QUYẾT ĐỊNH 167 HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO

*

hà nội 26.2° - 27.2°

phục hồi và trở nên tân tiến kinh tế: Những việc cần làm ngay

giải ngân vốn đầu tư công

chuyển đổi số

say mê ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát kết quả dịch COVID-19


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________Số: 167/2008/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc_____________________________________Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2008
 

QUYẾT ĐỊNH

Về cơ chế hỗ trợ hộ nghèo về bên ở

_________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vẻ ngoài Tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét kiến nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ Xây dựng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về công ty ở nhằm mục đích mục đích với việc triển khai các cơ chế thuộc chương trình mục tiêu nước nhà giảm nghèo quy trình 2006 - 2010, bên nước trực tiếp cung cấp các hộ nghèo để sở hữu nhà làm việc ổn định, an toàn, mỗi bước cải thiện mức sống, góp thêm phần xoá đói, giảm nghèo bền vững.

Điều 2. Đối tượng với phạm vi áp dụng

1. Đối tượng:

Đối tượng được cung ứng về nhà ở theo biện pháp của đưa ra quyết định này phải có đủ ba điều kiện sau:

a) Là hộ nghèo (theo chuẩn nghèo lao lý tại ra quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày thứ 8 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo vận dụng cho quá trình 2006 - 2010), đang trú tại địa phương, bao gồm trong danh sách hộ nghèo bởi Ủy ban nhân dân cung cấp xã làm chủ tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành;

b) Hộ chưa có nhà làm việc hoặc đã có nhà ở nhưng nhà tại quá lâm thời bợ, lỗi hỏng, dột nát, có nguy cơ tiềm ẩn sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở;

c) Hộ không thuộc diện đối tượng được cung cấp nhà sinh hoạt theo lao lý tại đưa ra quyết định số 134/2004/QĐ-TTgngày trăng tròn tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng cơ quan chính phủ về một số cơ chế hỗ trợ khu đất sản xuất, khu đất ở, nhà tại và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống trở ngại và theo các chính sách hỗ trợ nhà tại khác.

2. Xếp các loại thứ từ ưu tiên hỗ trợ:

Thực hiện tại ưu tiên cung ứng trước mang đến các đối tượng người dùng theo thiết bị tự sau đây:

a) Hộ mái ấm gia đình có công với biện pháp mạng;

b) Hộ gia đình là đồng bào dân tộc bản địa thiểu số;

c) Hộ gia đình trong vùng liên tục xảy ra thiên tai;

d) Hộ gia đình có thực trạng khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật…);

đ) Hộ gia đình đang sống trong vùng đặc biệt quan trọng khó khăn;

e) những hộ mái ấm gia đình còn lại.

3. Phạm vi áp dụng:

Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà tại được áp dụng đối với các hộ ở trong diện đối tượng người tiêu dùng theo chính sách của ra quyết định này đang cư trú tại khu vực không yêu cầu là thành phố trên phạm vi cả nước.

Điều 3. nguyên tắc hỗ trợ

1. Cung cấp trực tiếp đến hộ mái ấm gia đình để xây dựng nhà ở theo đối tượng người dùng quy định.

2. Bảo đảm an toàn công khai, công bằng và rành mạch đến từng hộ gia đình trên cơ sở điều khoản và chính sách của nhà nước; cân xứng với phong tục tập tiệm của từng dân tộc, vùng, miền, bảo tồn phiên bản sắc văn hoá của từng dân tộc; phù hợp với điều kiện thực tiễn và gắn cùng với quy hoạch, planer phát triển kinh tế - buôn bản hội của từng địa phương.

3. Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây cất được một căn nhà có diện tích sử dụng buổi tối thiểu 24 m2; tuổi thọ tòa nhà từ 10 năm trở lên.

Điều 4. nấc hỗ trợ, mức vay và cách thức cho vay

1. Nút hỗ trợ:

Ngân sách trung ương cung ứng 06 triệu đồng/hộ. Đối cùng với những hộ dân thuộc diện đối tượng người sử dụng được cung ứng nhà sinh hoạt đang trú ngụ tại các đơn vị hành bao gồm thuộc vùng khó khăn quy định tại đưa ra quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày thứ 5 tháng 3 trong năm 2007 của Thủ tướng thiết yếu phủ phát hành Danh mục những đơn vị hành chủ yếu thuộc vùng khó khăn thì chi phí trung ương cung ứng 07 triệu đồng/hộ. Những địa phương tất cả trách nhiệm cung ứng thêm ngoại trừ phần túi tiền trung ương cung ứng và huy động xã hội giúp đỡ các hộ làm nhà ở.

2. Mức vay mượn và cách thức cho vay:

a) nấc vay: hộ gia đình có nhu cầu, được vay tín dụng thanh toán từ Ngân hàng chính sách Xã hội để triển khai nhà ở. Mức vay buổi tối đa 08 triệu đồng/hộ, lãi vay vay 3%/năm. Thời hạn vay mượn là 10 năm, vào đó thời gian ân hạn là 5 năm. Thời gian trả nợ là 5 năm, mức trả nợ mỗi năm về tối thiểu là 20% tổng khoản vốn đã vay;

b) cách thức cho vay: Ngân hàng cơ chế Xã hội tiến hành phương thức uỷ thác cho vay từng phần qua các tổ chức chủ yếu trị - thôn hội hoặc trực tiếp đến vay. Đối với phương thức cho vay uỷ thác qua các tổ chức bao gồm trị - xã hội, việc quản lý vốn bằng tiền, ghi chép kế toán tài chính và tổ chức giải ngân đến tín đồ vay vì chưng Ngân hàng chế độ Xã hội thực hiện.

Điều 5. Số lượng cung cấp và nguồn vốn thực hiện

 1. Số lượng hỗ trợ:

 Dự con kiến tổng số hộ được cung ứng về nhà tại theo điều khoản tại quyết định này là 500.000 hộ.

2. Nguồn vốn thực hiện:

a) giá cả địa phương bố trí vốn đối ứng không bên dưới 20% đối với số vốn chi tiêu trung ương bảo đảm, đồng thời kêu gọi thêm những nguồn vốn đúng theo pháp không giống để thực hiện mục tiêu, chính sách này. Đối với các địa phương có khó khăn về chi phí (phải nhận té sung phẳng phiu từ túi tiền trung ương) thì ngân sách trung ương hỗ trợ bổ sung phần vốn đối ứng cụ thể theo những mức sau: 20% cho các địa phương nhận té sung bằng phẳng từ ngân sách chi tiêu trung ương trên 70% dự toán chi bằng vận ngân sách địa phương năm 2008; 15% cho các địa phương nhận bổ sung từ 1/2 - 70% dự trù chi phẳng phiu ngân sách địa phương năm 2008; 10% cho các địa phương nhận bổ sung cập nhật dưới 50% dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2008;

b) Ngân hàng chính sách Xã hội bảo đảm kinh phí cho các hộ dân trực thuộc diện đối tượng người tiêu dùng vay theo mức hình thức tại đưa ra quyết định này. Nguồn vốn cho vay mượn do ngân sách trung ương cấp 50% trên tổng khoản đầu tư vay đến Ngân hàng cơ chế Xã hội, 50% còn lại vị Ngân hàng chế độ Xã hội huy động. Giá thành trung ương cấp bù chênh lệch lãi suất vay cho Ngân hàng chính sách Xã hội theo quy định;

c) Vốn kêu gọi từ quỹ ‘‘Ngày vì fan nghèo’’ vị Ủy ban tw Mặt trận Tổ quốc nước ta phát rượu cồn và từ những doanh nghiệp do Phòng thương mại và Công nghiệp việt nam vận động;

d) Vốn huy động của cộng đồng, mẫu họ cùng của chủ yếu hộ gia đình được hỗ trợ;

đ) Đối với các địa phương có rừng, gồm quy hoạch, kế hoạch khai quật gỗ hàng năm được chuẩn y thì Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh khai thác gỗ theo vẻ ngoài để cung ứng hộ nghèo làm nhà ở. Trọng lượng gỗ gắng thể cho mỗi hộ có tác dụng nhà bởi vì Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh quyết định. Nghiêm cấm vấn đề lợi dụng khai thác gỗ hỗ trợ làm nhà tại để chặt phá rừng áp dụng vào mục đích khác.

Điều 6. phương pháp thực hiện

1. Bình xét và phê chăm nom danh sách cung cấp nhà ở:

- đại lý thôn, bạn dạng tổ chức bình xét đối tượng người dùng và phân các loại ưu tiên theo đúng quy định, đảm bảo an toàn công khai, minh bạch;

- Ủy ban nhân dân cấp cho xã tổng hợp list số hộ được hỗ trợ, mặt khác lập danh sách các hộ mong muốn vay vốn báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện nhằm trình Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh phê duyệt.

2. Cấp cho vốn có tác dụng nhà ở:

- Căn cứ số vốn được phân bổ từ ngân sách chi tiêu trung ương, vốn giá thành địa phương, vốn bởi vì Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc việt nam và Phòng thương mại dịch vụ và Công nghiệp nước ta huy động phân chia cho địa phương và các nguồn vốn kêu gọi hợp pháp khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân bổ cho cấp cho huyện, bên cạnh đó gửi danh sách vay vốn cho Ngân hàng cơ chế Xã hội để thực hiện cho vay. Đối cùng với những hộ dân được cung cấp từ nguồn chi phí do mặt trận Tổ quốc việt nam các cấp cho và Phòng thương mại và Công nghiệp vn huy động nhưng mà mức cung ứng chưa đủ so với tầm vay theo phương tiện của đưa ra quyết định này thì được vay mượn theo số còn thiếu.

- Căn cứ khoản vốn được Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh phân bổ, Ủy ban nhân dân cung cấp huyện phân chia vốn cung ứng cho cấp cho xã.

Việc quản lý, cung cấp phát, thanh toán, quyết toán mối cung cấp vốn cung cấp áp dụng theo hướng dẫn của bộ Tài chính.

Đối cùng với vốn vay, hộ gia đình trực tiếp ký khế ước vay vốn ngân hàng theo cơ chế của Ngân hàng cơ chế Xã hội.

3. Triển khai xây dựng bên ở:

- Ủy ban nhân dân cấp xã giao Ban giảm nghèo cung cấp xã phía dẫn, kiểm tra, đôn đốc những hộ dân xây dừng nhà ở đảm bảo an toàn yêu ước về diện tích s và chất lượng nhà sống theo điều khoản của đưa ra quyết định này và vận động những hộ dân tự gây ra nhà ở. Đối với hộ gia đình có yếu tố hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật…) thiết yếu tự xây dựng nhà tại thì Ban sút nghèo cấp cho xã tổ chức triển khai xây dựng nhà ở cho các đối tượng người dùng này.

Điều 7.Thời gian và quy trình thực hiện

1. Trong thời gian 2008 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải cơ bạn dạng thực hiện kết thúc việc bình xét, lập danh sách số hộ nghèo được cung cấp về nhà ở theo nguyên tắc của đưa ra quyết định này; đôi khi lập và phê duyệt Đề án cung cấp hộ nghèo về nhà ở trên địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở văn bạn dạng hướng dẫn của bộ Xây dựng và cỗ Tài chính.

2. Đến thời điểm cuối năm 2011 cơ bạn dạng thực hiện kết thúc chính sách cung ứng hộ nghèo về đơn vị ở, trong đó dứt việc hỗ trợ cho các đối tượng người tiêu dùng là hộ nghèo nằm trong diện chế độ và hộ đồng bào dân tộc bản địa thiểu số nghèo theo quy định.

3. Đến thời điểm cuối năm 2012 hoàn thành thực hiện cơ chế hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo qui định của quyết định này.

4. Năm 2013 tổng kết, đánh giá thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về công ty ở.

Điều 8. tổ chức triển khai thực hiện

1. Đối với các Bộ, ngành Trung ương

a) cỗ Xây dựng:

- công ty trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan: Lao đụng - yêu quý binh và Xã hội, kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, nông nghiệp trồng trọt và trở nên tân tiến nông thôn, Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng cơ chế Xã hội hướng dẫn những tỉnh, tp trực thuộc tw lập Đề án cung ứng hộ nghèo về bên ở;

- ra đời Ban Điều phối lãnh đạo thực hiện cơ chế hỗ trợ hộ nghèo về nhà tại với sự thâm nhập của đại diện thay mặt các Bộ, ngành liên quan: Lao hễ - yêu quý binh và Xã hội, kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, nông nghiệp và cải tiến và phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng cơ chế Xã hội;

- công ty trì, phối phù hợp với Bộ chiến lược và Đầu tư, cỗ Tài chính, Bộ nntt và cách tân và phát triển nông thôn phía dẫn, đôn đốc, kiểm tra những địa phương thực hiện cơ chế hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo đúng kim chỉ nam và yêu thương cầu; tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ report Thủ tướng chính phủ;

- Lập dự toán chi phí hoạt động vui chơi của Ban Điều phối chỉ huy thực hiện cơ chế hỗ trợ hộ nghèo về bên ở cho tất cả Chương trình và hàng năm gửi cỗ Tài bao gồm để cân nặng đối, bố trí kinh phí buổi giao lưu của Ban Điều phối.

b) cỗ Kế hoạch và Đầu tư địa thế căn cứ Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà tại đã được quản trị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt, phối hợp với Bộ Tài thiết yếu tổng hợp planer và bố trí vốn có kim chỉ nam cho các địa phương trong chiến lược và dự toán ngân sách chi tiêu nhà nước năm 2009 và những năm tiếp theo report Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ để trình Quốc hội phê duyệt;

c) bộ Tài chính:

- nhà trì, phối phù hợp với Bộ kế hoạch và Đầu tứ cân đối, bố trí vốn từ ngân sách trung ương cung cấp cho những hộ trực thuộc diện đối tượng người tiêu dùng theo dụng cụ và sắp xếp vốn mang lại Ngân hàng chế độ Xã hội tiến hành cho vay theo quy định;

- công ty trì, phối hợp với Bộ sản xuất và bộ Kế hoạch với Đầu tư cân đối, bố trí vốn chi phí trung ương bảo vệ phương tiện với kinh phí hoạt động cho Ban Điều phối chỉ đạo thực hiện cơ chế hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo dự trù kinh phí hoạt động hàng năm;

- phía dẫn những địa phương công tác lập dự toán, quản ngại lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn ngân sách hỗ trợ.

d) Bộ nông nghiệp & trồng trọt và cải tiến và phát triển nông thôn trả lời việc khai quật gỗ theo phương tiện để hỗ trợ hộ nghèo làm cho nhà ở đối với các địa phương có rừng, bao gồm quy hoạch, kế hoạch khai quật gỗ thường niên được duyệt;

đ) bank Nhà nước Việt Nam chỉ huy Ngân hàng chế độ Xã hội tiến hành cho vay, tịch thu nợ vay, hướng dẫn ví dụ về hồ sơ, giấy tờ thủ tục vay vốn làm nhà ở theo quy định đảm bảo đơn giản, rõ ràng, dễ dàng thực hiện.

2. Đối cùng với Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương:

a) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trực tiếp và trọn vẹn trong vấn đề lập, phê duyệt y đề án và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về công ty ở;

b) ra mắt công khai những tiêu chuẩn, đối tượng người tiêu dùng và chỉ huy bình xét, lập danh sách những hộ nghèo có khó khăn về nhà tại trên địa bàn; phân nhiều loại ưu tiên thực hiện cung ứng cho các đối tượng người dùng theo quy định. Lãnh đạo việc lập với phê duyệt danh sách hộ nghèo ở trong diện được vay vốn ngân hàng làm nhà tại theo hình thức của quyết định này;

c) giữ hộ Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà tại trên địa phận đã được phê để ý về bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì, bên cạnh đó gửi bộ Kế hoạch cùng Đầu tư, bộ Tài chính, Ngân hàng chế độ Xã hội và những Bộ, ngành liên quan để phối hợp đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, report Thủ tướng chủ yếu phủ;

d) chỉ đạo công tác lập dự toán, cai quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn cung ứng theo phía dẫn của bộ Tài chính;

đ) Giao việc tổ chức, chỉ huy thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà tại cho Ban chỉ đạo thực hiện nay các phương châm giảm nghèo những cấp của tỉnh, tp trực nằm trong Trung ương; giao Sở xây dừng là cơ sở thường trực chỉ huy thực hiện cơ chế hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo pháp luật tại ra quyết định này;

e) bố trí đủ vốn đối ứng theo luật tại ra quyết định này. Chỉ đạo các cơ quan liên quan, những cấp chính quyền địa phương phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn vận động xã hội giúp đỡ hộ nghèo có tác dụng nhà ở;

g) liên tiếp kiểm tra vấn đề thực hiện, đảm bảo chính sách cho được từng hộ nghèo có trở ngại về công ty ở; không để xẩy ra thất thoát, tiêu cực; đảm bảo các hộ nghèo có nhà ở sau khi được cung ứng theo luật của ra quyết định này;

h) Định kỳ 6 mon một lần report kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo nhà ở về bộ Xây dựng nhằm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng thiết yếu phủ.

3. Đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận nước non Việt Nam liên tiếp pháthuy cuộc đi lại ‘‘Ngày vì fan nghèo’’, phối hợp với Chính đậy và chính quyền những cấp trong bài toán vận động chế tạo thêm nguồn lực cung cấp hộ nghèo về nhà ở.

Phối hợp với Bộ xây dừng và những Bộ, ngành tương quan trong việc phân chia nguồn vốn vị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc nước ta và Phòng thương mại dịch vụ và Công nghiệp việt nam đã huy động được (bao tất cả vốn bởi tiền hoặc hiện thứ như nhà ở, vật tư xây dựng…) cho những địa phương đảm bảo hợp lý cùng công bằng. Đề nghị Ủy ban tw Mặt trận Tổ quốc nước ta thực hiện tác dụng giám sát quy trình triển khai tiến hành chính sách bảo đảm an toàn đúng phương châm và yêu cầu. Phòng dịch vụ thương mại và Công nghiệp vn tích cực vận động các doanh nghiệp ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo nâng cấp nhà ở.

Điều 9. Quyết định này có hiệu lực thực hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 10. Các cỗ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang Bộ, Thủ trưởng cơ sở thuộc chủ yếu phủ, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, tp trực ở trong Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *