LỚP 4 TUỔI

Đây là cỗ Thư viện bài bác giảng cùng công cụ đào tạo của toàn bộ các cung cấp học từ thiếu nhi tới Trung học phổ thông để thầy cô có thể tham khảo và áp dụng trong quá trình giảng dạy.

Với bộ thư viện bài xích giảng này, thầy cô có thể tham khảo cải tiến và phát triển bài giảng của mình, bố mẹ và những em học sinh có thêm chọn lựa nguồn tứ liệu tiếp thu kiến thức uy tín và có chất lượng cao.

Kho thư viện bài bác giảng năng lượng điện tử của bộ GD-ĐT

Nhà trẻ con (58)

Lớp 3 Tuổi (18)

Lớp 4 Tuổi (58)

Lớp 5 Tuổi (185)

Lớp 1 (84)

Lớp 2 (107)

Lớp 3 (187)

Lớp 4 (264)

Lớp 5 (284)

Lớp 6 (310)

Lớp 7 (292)

Lớp 8 (329)

Lớp 9 (327)

Lớp 10 (335)

Lớp 11 (287)

Lớp 12 (190)

Tổng hòa hợp kho bài giảng của cục GD- ĐT trên đây

Kho thư viện bài bác giảng điện tử được cung ứng bởi Sở giáo dục đào tạo – Đào chế tạo tỉnh Bình Dương

Bậc Mầm non

01. Tài liệu giải đáp sử dụng

02. Thư viện bài bác giảng powerpoint

03. CD phần mềm Violet

04. Phần mềm Promethean

05. Học tập liệu VTV7

Bậc tè học

01. Tài liệu lý giải sử dụng

02. Thư viện bài xích giảng powerpoint

03. Thư viện bài bác giảng Violet

04. CD ứng dụng Violet

05. ứng dụng Promethean

06. Phần mềm AICBook

07. Học liệu VTV7

08. Sách Giáo khoa tiếng Anh tiểu học

Bậc Trung học cơ sở

01. Tài liệu hướng dẫn thực hiện


02. Thư viện bài bác giảng powerpoint

03. Thư viện bài xích giảng Violet

04. CD ứng dụng Violet

05. ứng dụng Promethean

06. ứng dụng AICBook

07. Học tập liệu VTV7

08. Sách Giáo khoa giờ đồng hồ Anh THCS

Bậc Trung học phổ thông

01. Tài liệu phía dẫn áp dụng

02. Thư viện bài giảng powerpoint

03. Thư viện bài giảng Violet

04. CD phần mềm Violet

05. Phần mềm Promethean

06. Phần mềm AICBook

07. Học liệu VTV7

08. Sách Giáo khoa giờ Anh THPT

Kho học liệu và bài xích giảng của những Sở GD-ĐT tỉnh, thành phố, các phòng giáo dục đào tạo và trường học

Kho học tập liệu và bài xích giảng E-learning của Sở GD-ĐT Hà Nội: http://khohoclieu.hanoiedu.vn

Kho học tập liệu và bài xích giảng E-learning của Sở GD-ĐT tỉnh giấc Long An: http://khohoclieu.longan.edu.vn

Kho học liệu và bài giảng E-learning của trường Đại học tập Sư phạm: https://olm.vn

Kho học tập liệu, sách giáo khoa các cấp học tập tại trang Sách mềm: https://www.sachmem.vn

Kho học liệu trong phòng GD-ĐT thị trấn Phúc thọ (TP Hà Nội): http://pgdphuctho.edu.vn/trang-chu/kho-hoc-lieu

Kho học tập liệu và bài giảng của trường Tiểu học tập Phương Liệt (TP Hà Nội): http://khohoclieuthphuongliet.com

Kho học liệu của Trường mầm non Đinh Tiên Hoàng (TP Hà Nội): http://mndinhtienhoang.hoankiem.edu.vn/hoi-dap/kho-hoc-lieu-dien-tu

Kho học liệu của Trường mần nin thiếu nhi B Ngũ Hiệp – Thanh Trì (TP Hà Nội): http://mamnonbnguhiep.edu.vn/thu-vien/kho-hoc-lieu

Bộ bài xích giảng giáo án Powerpoint từ mầm non đến thpt của Bộ, Sở GD-ĐT

Bậc Mầm non

Lớp 3 tuổi: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eNTlESzRLSlpFYTQ

Lớp 4 tuổi: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9ed2lIVEcyRl91TEU

Lớp 5 tuổi: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eUGNNQTNjUVdYWjQ

Bậc tè học

Lớp 1: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eY19nRXU1cFRnblE


Lớp 2: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eTlRwcXZCdFFNSWs

Lớp 3: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eTk1WQXdQVmNFdnc

Lớp 4: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eTWMtM0tCTW5ZWjA

Lớp 5: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eV1Y1SGRob2RDSVE

Bậc THCS

Âm nhạc: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eN3ZXYlhHY2I0ZjA

Công nghệ: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eSE1vX3pPUEFlam8

Địa lý: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eWm5rQWg4TE94b2c

GDCD: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eOUIzNE5tdnBEMEU

Hóa học: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eT0hGQTdmSmZIcXM

Lịch sử: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eakJYMjRJMGRiV2M

Mỹ thuật: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eS25mR2Z0NFhoVFE

Ngữ văn: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eODVjb2xxY0cxSjA

Sinh học: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eOXZMb0JKQVpmSE0

Tiếng Anh: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eSkxpQWNhc0ZKYTg

Tin học: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9ecWR5cFJlcUxYNmc

Toán học: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9ebldJSG1VWWJ0ZDg

Vật lý: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eVEJERElWYjc0cF

Bậc THPT

Địa lý: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eN2NuZGVqelF2NEE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *