Sở kế hoạch đầu tư tp đà nẵng


Địa chỉ của Sở kế hoạch và Đầu tư tp Đà Nẵng

Hiện tại, Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng gồm trụ sở đặt tại địa chỉ cửa hàng sau: Tầng 5-6, tòa công ty Trung trọng tâm Hành chính, số 24 trằn Phú, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian làm việc của Sở planer và Đầu tư tp Đà Nẵng

Sở kế hoạch đầu tư chi tiêu Thành phố Đà Nẵng gồm thời gian làm việc và vận động theo cách thức giờ hành bao gồm nhà nước. Rõ ràng như sau:

Thời gian thao tác buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30;Thời gian thao tác buổi chiều: tự 13h00 mang lại 17h00.

Cơ quan trên không thao tác làm việc vào thiết bị bảy, chủ nhật và các ngày ngủ Lễ, đầu năm theo quy định của nhà nước.

Vị trí và tác dụng của Sở kế hoạch và Đầu tư tp Đà Nẵng

Sở planer và Đầu tư tp Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn thuộc ubnd Thành phố Đà Nẵng, bao gồm tư bí quyết pháp nhân, tất cả con dấu và được mở thông tin tài khoản riêng theo chính sách của pháp luật; Sở planer và Đầu tư thành phố Đà Nẵng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và buổi giao lưu của UBND tp Đà Nẵng, đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về trình độ nghiệp vụ của cục Kế hoạch và Đầu tư.

Sở planer và Đầu tư tp Đà Nẵng có tính năng tham mưu giúp ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng tiến hành cai quản nhà nước về kế hoạch và đầu tư, bao gồm các lĩnh vực:

Tham mưu tổng thích hợp về quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế – thôn hội; tổ chức thực hiện và lời khuyên về cơ chế thiết yếu sách làm chủ kinh tế – buôn bản hội trên địa phận thành phố; đầu tư chi tiêu trong nước, đầu tư nước không tính ở địa phương; đăng ký kinh doanh; tổng hợp với thống nhất thống trị nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác ký kết xã, kinh tế tư nhân; thống trị nguồn cung ứng phát triển thừa nhận (ODA); làm chủ đấu thầu; các dịch vụ công ở trong phạm vi quản lý của Sở cùng thực hiện một số nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ theo sự uỷ quyền của ubnd tỉnh thành phố Đà Nẵng cùng theo luật pháp của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

Trình ubnd thành phố:

 Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, planer dài hạn, 05 năm với hàng năm; chương trình, phương án tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cách tân hành thiết yếu trong nghành nghề dịch vụ kế hoạch và đầu tư chi tiêu theo quy định trong phòng nước, của thành phố và phân cấp của cục Kế hoạch với Đầu tư;Dự thảo ra quyết định việc phân công, phân cấp cai quản về các nghành nghề dịch vụ kế hoạch và đầu tư chi tiêu cho các sở, Ban, ngành, ủy ban nhân dân quận, huyện, tp trực thuộc; đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra câu hỏi tổ chức thực hiện các quy định sau khoản thời gian được cấp bao gồm thẩm quyền quyết định;Dự thảo văn phiên bản quy phi pháp luật quy định rõ ràng điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó những đơn vị thuộc Sở; tham gia góp ý dự thảo giải pháp tiêu chuẩn chỉnh chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của chống Tài chủ yếu – kế hoạch thuộc ubnd cấp huyện;

Trình quản trị UBND thành phố:

 Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể những đơn vị trực thuộc Sở chiến lược và Đầu tư thành phố Đà Nẵng theo phương pháp của pháp luật;Dự thảo quyết định, thông tư thuộc thẩm quyền phát hành của chủ tịch UBND thành phố trong nghành nghề kế hoạch với đầu tư;

Tổ chức, hướng dẫn, chất vấn và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các văn bạn dạng quy phạm pháp luật về planer vè đầu tư ở địa phương, trong số ấy có chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển tài chính – làng hội trên địa bàn thành phố, những sự việc có tương quan đến việc xây dựng, thực hiện quy hoạch, kế hoạch và sử dụng những nguồn lực để phát triển kinh tế tài chính – buôn bản hội của thủ đô;

*
Thông Tin Địa Chỉ Sở kế hoạch Và Đầu Tư thành phố Đà Nẵng

Về quy hoạch và kế hoạch;

 Chủ trì nghiên cứu, tổng thích hợp quy hoạch tổng thể phát triển tài chính – thôn hội trên địa bàn thành phố, tổng hợp kế hoạch dài hạn, chiến lược 5 năm cùng hàng năm, bố trí kế hoạch vốn đầu tư thuộc giá cả địa phương, trình ubnd thành phố phê thông qua và tổ chức triển khai thực hiện sau khoản thời gian đã được phê duyệt;Phối phù hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán và phân bổ giá cả cho các đơn vị; trình ubnd thành phố cân đối các nguồn vốn đầu tư phát triển; các bằng vận chủ yếu về kinh tế tài chính – buôn bản hội của thành phố như tái chính, ngân sách, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, những nguồn vốn viện trợ với hợp tác chi tiêu nước ngoài;Tổng hợp đề xuất của Sở, Ban, ngành và lập báo cáo trình ubnd thành phố về danh mục những ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu hèn trên địa phận thành phố buộc phải lập quy hoạch, trình ủy ban nhân dân thành phố coi xét, quyết định;Trình ủy ban nhân dân thành phố quyết định danh sách hội đồng thẩm định đối với quy hoạch tổng thể và toàn diện phát triển tài chính – thôn hội trên địa phận thành phố, Hội đồng thẩm định đối với quy hoạch tông thể vạc triển kinh tế tài chính – xã hội cấp cho huyện cùng quy hoạch cách tân và phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch trở nên tân tiến sản phẩm chủ yếu, trình ủy ban nhân dân thành phố quyết định; gia nhập góp ý kiến đối với quy hoạch toàn diện phát triển kinh tế – xã hội cấp cho huyện và quy hoạch cách tân và phát triển ngành, lĩnh vực, thành phầm chủ yếu đuối trên địa phận thành phố; Tổng đúng theo tình hình tiến hành quy hoạch thường niên từ các Sở, ngành ủy ban nhân dân cấp huyện, report Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố;

Tổng hòa hợp và report UBND thành phố tình hình triển khai kế hoạch hàng tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng và cả năm; đồng thời, lời khuyên phương án điều chỉnh, vấp ngã sung, bằng vận kế hoạch phát triển kinh tế – buôn bản hội trên địa phận thành phố khi buộc phải thiết;

Hướng dẫn những Sở, Ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện thi công quy hoạch, kế hoạch, những chương trình mục tiêu, những dự án trọng điểm cân xứng với quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế tài chính – xã hội trên địa phận thành phố và kiểm tra việc thực hiện sau khi được cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt;

Chịu trách nhiệm làm chủ và quản lý điều hành một số lĩnh vực thực hiện kế hoạch được ủy ban nhân dân thành phố giao;

Về đầu tư chi tiêu trong nước cùng nước ngoài:

Trình và chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân thành phố danh mục những dự án đầu tư trong nước, các dự án ham vốn chi tiêu nước ngoài, những chương trình vừa lòng tác chi tiêu cho từng kỳ kế hoạch và điều chỉnh trong ngôi trường hợp phải thiết; Chủ trì, phối phù hợp với Sở Tài chính đề xuất nguồn vốn chi tiêu phát triển, vốn công tác mục tiêu; sắp xếp cơ cấu vốn đầu tư chi tiêu theo ngành, lĩnh vực, phân bổ và tổng hợp danh mục dự án đầu tư chi tiêu thuộc nguồn vốn giá thành nhà nước do thành phố quản lý;Phối phù hợp với các cơ quan có liên quan xác minh nguồn vốn và phương án phân bổ vốn sự nghiệp đầu tư. Xây đắp kế hoạch cung cấp tín dụng đơn vị nước, vốn góp cổ phần và liên doanh trong phòng nước; Chủ trì, phối hợp với Sở Tài bao gồm và các Sở, Ban, ngành có liên quan giúp ủy ban nhân dân thành phố giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả chi tiêu của các dự án kiến thiết cơ bản, các chương trình mục tiêu, các chương trình dự án khác do thành phố quản lý; Thẩm định các dự án đầu tư từ mối cung cấp vốn chi tiêu thuộc thẩm quyền quyết định của ubnd thành phố và các dự án ở trong phạm vi được ủy quyền mang lại Sở kế hoạch và Đầu tứ thực hiện; Chủ trì, tổ chức triển khai thẩm tra những dự án chi tiêu vốn trong nước cùng nước ngoài, trình ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, địa điểm đầu tư và cấp chứng từ chứng nhận đầu tư chi tiêu theo quy định;Làm dắt mối giúp ủy ban nhân dân Thành phố làm chủ hoạt động chi tiêu trong nước và chi tiêu trực tiếp của quốc tế trên địa phận thành phố theo công cụ của phát luật. Thâm nhập ý kiến so với các dự án đầu tư ra nước ngoài;Xây dựng chương trình, đề án xúc tiến đầu tư, trình ubnd thành phố; đồng thời tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư kêu gọi những nhà chi tiêu trong và kế bên nước tìm kiếm cơ hội đầu tư trên địa bàn, chỉ dẫn thủ tục đầu tư trên địa bàn sau khoản thời gian chương trình, đề án được phê duyệt;

Về quản lý nguồn cung cấp phát triển thỏa thuận (ODA) cùng viện trợ phi bao gồm phủ quốc tế (NGO):

Là ban ngành đầu mối vận động, thu hút, điều phối, quản lý nguồn ODA và NGO của thành phố Đà Nẵng phía dẫn các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức triển khai các vẻ ngoài hiện hành ở trong nhà nước và tp về việc sử dụng nguồn ODA cùng NGO;Là cơ quan đầu mối điều phối, cai quản các chương trình, dự án sử dụng vốn giá cả của thành phố Đà Nẵng hỗ trợ cho những tỉnh, tp thuộc những quốc gia, vùng phạm vi hoạt động nước ngoài;Chủ trì quan sát và theo dõi và đánh giá các chương trình dự án công trình ODA và NGO; là đầu mối xử trí theo thẩm quyền hoặc ý kiến đề xuất UBND thành phố ra quyết định về các vấn đề có liên quan tới việc tiến hành các chương trình, dự án ODA với NGO có liên quan đến các cơ quan, 1-1 vị; thời hạn tổng hợp report về việc áp dụng ODA cùng NGO theo cơ chế hiện hành của nhà nước với thành phố;

Về thống trị đấu thầu và giám sát đầu tư:

Chủ trì thẩm định và đánh giá trình ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chiến lược đấu thầu, làm hồ sơ mời thầu, tác dụng lựa chọn nhà thầu các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của ủy ban nhân dân thành phố; phê duyệt chiến lược đấu thầu, hồ sơ mời thầu, tác dụng đấu thầu những dự án thuộc phạm vi được ủy quyền;

Chịu trọng trách thường xuyên thanh tra, kiểm tra, tổng hợp báo cáo thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, tiến công giá đầu tư chi tiêu và giám sát chi tiêu của xã hội trên địa bàn thành phố;Hướng dẫn thực hiện giám sát, reviews đầu tư, giám sát đầu tư của cộng đồng đối với những cấp, những đơn vị trực thuộc, những dự án được UNBD tp phân cấp cho hoặc ủy quyền cho cung cấp dưới;

Về phối hợp làm chủ các khu vực công nghiệp, quần thể chế xuất:

Phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan thẩm định, trình ủy ban nhân dân thành phố quy hoạch tổng thể các quần thể công nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn để ubnd thành phố trình chính phủ, thủ tướng chủ yếu phủ;Phối phù hợp với Sở công thương nghiệp trình ủy ban nhân dân thành phố quy hoạch cải tiến và phát triển và cơ chế làm chủ đối với các cụm công nghiệp trên địa phận thành phố;

Về doanh nghiệp, đăng ký marketing và kinh tế tài chính hợp tác xã:

 Phối hợp với các Sở, Ban, ngành của thành phố xây dựng chương trình, planer sắp xếp, thay đổi phát triển công ty lớn nhà nước theo phân cấp cho của ủy ban nhân dân thành phố; xuất bản cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đối với việc sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và phát triển các doanh nghiệp nhỏ dại và vừa thuộc các thành phàn kinh tế trên địa phận thành phố; tổng hợp tình hình cải tiến và phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tài chính trên địa phận thành phố;Tổ chức thự hiện công tác đăng ký kinh doanh đối với các đối tượng người tiêu dùng trên địa bàn thành phố theo quy định của nhà nước; phía dẫn nghiệp vụ đăng ký kinh doanh cho cơ quan chuyên môn thống trị về chiến lược và chi tiêu cấp huyện; phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp thực trạng và xử lý các vi phạm sau đk kinh doanh đối với các doanh nghiệp lớn trên địa bàn theo thẩm quyền; thu thập, tàng trữ và cai quản thông tin về đăng ký marketing theo quy định ở trong phòng nước cùng thành phố; Chủ trì, phối phù hợp với các Sở, Ban, ngành đề xuất mô hình cai quản lý, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tài chính hợp tác xã, kinh tế tài chính hộ mái ấm gia đình trên địa bàn thành phố; tổng hợp báo cáo UBND thành phố và bộ Kế hoạch cùng Đầu tư thực trạng phát triển tài chính hợp tác xã, kinh tế tài chính hộ mái ấm gia đình trên địa bàn;

Chỉ đạo, khuyên bảo về siêng môn, nhiệm vụ cho cơ quan trình độ thuộc UBND các quận, huyện, tp trực thuộc triển khai nhiệm vụ làm chủ nhà nước về ghẹ hoạch và chi tiêu trên địa bàn; theo dõi, kiểm soát việc tổ chức thực hiện;

Thực hiện hòa hợp tác nước ngoài về các lĩnh vực thống trị của Sở theo cách thức của pháp luật, sự cắt cử hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân thành phố;

Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng hiện đại khoa học kỹ thuật; xây dựng khối hệ thống thông tin, lưu giữ trữ giao hàng công tác thống trị nhà nước và trình độ nghiệp vụ được giao;

Hướng dẫn, khám nghiệm việc triển khai cơ chế từ chủ, tự phụ trách của đối chọi vụ sự nghiệp công lập trực thuộc Sở chiến lược và Đầu tư thành phố Đà Nẵng theo lao lý của pháp luật;

Thanh tra, khám nghiệm và giải pháp xử lý theo thẩm quyền những vi phạm trong việc triển khai chính sách, lao lý về nghành nghề kế hoạch và đầu tư chi tiêu thuộc phạm vi cai quản nhà nước của Sở; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nghành nghề kế hoạch và đầu tư theo quy định;

Tổ chức thực hiện các thương mại & dịch vụ công trong nghành nghề kế hoạch và chi tiêu thuộc phạm vi cai quản của Sở theo mức sử dụng của pháp luật; thực hiện chương trình cách tân hành chính so với các lĩnh vực hoạt động vui chơi của Sở theo phương châm và nội dung cách tân hành thiết yếu của trung ương vàthành phố;

Quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Văn phòng, những phòng nghiệp vụ và những đơn vị sự nghiệp trực trực thuộc Sở; cai quản tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và thiết yếu sách, cơ chế đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật so với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở và cải tiến và phát triển nguồn nhân lực ngành chiến lược và đầu tư chi tiêu thành phố;

Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện túi tiền được phân chia theo phép tắc của lao lý và phân cấp cho của ubnd thành phố;

Thực hiện công tác làm việc thông tin, report định kỳ và bỗng xuất về tình hình tiến hành nhiệm vụ được giao theo giải pháp của ủy ban nhân dân thành phố và bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Thực hiện các nhiệm vụ không giống khi được ubnd thành phố giao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *