Bạn đang làm luận án, bài xích tập lớn, chuyên đề nghiên cứu... File văn bản có các trang, bạn có nhu cầu tạo câu chữ tiêu đề trang (Header) hay dưới trang (Footer) thông thường cho tổng thể file văn bản của mình. Ngày hôm nay, quản lí Trị Mạng để giúp đỡ bạn chế tạo ra và hiểu chi tiết hơn về thanh cách thức tạo nội dung đó. Văn bản trong bài xích được vận dụng với Microsoft Word 2010, các phiên bạn dạng khác bạn làm tương tự!

1. Chế tác Header, Footer cơ bản

Vào View > Header and Footer:

*


Xuất hiện nay thanh cộng rứa Header & Footer:

*

Nhập văn bản tiêu đề trang cùng chân trang. Chi tiết chức năng về thanh quy định Header với Footer như sau:

Insert tự động text: Chèn câu chữ tự động

PAGE - : - Chèn số trangAuthor, Page #, Date: Chèn tên vật dụng tính, số trang, tháng ngày năm (lấy theo ngày hiển thị trên thứ tính).Confidential, Page#, Date: Chèn Confidential, số trang, tháng ngày năm.Created by: Hiển thị “Created by: tên sản phẩm công nghệ tính”Created on: Hiển thị “Created on: ngày, tháng, năm, giờ” (ngày thiết lập máy tính)Filename: tên fileFilename and path: Đường dẫn của file với tên fileLast Printed: Hiển thị “Last printed ngày, tháng, năm, giờ”. (ngày tùy chỉnh cấu hình máy in)Last saved by: Hiển thị “Last saved by tên để khi download windows”,Page x of y: Trang thiết bị x trên tổng cộng y trang của file.

*
- Chèn số trang

*
- Chèn tổng số trang của file

- Tự đặt số trang bắt đầu tùy thích.

*
- Chèn ngày, tháng, năm (tính theo ngày bây giờ trên trang bị tính)

*
- Chèn giờ lúc này trên trang bị tính

*
- Định dạng lại size header & footer với lề trang

*
- Ẩn / hiện nội dung file lúc tạo nội dung header & footer

*
- Same as previous: Hiển thị nội dung header & footer giống tệp tin trước

*
- di chuyển giữa Header cùng với Footer

*
- quay lên trang trước trang hiện tại

*
- Hiển thị trang sau trang hiện nay tại

*
- tùy chỉnh một số công dụng khác đến thanh pháp luật Header and Footer.


Trường hợp muốn có mặt đường gạch ngang thuộc với ngôn từ Header và Footer, bạn hãy dùng thanh vẽ của MS Word là Drawing như bình thường, vẽ một đường ngang nghỉ ngơi vị trí tương xứng (ví dụ):

*

Close: bay khỏi màn hình hiển thị tạo header & footer. Sau khi tạo xong xuôi nội dung header & footer bạn cũng có thể kích đúp loài chuột ra màn hình hiển thị nội dung trang để thoát.

2. Tạo thành Header và Footer đến trang chẵn, lẻ không giống nhau:

Trường hợp bạn muốn nhập ngôn từ Header & Footer của trang chẵn, trang lẻ không giống nhau:

1. Vào tệp tin > Page Setup

*

Xuất hiện nay hộp thoại Page Setup > lựa chọn thẻ Layout:

*

2. tại mục Headers and Footers:

Different odd and even: Lựa chọn vấn đề nhập văn bản Header & Footer của trang chẵn, trang lẻ khác nhau.Different first page: Lựa chọn câu hỏi nhập nội dung Header và Footer trang đầu tiên của file khác với mọi trang.

3. sau đó bạn nhập lại văn bản Header và Footer của trang chẵn, trang lẻ riêng.