Quản lý tài khoản Google của bé trẻ bằng áp dụng Family Link

tháng 1 11, 2021

Phụ huynh trong đội gia đình rất có thể dùng áp dụng Family liên kết để thống trị các tùy chọn setup tài khoản trong thông tin tài khoản Google của bé trẻ.

Giám liền kề các tùy chọn thiết lập của tài khoản Google

Hãy lựa chọn một tùy chọn cài đặt đặt bên dưới để tìm hiểu thêm về làm nạm nào nó hoạt động.

Các quyền kiểm soát và điều hành trên Google Play:

Lưu ý: các dịch vụ đo lường và thống kê của phụ huynh bên trên Family link có thể biến hóa tùy theo đồ vật của nhỏ trẻ.

Giám sát vận động trên Google trong tài khoản của nhỏ trẻ

Dựa bên trên tùy chọn setup hoạt cồn trên Google mà phụ huynh đã chọn cho bé trẻ, Google có thể lưu một số chuyển động vào tài khoản Google của nhỏ trẻ.

Người dùng gồm thể đổi khác tùy chọn thiết lập của bé trẻ để ngăn Google lưu giữ loại vận động này, tuy thế làm như vậy bao gồm thể có nghĩa là một số công dụng của Family links và các dịch vụ khác của Google sẽ không còn hoạt động.

Chọn các tùy chọn thiết lập cho vận động trên Google của nhỏ trẻ

Mở áp dụng Family Link.Chọn con.Trên thẻ "Cài đặt", nhấn thống trị tùy chọn thiết lập > Thêm > làm chủ hoạt đụng trên Google > thống trị các tùy chọn kiểm soát vận động .Nhấn vào một trong những tùy chọn kiểm soát chuyển động và bật hoặc tạm ngưng tùy chọn đó.

Chọn coi liệu nhỏ trẻ tất cả thể đổi khác tùy chọn setup Hoạt rượu cồn trên Google giỏi không

Cả phụ huynh và bé trẻ đều có thể biến hóa tùy chọn cài đặt hoạt cồn trên Google. Trường hợp muốn, phụ huynh hoàn toàn có thể đặt nhằm chỉ phụ huynh tất cả thể chuyển đổi các tùy chọn thiết đặt này.

Mở ứng dụng Family Link.Chọn con.Trên thẻ "Cài đặt", nhận Quản lý setup > Thêm > thống trị hoạt cồn trên Google .Trong phần "Chọn người dân có thể quản lý các tùy chọn điều hành và kiểm soát hoạt động", hãy chọn “Chỉ cha mẹ” hoặc “Trẻ và phụ vương mẹ”.

Mẹo: phụ huynh cũng có thể có thể thống trị tài khoản của con trẻ bằng phương pháp nhấp vào tên của bé trẻ tại families.google.com.

Xem hoặc xóa chuyển động đã lưu của bé trẻ

Quan trọng: nếu vẫn thêm thống kê giám sát vào tài khoản Google đã bao gồm của bé trẻ từ trước, phụ huynh sẽ buộc phải sự giúp đỡ của nhỏ trẻ để triển khai việc này.

Ở bên trên cùng mặt phải, thừa nhận Thêm > Chọn.Chọn những ô bên cạnh bất kỳ hoạt hễ nào ao ước xóa.Nhấn Xóa
*
> Xóa.

Chỉnh sửa tin tức tài khoản Google của bé trẻ

Lưu ý: các tùy chọn này chỉ khả dụng giả dụ trẻ bên dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi áp dụng ở quốc gia) và chưa chọn tự làm chủ tài khoản.

Thay thay đổi tên, ngày sinh hoặc giới tính của nhỏ trẻ

Mở vận dụng Family Link.Chọn con.Trên thẻ "Cài đặt", hãy thừa nhận vào thống trị tùy chọn thiết đặt > thông tin tài khoản .Ở bên trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa
*
.Thay đổi thông tin tài khoản của con trẻ.Ở trên cùng mặt phải, hãy nhấn vào biểu tượng Xong
*
.

Mẹo: phụ huynh cũng có thể có thể thống trị tài khoản của nhỏ trẻ bằng cách nhấp vào tên bé trẻ tại families.google.com.

Thay đổi hình ảnh của con trẻ

Lưu ý: tùy chọn này sẽ không áp dụng giả dụ phụ huynh đã thêm tính năng giám sát và đo lường vào tài khoản Google hiện tại có của bé trẻ.

Mở áp dụng Family Link.Chọn con.Trên ảnh hiện trên của con trẻ, hãy nhấn vào biểu tượng Ảnh .Chọn một bức ảnh, hoặc chụp ảnh mới.

Đặt lại mật khẩu đăng nhập của nhỏ trẻ

Lưu ý: tùy chọn này không áp dụng giả dụ phụ huynh đã thêm tính năng giám sát vào thông tin tài khoản Google hiện nay có của bé trẻ.

Việc biến hóa mật khẩu của bé trẻ hoàn toàn có thể đăng xuất trẻ ngoài thiết bị. Các tùy chọn thiết đặt chế độ giám sát phụ huynh đã nhảy sẽ không có hiệu lực cho tới khi nhỏ trẻ đăng nhập lại.

Mở áp dụng Family Link.Chọn con.Trên thẻ "Cài đặt", hãy dìm vào thống trị các tùy chọn cài đặt > tin tức tài khoản > đổi khác mật khẩu .Đăng nhập bằng tin tức Tài khoản Google.Nhập mật khẩu đăng nhập mới.Nhấn thay đổi.Nếu bé trẻ đã nhảy tính năng Xác minh 2 bước, hãy dấn vào "Đã hiểu" để xác thực thông báo nhảy lên.

Mẹo: phụ huynh cũng có thể cai quản tài khoản của con trẻ bằng cách nhấp vào tên bé trẻ tại families.google.com.

Xác minh 2 cách cho tài khoản của bé trẻ

Nếu con trẻ vẫn bật kỹ năng Xác minh 2 bước cho tài khoản và phụ huynh thay đổi mật khẩu của bé trẻ, thì khả năng này đã tắt và tài khoản đó đang mất đi một lớp đảm bảo an toàn bổ sung.Khi tắt tác dụng Xác minh 2 bước, cả phụ huynh và con trẻ các sẽ thừa nhận được thông báo qua email.

Xóa hoặc hủy xóa thông tin tài khoản Google của con trẻ