So Sánh Dân Chủ Trực Tiếp Và Dân Chủ Gián Tiếp

Câu trả lời được chuẩn xác chứa thông tin đúng đắn và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi các chuyên gia, giáo viên số 1 của bọn chúng tôi.


*

+ kiểu như nhau : Thể hiện quyền lực tối cao của nhân dân

+ khác biệt :

- Dân chủ trực tiếp : tham gia vào các bước của cộng đồng , bên nước , phụ thuộc vào vào chuyên môn của nhân dân

- Dân công ty gián tiếp :

+ Dân triển khai quyền cai quản thông qua các cơ quan và qua người đại diện

+ phụ thuộc vào vào tài năng người đại diện

Ví dụ :

- Dân nhà trực tiếp : tham gia những bầu cử của nhân dân các cấp

- Dân công ty gián tiếp : những Đại biểu quốc hội là người đại diện thay mặt cho các nhân dân, được sự ủy thác của nhân dân, thay mặt đại diện cho nhân dân tham gia nhằm xây dựng những luật lệ nhằm quản lí xóm hội.


Hãy góp mọi bạn biết câu trả lời này ráng nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
3 vote
GửiHủy
Đăng nhập để hỏi bỏ ra tiết


Chưa tất cả nhómTrả lời206

Cảm ơn

214


*

+ Đây là bề ngoài tham gia của hầu hết công dân một biện pháp bình đẳng và trực tiếp vào những quyết định vào các nghành nghề kinh tế, chủ yếu trị, văn hóa, làng mạc hội,… theo biểu quyết đa số, là sự thể hiện tại một biện pháp trực tiếp ý chí của chủ thể quyền lực về gần như vấn đề quan trọng đặc biệt nhất.

+ Ví dụ: toàn bộ công dân đủ đk trực tiếp đi quăng quật phiếu bầu ra những người dân mình tin tưởng, đầy đủ đức đầy đủ tài vào trong Hội đồng nhân dân những cấp và những đại biểu quốc hội.

– Dân công ty gián tiếp là vẻ ngoài dân chủ thông qua những quy chế, thiết chế nhằm nhân dân bầu ra phần đông người thay mặt đại diện thay mặt mình ra quyết định các các bước chung của cùng đồng, khu đất nước.

+ Là hình thức nhân dân biểu hiện quyền thống trị của mình, tham gia quản lí bên nước và xã hội thông qua hoạt động của những người đại diện, ban ngành đại diện của chính bản thân mình ở các cấp tổ chức chính quyền như ở chiến trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân.

+ Là bề ngoài thực hiện tại hóa quyền thống trị của người dân. Cơ cấu tổ chức tổ chức của bề ngoài dân nhà gián tiếp chất nhận được bao quát toàn bộ lãnh thổ tự địa phương cho trung ương, có thể chấp nhận được người dân cai quản trên mọi nghành nghề của cuộc sống.

+ Ví dụ: Đại biểu quốc hội là người thay mặt cho nhân dân, được sự ủy thác của nhân dân, thay mặt đại diện nhân dân tham gia xây dừng các đạo luật để quản ngại lí làng mạc hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *