Tiền lương tối thiểu công đoàn cơ sở đang thu kinh phí công đoàn

*
Nội dung bao gồm

Mức đóng kinh phí công đoàn do đoàn tụ công đoàn đóng theo pháp luật của Điều lệ Công đoàn Việt Nam như thế nào?

Theo Điều 23 đưa ra quyết định 1908/QĐ-TLĐ năm 2016 về mức đóng kinh phí đầu tư công đoàn như sau:

- Đoàn viên ở những công đoàn cơ sở cơ quan đơn vị nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - buôn bản hội, tổ chức chính trị thôn hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; đơn vị chức năng thuộc lực lượng trang bị nhân dân; đơn vị sự nghiệp tận hưởng lương theo bảng lương, bậc lương vì Nhà nước quy định.

Mức đóng góp đoàn phí hàng tháng = 1% x chi phí lương

Trong đó: tiền lương được mức sử dụng là tiền lương làm địa thế căn cứ đóng bảo đảm xã hội theo hiện tượng của pháp luật về bảo đảm xã hội, là tiền lương cung cấp bậc, chức vụ, lương theo hòa hợp đồng lao động, hòa hợp đồng làm việc và các khoản phụ cấp cho chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cung cấp thâm niên nghề. Lúc tiền lương làm căn cứ đóng bảo đảm xã hội chuyển đổi thì chi phí lương làm địa thế căn cứ đóng đoàn chi phí công đoàn thay đổi theo phép tắc của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Đoàn viên ở những công đoàn cơ sở doanh nghiệp công ty nước (bao có cả công đoàn công ty cổ phần bên nước giữ cổ phần chi phối):

Mức đóng đoàn phí hàng tháng = 1% x tiền hoa màu lĩnh

Trong đó: Tiền lương thực lĩnh (tiền lương vẫn khấu trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân của đoàn viên), nhưng mà mức đóng góp đoàn phí các tháng tối đa chỉ bằng 10% nấc lương các đại lý theo quy định của nhà nước.

- Đoàn viên ở những công đoàn các đại lý doanh nghiệp ko kể nhà nước (bao gồm cả công đoàn công ty cổ phần nhưng mà nhà nước ko giữ cổ phần chi phối); Đơn vị sự nghiệp ko kể công lập hưởng tiền lương không áp theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định; Liên hiệp hợp tác ký kết xã; những tổ chức nước ngoài, tổ chức triển khai quốc tế vận động trên giáo khu Việt Nam; Văn phòng quản lý điều hành của phía nước ngoài trong vừa lòng đồng vừa lòng tác marketing tại Việt Nam; Đoàn viên công đoàn công tác ở nước ngoài

Mức đóng góp đoàn phí mỗi tháng = 1% x tiền lương

+ Mức đóng góp đoàn phí mỗi tháng tối nhiều chỉ bằng 10% nút lương các đại lý theo quy định ở trong phòng nước

Trong đó: tiền lương được nguyên tắc là tiền lương làm căn cứ đóng bảo đảm xã hội theo hình thức của lao lý về bảo hiểm xã hội,

- những công đoàn cơ trực thuộc Khoản 2 cùng Khoản 3 Điều này được thu đoàn giá tiền công đoàn của sum họp hàng tháng bởi 1% tiền hoa màu lĩnh (tiền lương đã khấu trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân của đoàn viên) hoặc quy định mức thu cao hơn 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trường hợp được Ban Chấp hành công đoàn cơ sở mở rộng (từ tổ trưởng công đoàn trở lên) chấp nhận bằng Nghị quyết, gồm văn bản và được quy định rõ ràng trong Quy chế chi tiêu nội bộ của công đoàn cơ sở. Chi phí đoàn tổn phí công đoàn phần thu tạo thêm so với khí cụ tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này được vướng lại 100% mang đến công đoàn cơ sở bổ sung chi vận động theo đúng quy định; khi báo cáo quyết toán, công đoàn cửa hàng phải bóc tách riêng số chi phí đoàn giá tiền công đoàn tăng lên theo mẫu mã quy định để có cơ sở tính số cần nộp về cung cấp trên.

- Đoàn viên ở những nghiệp đoàn, công đoàn cơ sở doanh nghiệp khó xác định tiền lương làm địa thế căn cứ đóng đoàn phí; sum vầy công đoàn không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội đóng góp đoàn giá thành theo nấc ấn định.

Mức đóng thấp độc nhất vô nhị = 1 % x nút lương cửa hàng

Lưu ý: Đoàn viên công đoàn tận hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 01 mon trở lên, trong thời gian hưởng trợ cấp không hẳn đóng đoàn phí; đoàn tụ công đoàn không tồn tại việc làm, không có thu nhập, nghỉ vấn đề riêng tự 01 tháng trở lên không hưởng tiền lương, trong thời gian đó chưa hẳn đóng đoàn phí.

*

Mức đóng ngân sách đầu tư công Đoàn vị cơ quan, tổ chức, công ty đóng như thế nào?

Theo Điều 4 Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định về đối tượng đóng kinh phí công đoàn này như sau:

Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo nguyên lý tại Khoản 2 Điều 26 chính sách công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhưng mà không riêng biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp này đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:

- cơ sở nhà nước (kể cả Ủy ban quần chúng xã, phường, thị trấn), đơn vị chức năng thuộc lực lượng vũ khí nhân dân.

- tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị - xóm hội, tổ chức triển khai chính trị làng hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp.

- Đơn vị sự nghiệp công lập và kế bên công lập.

- doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tài chính thành lập, vận động theo nguyên lý doanh nghiệp, công cụ đầu tư.

- hợp tác ký kết xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật bắt tay hợp tác xã.

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế chuyển động trên lãnh thổ nước ta có liên quan đến tổ chức triển khai và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành quản lý của phía nước ngoài trong hợp đồng phù hợp tác marketing tại nước ta có sử dụng lao rượu cồn là người việt Nam.

- tổ chức khác có sử dụng lao đụng theo công cụ của điều khoản về lao động.

Theo Điều 5 Nghị định 191/2013/NĐ-CP lao lý về nấc đóng kinh phí công đoàn như sau:

Mức đóng góp = 2% x quỹ chi phí lương

Trong đó, Quỹ chi phí lương được khí cụ là nấc quỹ tiền lương làm địa thế căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho tất cả những người lao động, là tổng vốn tiền lương của không ít người lao đụng thuộc đối tượng phải đóng bảo đảm xã hội theo hình thức của quy định về bảo đảm xã hội.

- Riêng đối với đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang cơ sở nhà nước (kể cả Ủy ban quần chúng xã, phường, thị trấn), đơn vị chức năng thuộc lực lượng trang bị nhân dân, quỹ chi phí lương là tổng mức vốn tiền lương của không ít cán bộ, công nhân viên chức quốc phòng, lao động làm việc hưởng lương trong những nhà máy, doanh nghiệp, đơn vị cơ sở trong Quân nhóm nhân dân; cán bộ, công nhân, viên chức, lao động thao tác làm việc hưởng lương trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị chức năng khoa học-kỹ thuật, sự nghiệp và phục vụ trong Công an nhân dân.

Mức lương làm địa thế căn cứ đóng bảo đảm xã hội được quy định như vậy nào?

Theo khoản 2 Điều 89 Luật bảo đảm xã hội năm trước quy định chi phí lương tháng đóng bảo hiểm bắt buộc gồm:

- nấc lương;

- Phụ cấp;

- các khoản bổ sung khác theo khí cụ của pháp luật về lao động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *