QUY CHẾ 25 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*

home thông tin - Sự khiếu nại Chương trình huấn luyện và giảng dạy Tra cứu tin tức mẫu mã biểu download tài liệu contact
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc

Quy Chế đào tạo và giảng dạy ĐH-CĐ Hệ thiết yếu Quy (mới)- quy chế 25.

phát hành kèm theo quyết định số 25 /2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 mon 6 năm 2006 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng 1. Quy định này quy định đào tạo và huấn luyện đại học tập và cđ hệ chủ yếu quy về tổ chức đào tạo; đánh giá và thi học tập phần; thi xuất sắc nghiệp và công nhận tốt nghiệp. 2. Quy định này áp dụng đối với sinh viên các khóa huấn luyện hệ chủ yếu quy ở các trình độ đại học và cao đẳng trong số đại học, học tập viện, trường đại học và trường cđ (sau đây điện thoại tư vấn tắt là trường), tiến hành theo học tập chế mượt dẻo phối hợp niên chế với học phần.

Điều 2.Chương trình giáo dục đại học 1. Công tác giáo dục đh (sau đây điện thoại tư vấn tắt là chương trình) thể hiện mục tiêu giáo dục đại học; quy định chuẩn chỉnh kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục đại học, phương pháp và vẻ ngoài đào tạo, cách thức đánh giá kết quả đào tạo đối với mỗi môn học, ngành học, chuyên môn đào chế tạo của giáo dục đào tạo đại học. 2. Lịch trình được các trường thành lập trên cơ sở chương trình khung do bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục đào tạo và Đào sản xuất ban hành. Mỗi lịch trình khung tương xứng với một ngành đào tạo và huấn luyện ở một trình độ chuyên môn đào tạo vậy thể. Từng chương trình hoàn toàn có thể gắn với cùng một ngành hoặc cùng với một vài ngành đào tạo. 3. Công tác được kết cấu từ những học phần thuộc hai khối con kiến thức: giáo dục đào tạo đại cương cứng và giáo dục chuyên nghiệp. Điều 3.Học phần và đơn vị học trình 1. Học phần là trọng lượng kiến thức kha khá trọn vẹn, thuận tiện cho những người học tích luỹ trong quy trình học tập. Phần lớn học phần có khối lượng từ 2 mang đến 5 đơn vị chức năng học trình, được sắp xếp giảng dạy vừa đủ và phân bố đều vào một học tập kỳ. Kiến thức trong mỗi học phần yêu cầu gắn với cùng 1 mức trình độ theo năm học kiến tạo và được kết cấu riêng như một trong những phần của môn học tập hoặc được kết cấu dưới dạng tổ hợp từ không ít môn học. Từng học phần đề nghị được ký kết hiệu bằng một mã riêng vì chưng trường quy định. 2. Tất cả hai các loại học phần: học phần phải và học tập phần từ chọn. A) học phần bắt buộc là học tập phần tiềm ẩn những nội dung kiến thức và kỹ năng chính yếu đuối của mỗi lịch trình và nên sinh viên cần tích lũy. B) học phần tự lựa chọn là học phần tiềm ẩn những ngôn từ kiến thức cần thiết nhưng sv được từ bỏ chọn theo hướng dẫn của ngôi trường nhằm đa dạng hoá hướng chuyên môn hoặc được tự chọn tuỳ ý để tích luỹ đủ số học phần quy định cho từng chương trình. 3. Đơn vị học trình được áp dụng để tính trọng lượng học tập của sinh viên. Một đơn vị chức năng học trình được quy định bởi 15 tiết học tập lý thuyết; bởi 30-45 máu thực hành, thí nghiệm tốt thảo luận; bởi 45-90 giờ thực tập trên cơ sở; hoặc bởi 45-60 giờ làm cho tiểu luận, đồ án, khoá luận xuất sắc nghiệp. Đối với số đông học phần kim chỉ nan hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được một đơn vị học trình sinh viên nên dành ít nhất 15 giờ sẵn sàng cá nhân. Hiệu trưởng các trường quy định ví dụ số tiết, số giờ so với từng học tập phần cho phù hợp với điểm sáng của ngôi trường mình. 4. Một tiết học được tính bằng 45 phút. Chương II TỔ CHỨC ĐÀO TẠO Điều 4.Thời gian và chiến lược đào tạo 1. Những trường tổ chức huấn luyện và đào tạo theo khoá học cùng năm học. A) Khoá học tập là thời gian để sinh viên xong một chương trình vắt thể. Tùy nằm trong chương trình, khóa học được điều khoản như sau: - Đào tạo trình độ cao đẳng được tiến hành từ hai đến ba năm học phụ thuộc vào ngành nghề đào tạo đối với người tất cả bằng xuất sắc nghiệp trung học diện tích lớn hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; từ 1 năm rưỡi đến hai năm học so với người tất cả bằng xuất sắc nghiệp trung cấp cho cùng ngành đào tạo. - Đào tạo trình độ chuyên môn đại học tập được triển khai từ bốn đến sáu năm học tùy thuộc vào ngành nghề đào tạo so với người có bằng giỏi nghiệp trung học rộng rãi hoặc bằng xuất sắc nghiệp trung cấp; từ hai năm rưỡi đến tư năm học đối với người có bằng giỏi nghiệp trung cung cấp cùng ngành đào tạo; từ một năm rưỡi đến hai năm học so với người tất cả bằng xuất sắc nghiệp cao đẳng cùng ngành đào tạo. b) 1 năm học có hai học tập kỳ chính, mỗi học tập kỳ thiết yếu có tối thiểu 15 tuần thực học cùng 3 tuần thi, kiểm tra. Ko kể hai học tập kỳ chính, Hiệu trưởng xem xét ra quyết định tổ chức thêm một học kỳ hè để sinh viên có các học phần bị nhận xét không đạt ở các học kỳ thiết yếu được học tập lại cùng để sv học tốt có điều kiện học vượt xong sớm công tác học tập. Mỗi học kỳ hè có tối thiểu 5 tuần thực học và 1 tuần thi, kiểm tra. 2. Căn cứ vào cân nặng kiến thức quy định cho các chương trình, Hiệu trưởng phân bổ số học phần mang lại từng năm học, từng học tập kỳ. a) Đầu khoá học, trường buộc phải thông báo công khai minh bạch về nội dung và kế hoạch học tập của những chương trình; quy chế đào tạo; nghĩa vụ và nghĩa vụ và quyền lợi của sinh viên. b) Đầu hàng năm học, ngôi trường phải thông tin lịch trình học của từng công tác trong từng học kỳ, danh sách những học phần đề xuất và tự chọn, đề cương cụ thể học phần và điều kiện để được đăng ký học đến từng học tập phần, lịch kiểm soát và thi, hiệ tượng kiểm tra và thi những học phần. Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ sinh viên phải đăng ký học các học phần từ bỏ chọn, những học phần vẫn học thêm hoặc những học phần chưa định học nằm trong lịch trình học tập của học kỳ đó với phòng đào tạo và huấn luyện của trường, sau khi đã tìm hiểu thêm ý kiến support của cán cỗ phụ trách đào tạo. Còn nếu không đăng ký, sinh viên phải chấp nhận lịch trình học vày nhà trường quy định. 3. Thời gian tối đa chấm dứt chương trình bao gồm thời gian hình thức cho chương trình luật tại khoản 1 Điều này cùng với thời gian tối đa sinh viên được phép tạm chấm dứt học cơ chế tại khoản 3 Điều 6 với khoản 2 Điều 7 của quy chế này. Điều 5.Sắp xếp sv vào học những chương trình (hoặc ngành đào tạo) 1. Đối với gần như trường khẳng định điểm xét tuyển chọn vào ngôi trường theo công tác (hoặc theo ngành đào tạo) trong kỳ thi tuyển sinh thì sinh viên đạt điều khoản xét tuyển sẽ được trường sắp xếp vào các chương trình (hoặc ngành đào tạo) sẽ đăng ký. 2. Đối với mọi trường xác định điểm xét tuyển chọn vào ngôi trường theo nhóm công tác (hoặc theo ngành đào tạo) vào kỳ thi tuyển chọn sinh thì đầu khoá học, trường công bố công khai chỉ tiêu đào khiến cho từng công tác (hoặc từng ngành đào tạo). Sau khi sinh viên xong xuôi phần học tầm thường bắt buộc trước khi được đăng ký học phần nội dung chuyên môn, trường địa thế căn cứ vào đk chọn công tác (hoặc ngành đào tạo) và điểm trung bình bình thường học tập của sv để bố trí sinh viên vào các chương trình (hoặc ngành đào tạo). Từng sinh viên được đăng ký một số trong những nguyện vọng lựa chọn chương trình (hoặc ngành đào tạo), theo trang bị tự ưu tiên. Hiệu trưởng dụng cụ số lượng ví dụ các chương trình (hoặc ngành đào tạo) nhưng mà sinh viên được quyền đăng ký.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *