PHÍM TẮT TRONG ANDROID STUDIO

Android Studio là môi trường xung quanh phát triển tích phù hợp (IDE) ưng thuận cho việc cải cách và phát triển ứng dụng app android trên sản phẩm công nghệ tính. Vậy các bạn đã biết các phím tắt trong ứng dụng này nhằm lập trình lập cập chưa? cùng theo dõi ngay bài viết này nhé!


*

Phím tắtChức năng
ALT + ENTERFix project nhanh.
CTRL + SHIFT + ATìm thao tác làm việc muốn thực hiện mà không nên vào menu File, edit, …
Ctrl + Shift + EnterChèn thêm 1 dòng làm việc trên chiếc hiện tại.
CTRL + alt + LĐịnh dạng lại code.
CTRL + QHiện .docs củaAPIđã chọn.
CTRL + PHiện thông số hàm, phương thức.
ALT + InsertKhởi tạo nên hàm.
F4Nhảy cho nguồn.
CTRL + YXóa 1 dòng.
CTRL + XXóa 1 dòng và lưu chiếc đấy vào bộ nhớ lưu trữ tạm.
CTRL + /Thêm hoặc xóa comment 1 đoạn code sẽ chọn.
CTRL + >Thu gọn gàng 1 đoạn code.
CTRL + XXóa 1 chiếc và lưu chiếc đấy vào bộ nhớ tạm.
CTRL + DNhân đôi 1 chiếc tại vị trí nhỏ trỏ.
CTRL + alt + SHIFT + N (Win)

OPTION + CMD + O (Mac)

Tìm tìm file, hàm.
CTRL + FTìm kiếm theo kí tự vào tab vẫn mở.
CTRL + GĐi cấp tốc đến 1 dòng.
CTRL + SpaceGợi ý code.
Ctrl + OTriển khai hoặc Toàn quyền.

2. Phím tắt cho project


Phím tắtChức năng
CTRL + F9Build.
SHIFT + F10Build cùng run.
ALT + 1Chuyển đổi chế độ hiển thị dự án.
ALT + left-arrow

ALT + right-arrow

Mở tab navigation.
F4Mở module setting.
F8Step over (qua).
F7Step into (vào).


We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
It seems there is something wrong with your mạng internet connection. Please connect to the internet & start browsing again.
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.The revenue we earn by the advertisements is used lớn manage this website, we request you to whitelist our trang web in your adblocking plugin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *