Số Học Sinh Khối 6 Của Một Trường Trong Khoảng Từ 200 Đến 400

*

*

Ngữ văn 12 Toán học 12 giờ đồng hồ Anh 12 đồ gia dụng lí 12
*
hóa học 12
*
Sinh học 12
*
lịch sử vẻ vang 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học tập 12
Ngữ văn 11 Toán học tập 11 giờ Anh 11 vật lí 11

Câu hỏi Số học viên khối 6 của một trường trong khoảng từ 300 mang đến 400. Biết rằng nếu xếp hang 5; 8; 12 thì rất nhiều thừa một em. Tìm kiếm số học sinh khối 6 của trường?

A (340) học tập sinhB (361) học tập sinhC (360) học sinhD (358) học sinh

Phương pháp giải:

Ta thấy số học viên trừ đi 1 là bội thông thường của (5;,8;,12) trong khoảng từ 300 mang đến 400.

Tiến hành kiếm tìm (BCleft( 5,8,12 ight)) rồi qua đó tìm được số học sinh.

 


Lời giải đưa ra tiết:

Gọi số học viên khối 6 là (xleft( 300 le x le 400,,x in N^* ight))

Vì số học viên khi xếp hàng (5;,,8;,12) mọi thừa 1 học sinh nên ta có :

(x - 1 vdots 5,,,;,,,,,x - 1 vdots 8,,;,,,,,,,,,x - 1 vdots 12,, Rightarrow ,,x - 1 in BCleft( 5,8,12 ight),)

Tìm (BCNNleft( 5,8,12 ight))

(left. eginarrayl5 = 5\8 = 2^3\12 = 2^2.3endarray ight} Rightarrow BCNNleft( 5,8,12 ight) = 2^3.3.5 = 120)

 (eginarraylBCleft( 5,8,12 ight) = Bleft( 120 ight) = left 0;120;240;360;480;... ight\x - 1 in BCleft( 5,8,12 ight) = left 0;120;240;360;480;... ight\ Rightarrow x in left 1;121;241;361;481;... ight\endarray)

Mà (300 le x le 400) nên (x = 361) . Vậy khối 6 tất cả 361 học tập sinh.

Chọn B


*
câu hỏi trước câu hỏi tiếp theo
*

Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối trí thức - xem ngay


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


Liên hệ chế độ
*

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép tienkiemkyduyen.mobi gửi các thông tin đến các bạn để nhận ra các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *