TÌM 2 SỐ BIẾT HIỆU CỦA CHÚNG BẰNG 68 VÀ BIẾT NẾU ĐEM SỐ THỨ NHẤT CHIA CHO 1/4, SỐ THỨ HAI CHIA CHO1/5 THÌ ĐƯỢC HAI KẾT QUẢ BẰNG NHAU

Tìm nhì số biết rằng nếu đem số thứ nhất chia đến 2, số sản phẩm công nghệ hai chia cho 2.5 thì được hai tác dụng bằng nhau với biết hiệu của chúng bằng 21.3.Bạn sẽ xem: Tìm nhì số hiểu được nếu lấy số thứ nhất chia cho 2

Trả lời: số trước tiên là..... Số máy hai là....Bạn vẫn xem: Tìm hai số hiểu được nếu mang số trước tiên chia mang đến 2

( ví như là số thập phân thì nhập dưới dạng số thập phân gọn nhất)


*

Gọi số thứ một là a; số thứ hai là b

Ta có: a:2=b:2,5

(Rightarrowfraca2=fracb2,5)

(Rightarrowfraca imes2,55=fracb imes25Rightarrow a imes2,5=b imes2)

Vậy a 2 phần thì b 2,5 phần

Số trước tiên là: 21,3:(2,5-2)x2=85,2

Vậy số thứ hai là: 85,2+21,3=106,5


*

sai het roi chang ai lam dung ca phai ra bang so thu 1 la 85,2 so thu 2 la 136 minh lam roi violimpic dung day 100% ko dieu dau

cho mot so co tía chu so biet neu viet them chu so 1 vao ben phai so da đến ,viet them chu so 2 vao ben trai so domain authority cho, thi duoc 2 so deu co 4 chu so ma trong do so nay gap 3 lan so kia. Tim so domain authority cho

Gọi số lắp thêm nhất là a, số lắp thêm hai là bTheo bài ra ta có: a/2 = b/2,5Suy ra: a/b = 2/2,5 = 4/5Số đồ vật nhất là: 21,3 : 1 x 4 = 85,2Số thứ hai là: 85,2 + 21,3 = 106,5

Tìm hai số hiểu được nếu mang số thứ nhất chia cho 2, số trang bị hai phân tách cho 2.5 thì được hai công dụng bằng nhau cùng biết hiệu của chúng bằng 21.3.

( trường hợp là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)

mk cần gấp góp mk nhé

Tìm hai số biết rằng đem số thưs nhất chia cho 3 ,số lắp thêm hai chia cho 5 thì đều đều nhau và biết tổng của chúng bởi 364,8 lưu ý (nếu là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn nhất chia cách nhau bằng dấu ";")

Câu 8:Cho 3 số có tổng bằng 321,95. Biết nếu đem số đầu tiên nhân với 3; số sản phẩm hai nhân với 4; số thứ cha nhân với 5 thì được 3 hiệu quả bằng nhau. Kiếm tìm số sản phẩm ba.Trả lời: Số thứ bố là.(Nhập hiệu quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Tìm nhì số hiểu được nếu mang số đầu tiên chia mang lại 2, số thứ hai chia cho 2.5 thì được hai hiệu quả bằng nhau với biết hiệu của chúng bởi 21.3.

Trả lời: số thứ nhất là..... Số thứ hai là....

( giả dụ là số thập phân thì nhập dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)

tìm hai số nếu lấy số nhất chia cho 2 , số thứ hai chia mang lại 2.5 thì hai công dụng bằng nhau , với biết hiệu của bọn chúng 21.3.Tìm số phệ , số bé

Câu 1:Tìm nhị số hiểu được nếu mang số đầu tiên chia cho 2, số thiết bị hai chia cho 2,5 thì được hai công dụng bằng nhau và biết hiệu của chúng bằng 21,3.Trả lời: Số trước tiên là ..... Số lắp thêm hai là ....(Nếu là số thập phân thì nhập dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)

Câu 2:

Câu 3:

Biết tích 25 x 26 x 27 x 28 x aCó kết quả và đúng là số tất cả dạng 39 * 1200Hãy tìm quý giá của số *Trả lời: Chữ số * là chữ số ...

Câu 4:

Tính tuổi Mai với tuổi bố Mai hiện nay biết, 4 năm kia tuổi ba Mai cấp 5 lần tuổi Mai cùng sau 3 năm nữa tuổi ba Mai vội vàng 3 lần tuổi Mai.Trả lời:Tuổi Mai bây giờ là ... TuổiTuổi bố Mai hiện thời là ... Tuổi

Lớp 6 Toán 2 0

Cho 3 số bao gồm tổng bởi 321,95. Biết nếu lấy số thứ nhất nhân với 3; số thứ hai nhân với 4; số thứ tía nhân với 5 thì được 3 công dụng bằng nhau. Tìm kiếm số lắp thêm ba.Trả lời: Số thứ bố là.(Nhập công dụng dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Hãy điền số thích hợp vào khu vực .... Nhé !

Lớp 6 Toán 2 0

Câu 9:Cho 3 số gồm tổng bởi 321,95. Biết nếu mang số thứ nhất nhân với 3; số máy hai nhân với 4; số thứ tía nhân với 5 thì được 3 tác dụng bằng nhau. Search số thiết bị ba.Trả lời: Số thứ bố là.(Nhập tác dụng dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Hãy điền số tương thích vào vị trí .... Nhé !

Lớp 6 Toán 0 0

tìm nhị số biết rằng nếu rước số đầu tiên chia cho 2;số thiết bị hai chia cho 2,5 thì được hai hiệu quả bằng nhau và biết hiệu của chúng bởi 21,3 .tìm số đầu tiên và số sản phẩm công nghệ hai

Lớp 6 Toán 0 0

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

Loading...

Khoá học tập trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *