Tạo tài khoan app store

Bài viết tiếp sau đây sẽ phía dẫn chúng ta cách tạo thông tin tài khoản ID Apple và cài đặt ứng dụng cho chiếc iPhone với iPad của mình.

Các bước tiến hành như sau:

Bước 1: dấn icon Cài đặt

Bước 2: chọn iCloud

Bước 3: Chọn: chế tác ID apple mới 

Bước 4: chọn ngày tháng năm sinh rồi nhấn Tiếp theo

Bước 5: Nhập họ Tên rồi thừa nhận Tiếp theo

Bước 6: nhấn Sử dụng showroom email hiện tại của bạn và thừa nhận Tiếp theo

Lưu ý: có thể tự tạo nên thêm Gmail trải qua hướng dẫn trên đây.

Bước 7: Nhập Email của doanh nghiệp rồi thừa nhận Tiếp theo

Bước 8: Nhập Mật khẩu của người sử dụng rồi thừa nhận Tiếp theo

Bước 9: Chọn thắc mắc bảo mật thứ nhất và nhấn Tiếp theo

Bước 10: Chọn câu hỏi bảo mật sản phẩm hai

Bước 11: Trả lời câu hỏi bảo mật thứ ba và nhận Tiếp theo

Bước 12: lựa chọn Đồng ý với cơ chế bảo mật

Bước 13: lựa chọn Đồng ý

Bước 14: Đã tạo được Apple ID tuy vậy chưa chính xác Email

*

Bước 15: Vào e-mail của bạn

*

Bước 16: Chọn Thư của Apple

*

Bước 17: Chọn Xác minh bây giờ

*

Bước 18: Nhập thư điện tử và Mật khẩu bạn vừa chế tạo rồi nhấn Xác minh địa chỉ

*

Bước 19: Chọn lưu Mật Khẩu

*

Bước 20: Xong táo khuyết ID

*

Bước 21: Nhấn sở hữu Đặt

*

Bước 22: Chọn iTunes và App Store

*

Bước 23: Nhập email và mật khẩu rồi dấn Đăng Nhập

*

Bước 24: Chọn việt nam rồi thừa nhận Tiếp theo

*

Chọn Đồng ý

*

Chọn Đồng ý

*

Bước 25: Giờ chúng ta vào AppStore, chọn một Ứng dụng, hệ thống yêu cầu các bạn nhập Mật Khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *