Thủ tục sang tên đổi chủ xe máy khác tỉnh

Người dân khi mua, bán, tặng, đến quyền mua xe trong cùng tỉnh hoặc tỉnh khác đều phải thực hiện thủ tục sang trọng tên xe cộ theo quy định.


*
Mục lục bài viết

Thủ tục quý phái tên xe thuộc tỉnh, khác tỉnh

Theo đó, thủ tục đăng ký kết sang tên xe trong cùng tỉnh hoặc khác tỉnh được triển khai như sau:

1. Giấy tờ thủ tục sang tên trong cùng địa bàn tỉnh, tp trực thuộc trung ương

Bước 1: Khai báo và nộp giấy đăng ký xe, đại dương số xe (do bạn chuyển quyền mua xe thực hiện)

Tong thời hạn 7 ngày, tính từ lúc ngày làm sách vở và giấy tờ chuyển quyền cài xe tín đồ khác, chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền đến cá nhân, tổ chức thương mại & dịch vụ nộp giấy chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan đk xe.

Cán bộ, chiến sĩ làm trọng trách đăng ký triển khai thu hồi đăng ký xe, biển cả số xe cộ trên khối hệ thống đăng ký kết xe, cấp chứng từ chứng nhận thu hồi đăng ký xe.

Lưu ý: ngôi trường hợp bạn nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục sang tên ngay lập tức thì chưa phải làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kết xe.

Bước 2: sẵn sàng hồ sơ đk sang tên xe (do bạn nhận gửi quyền sở hữu xe thực hiện)

Người nhận đưa quyền tải xe, sẵn sàng 01 bộ hồ sơ bao hàm các loại giấy tờ sau đây:

- Giấy khai đăng ký xe theo mẫu mã số 01 phát hành kèm theo Thông bốn 58/2020/TT-BCA.

- sách vở và giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe.

- sách vở và giấy tờ lệ phí trước bạ xe.

- Giấy bệnh nhận thu hồi đăng ký xe (trường hòa hợp sang tên ngay trong cùng tỉnh sau khi hoàn thành thủ tục đưa quyền mua xe thì không phải giấy này).

Bước 3: Nộp hồ sơ đk sang tên xe (do tín đồ nhận chuyển quyền cài xe thực hiện)

Người nhận đưa quyền tải xe nộp 01 cỗ hồ sơ đk sang thương hiệu xe mang lại cơ quan lại Công an huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh giấc (gọi thông thường là phòng ban Công an cấp cho huyện) địa điểm cư trú để được giải quyết sang tên xe theo thẩm quyền.

Cơ quan tiền Công an cung cấp huyện kiểm tra, hoàn thành xong hồ sơ và cấp giấy đk xe theo quy định.

2. Thủ tục sang tên xe không giống tỉnh, tp trực nằm trong trung ương

Bước 1: Khai báo cùng nộp giấy đk xe, đại dương số xe (do fan chuyển quyền thiết lập xe thực hiện)

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày làm sách vở chuyển quyền tải xe cho những người khác, nhà xe thẳng hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ nộp giấy ghi nhận đăng ký kết xe và biển khơi số xe mang lại cơ quan đk xe;

Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký triển khai thu hồi đk xe, biển lớn số xe trên khối hệ thống đăng cam kết xe, cấp chứng từ chứng nhận tịch thu đăng ký xe và cấp biển cả số lâm thời thời.

Bước 2: chuẩn bị hồ sơ đk sang tên xe (do fan nhận gửi quyền cài đặt xe thực hiện)

Người nhận chuyển quyền sở hữu xe, sẵn sàng 01 cỗ hồ sơ bao hàm các loại giấy tờ sau đây:

- Giấy khai đăng ký xe theo mẫu mã số 01 phát hành kèm theo Thông tứ 58/2020/TT-BCA.

- giấy tờ chuyển quyền thiết lập xe.

- giấy tờ lệ mức giá trước bạ xe.

- Giấy hội chứng nhận tịch thu đăng ký, biển cả số xe.

Bước 3: Nộp hồ sơ đk sang tên xe (do người nhận chuyển quyền cài xe thực hiện)

Người nhận gửi quyền mua xe nộp 01 cỗ hồ sơđăng ký kết sang thương hiệu xe mang lại cơ quan liêu Công an cung cấp huyện khu vực cư trú nhằm được giải quyết và xử lý sang thương hiệu xe theo thẩm quyền.

Bước 4: người nhận gửi quyền download xe bấm chọn biển lớn số xe trên hệ thống đăng cam kết xe và nhận giấy hứa hẹn trả giấy chứng nhận đăng ký kết xe, nộp lệ phí đk xe với nhận biển cả số xe (do tín đồ nhận chuyển quyền mua xe thực hiện)

Lưu ý: Khi mang lại làm thủ tục sang thương hiệu xe, buộc phải xuất trình các sách vở của nhà xe theo dụng cụ tại Điều 9 Thông tư 58/2020/TT-BCA. Đối với người được ủy quyền đến xử lý các thủ tục đăng cam kết xe, ngoài giấy tờ của nhà xe kể trên, còn đề xuất xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc minh chứng nhân dân hoặc chứng tỏ ngoại giao, minh chứng thư công vụ (còn cực hiếm sử dụng).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *