phầnđưa Internet thân mật với tín đồ dân, hướngđến trả thiện mô hình chính quyền điện tửkhi người dân ở bất kể nơi như thế nào đềucó thể kết nối vào hệ thống thông tin củathành phố.

II.ỔNĐỊNH gớm TẾ VĨ MÔ, KIỂM SOÁT LẠM PHÁT:

1.Đầu bốn và xây dựng:

Côngtác kiểm tra, đo lường và thống kê trong nghành đầu tưđược các ngành công dụng triển khai tích cực,đặc biệt là vốn giá cả Nhà nước với vốntrái phiếu bao gồm phủ. Thời hạn qua những ngành cùng địaphương đã cùng đang tập trung chỉ đạođẩy nhanh tiến độ thực hiện các dựán, công trình trọng điểm nhằm nâng cao hiệu quảvốn chi tiêu và gia hạn tăng trưởng ghê tếở mức hòa hợp lý.

Vốnđầu tư trở nên tân tiến thực hiện nay 6 mon đầunăm 2017 đạt 2.492,7 tỷ đồng, tăng 2,1%so với cùng kỳ năm trước; bao gồm khu vựcnhà nước đạt 655,6 tỷ vnđ chiếm26,3% tổng ngân sách và bớt 38,4%; khu vực ngoài bên nướcđạt 1.820,7 tỷ việt nam đồng chiếm 73% cùng tăng35,6 %; khu vực có vốn đầu tư nước ngoàiđạt 16,4 tỷ đồng chiếm 0,7 % và giảm53,2% so với cùng kỳ năm năm 2016 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *