SAO ANH BỎ RA ĐI EM NÀO CÓ TỘI TÌNH GÌ

Sao em ném ra đi anh nào tất cả tội tình gì?Sao em ném ra đi anh nào có lỗi lầm chi?Sao em chi ra đi nhằm anh thương nhớ hoài ôm kỷ niệm.Buồn lên mấy nẻo hẹn hò em biết không?Sương khuya lạnh đôi vai đi về thui thủi một mình.Ưu bốn nặng con tim anh bi tráng thao thức cả đêm.Sao em bỏ ra đi chẳng chú ý anh giữa chiếc đời xuôi ngược.Giờ đây đã không còn nhau rồi tình mồ côi.Trong bơ vơ trong nỗi nhức vùi,anh chợt biết rằng tội anh nghèo rớt trái mồng tơi.Mà leo thang vướng sợi tình rồi,nên xẻ giữa đời ôm trái sầu buồn đơn côi.Anh sở hữu tội mê mệt mê nên đường yêu lạc nẻo về.Anh có tội yêu em lúc đời anh white bàn tay.Nay em ném ra đi đèn đêm hiu hắt sầu ngơ ngẩn buồn.Buồn lên mấy nẻo đường tình ai oán nào nguôi.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *