Tạo chữ ký email mà các bạn có thể tự động thêm vào tất cả các thư đi hoặc thêm vào các thư ví dụ theo cách thủ công.

Tạo chữ cam kết email

Đăng nhập vào Outlook.com với chọnCài đặt

*
> Xem vớ cả thiết lập Outlook trên đầu trang.

Bên bên dưới mục Chữ ký kết email, nhập chữ ký kết của bạn, rồi sử dụng những tùy lựa chọn định dạng bao gồm sẵn để đổi khác diện mạo của chữ ký.


Nếu bạn có nhu cầu chữ ký của mình xuất hiện tại ở cuối tất cả thư email mới mà bạn soạn, nên lựa chọn hộp kiểm Tự rượu cồn thêm chữ ký kết của tôi vào thư new mà tôi soạn.

Nếu bạn muốn chữ ký của chính mình xuất hiện tại trên thư mà bạn chuyển tiếp hoặc trả lời, lựa chọn hộp kiểm Tự rượu cồn thêm chữ cam kết của tôi vào thư tôi chuyến qua hoặc trả lời.

Chọn Lưu khi bạn đã xong.


Lưu ý: Bạn luôn có thể quay lại trang Soạn thảo với trả lời, rồi lựa chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm tự động hóa thêm chữ ký của bạn.


Thêm chữ ký kết vào thư mới theo cách thủ công

Nếu chúng ta đã sinh sản chữ cam kết nhưng ko chọn auto thêm chữ ký kết vào gần như thư nhờ cất hộ đi, bạn cũng có thể thêm chữ ký sau khoản thời gian viết một thư email.

Đi mang đến hộp thư của khách hàng và lựa chọn Thư mới.

Nhập thư của bạn, rồi chọn

*
> Chèn chữ ký làm việc cuối ngăn soạn.

Khi thư email của chúng ta đã sẵn sàng, chọn Gửi.

Bạn vẫn nên trợ giúp?

Lưu ý: Trước tiên, các bạn sẽ cần singin để nhận hỗ trợ. Nếu như khách hàng không đăng nhập được, hãy đi đến cung ứng tài khoản.

*
*


*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng mang đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng mang đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)