TUTTLE ENGLISH

Vi Minh Lệnh là chương trình đặc biệt nhất 2015 của Võ Lâm Truyền Kỳ. Bất kỳ quý nhân sĩ như thế nào đang ước ao thăng cấp nhanh nhất có thể trong thời gian ngắn nhất thì cách rất tốt là hãy cài đặt Vi Minh Lệnh. đầy đủ nhân vật dụng Trùng Sinh 4 từ cấp 150 trở lên đều rất có thể nhận Vi Minh Lệnh từ phần thưởng Tân Thủ hoặc thiết lập tại NPC đái Phương Cô Nương.

Sau đó, triển khai những trách nhiệm theo yêu cầu là rất có thể thăng tới những cấp độ ước ao muốn!


Điều kiệnPhần thưởng khi chấm dứt (khóa vĩnh viễn)Trùng SinhĐẳng cấp
Trùng Sinh 4150-159Thăng cấp 160Đại Thành bí mật cấp 90Lễ Bao thách thức (60 ngày)Điệu khiếu nại nhận: Đánh 50 quái ác 90
Trùng Sinh 4160-169Thăng cấp 170Bát Thuật Chân khiếp (7 ngày)Điệu kiện nhận: Đánh 50 quái ác 90
Trùng Sinh 4170-179Thăng cấp 180Đại Thành bí kíp 120 (7 ngày)Điệu khiếu nại nhận: Đánh 50 quái ác 90
Trùng Sinh 4180-189Thăng cấp 190Võ Học tởm Nhu (14 ngày)Điệu khiếu nại nhận: Đánh 50 quái ác 90
Trùng Sinh 4190-199Thăng cấp cho 200Kích hoạt trồng 40 hạt như thể Thiên Lộc (Trùng sinh 5)Bắc Đẩu trường sinh Thuật - cơ sở Thiên (7 ngày)2 đưa Sinh Thuật (14 ngày)70.000 điểm Chân nguyên.3 Hộ Mạch Bao (khóa, 1 bao xuất hiện 10.000 Hộ Mạch Đơn).Điệu khiếu nại nhận: Đánh 50 tai quái 90. Sử dụng 10 Thăm May Mắn
Trùng Sinh 510-149Thăng cấp cho 150Đại Thành bí kíp cấp 150 (7 ngày)Điệu khiếu nại nhận: Đánh 50 tai ác 90
Trùng Sinh 5150-154Thăng cung cấp 155Bộ thứ Xích lạm tự lựa chọn hệ phái, tự dưng thuộc tính90.000 điểm Chân nguyên.4 Hộ Mạch Bao (khóa, 1 bao mở ra 10.000 Hộ Mạch Đơn).Điệu kiện nhận: Đánh 100 quái quỷ 90. Thực hiện 01 Tương Phùng Mật Lệnh. Xong xuôi 01 trọng trách Võ Lâm Minh Chủ
Trùng Sinh 5155-159Thăng cung cấp 160Càn Khôn song Tuyệt Bội 7 ngày)100.000 điểm Chân nguyên.5 Hộ Mạch Bao (khóa, 1 bao lộ diện 10.000 Hộ Mạch Đơn).Điệu khiếu nại nhận: Đánh 100 quái quỷ 90. Sử dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh. Dứt 01 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
Trùng Sinh 5160-164Thăng cấp 165Văn cương Bảo RươngĐiệu kiện nhận: Đánh 100 quỷ quái 90. Xong 01 lần trách nhiệm Boss trinh sát (cá nhân thực hiện, không tổ đội). Thực hiện 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 5165-169Thăng cấp cho 170Thiệp Đồng Hành160 điểm thăng cấp, 320 điểm tăng trưởng, 500 điểm tu luyệnĐiệu kiện nhận: Đánh 100 quái ác 90. Thực hiện 01 Tương Phùng Mật Lệnh. Kết thúc 01 trách nhiệm Võ Lâm Minh Chủ
Trùng Sinh 5170Thăng cấp 171Bát Thuật Chân gớm (7 ngày)Điệu kiện nhận: Đánh 100 tai quái 90. Ngừng 01 trách nhiệm Võ Lâm Minh Chủ. áp dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 5171Thăng cung cấp 172Thiên tô Thánh Thủy (Đại)Điệu kiện nhận: Đánh 100 quỷ quái 90. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ. Sử dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 5172Thăng cấp cho 17350 ngày tiết Long Đằng 9Điệu kiện nhận: Đánh 100 quái quỷ 90. Áp tiêu thành công 02 lần. Thực hiện 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 5173Thăng cung cấp 174Văn cưng cửng Bảo RươngĐiệu kiện nhận: Đánh 100 tai ác 90. Xong xuôi 01 trọng trách Võ Lâm Minh Chủ. Thực hiện 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 5174Thăng cấp cho 17550 ngày tiết Long Đằng 12Điệu kiện nhận: Đánh 100 tai ác 90. Xong 01 trọng trách Võ Lâm Minh Chủ. Sử dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 5175Thăng cấp cho 176Minh Phượng đưa ra Bảo (ngẫu nhiên nằm trong tính - Hạng Liên)Điệu khiếu nại nhận: Đánh 100 quái 90. Hoàn thành 01 trọng trách Võ Lâm Minh Chủ. Sử dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 5176Thăng cấp cho 177Cuồng Lan 5% (7 ngày)Điệu kiện nhận: Đánh 100 quái quỷ 90. Dứt 05 lần nhiệm vụ Bắc Đẩu. áp dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 5177Thăng cấp cho 178Phi Phong 7 (Hóa Giải, 7 ngày)Điệu kiện nhận: Đánh 100 quái ác 90. Dứt 01 trách nhiệm Võ Lâm Minh Chủ. Sử dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 5178Thăng cung cấp 179Văn cương Bảo RươngĐiệu kiện nhận: Đánh 150 tai quái 90. Chấm dứt 01 trách nhiệm Võ Lâm Minh Chủ. áp dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 5179Thăng cấp cho 180Mặt Nạ chiến trường Vương đưa (7 ngày)Điệu khiếu nại nhận: Đánh 150 tai ác 90. Ngừng 01 trọng trách Võ Lâm Minh Chủ. Thực hiện 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 5180Thăng cấp 181Thiên tô Thánh Thủy (Đại)Điệu kiện nhận: Đánh 150 tai ác 90. Vượt qua bài 7 bảo tàng Viêm Đế 1 lần (không yêu thương cầu đề xuất vượt thành công). Thực hiện 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 5181Thăng cấp cho 182Hoàng Kim Ấn cường hóa (7 ngày)Hoàng Kim Ấn Nhược Hóa (7 ngày)Điệu kiện nhận: Đánh 150 quái quỷ 90. Xong 01 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ. áp dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 5182Thăng cấp cho 1831000 Hộ Mạch ĐơnĐiệu khiếu nại nhận: Đánh 150 quỷ quái 90. Hoàn thành 01 trọng trách Võ Lâm Minh Chủ. áp dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 5183Thăng cung cấp 184Văn cương cứng Bảo RươngĐiệu khiếu nại nhận: Đánh 150 quái quỷ 90. Chấm dứt 01 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ. áp dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 5184Thăng cấp cho 1851000 Hộ Mạch ĐơnĐiệu khiếu nại nhận: Đánh 150 quái ác 90. Thừa ải 28 thử thách Thời Gian 1 lần. áp dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 5185Thăng cấp cho 1861000 Hộ Mạch ĐơnĐiệu khiếu nại nhận: Đánh 150 quái quỷ 90. Chấm dứt 01 trọng trách Võ Lâm Minh Chủ. Sử dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 5186Thăng cấp 18750 máu Long Đằng 12Điệu kiện nhận: Đánh 150 quái 90. Ngừng 01 trách nhiệm Võ Lâm Minh Chủ. Thực hiện 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 5187Thăng cung cấp 18850 máu Long Đằng 9Điệu kiện nhận: Đánh 150 quỷ quái 90. Xong xuôi 01 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ. áp dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 5188Thăng cấp 189Văn cương cứng Bảo RươngĐiệu kiện nhận: Đánh 150 quái 90. Gồm tham gia tìm Gia Mê Cung cá thể 1 lần (không yêu cầu buộc phải vượt thành công). Thực hiện 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 5189190160 điểm thăng cấp, 320 điểm tăng trưởng, 500 điểm tu luyệnĐiệu khiếu nại nhận: Đánh 150 tai ác 90. Xong xuôi 01 trọng trách Võ Lâm Minh Chủ. Sử dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 5190Thăng cấp cho 191Bát Thuật Chân khiếp (7 ngày)Điệu kiện nhận: Đánh 200 tai quái 90. Kết thúc 01 trách nhiệm Võ Lâm Minh Chủ. áp dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 5191Thăng cấp 192Vi Minh Thí Luyện Tinh Hồn (60 ngày)Điệu kiện nhận: Đánh 200 quái ác 90. Dứt 01 trách nhiệm Võ Lâm Minh Chủ. áp dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 5192Thăng cấp cho 193Thiên tô Thánh Thủy (Đại)Điệu kiện nhận: Đánh 200 quỷ quái 90. Tích lũy 1000 mảnh bản đồ giang san xã tắc trong bốn Quá Nhai Thạch Quật. áp dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 5193Thăng cung cấp 194Minh Phượng bỏ ra Bảo (ngẫu nhiên nằm trong tính- Khôi)Điệu kiện nhận: Đánh 200 tai ác 90. Ngừng 01 trọng trách Võ Lâm Minh Chủ. Thực hiện 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 51941951000 Hộ Mạch ĐơnĐiệu khiếu nại nhận: Đánh 200 quỷ quái 90. Ngừng 01 trọng trách Võ Lâm Minh Chủ. Sử dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 5195Thăng cấp 196Vi Minh Chân Nguyên Tinh Hồn (60 ngày)Điệu kiện nhận: Đánh 200 quỷ quái 90. Hoàn thành 01 trách nhiệm Võ Lâm Minh Chủ. Sử dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 5196Thăng cung cấp 1971000 Hộ Mạch ĐơnĐiệu kiện nhận: Đánh 200 quái ác 90. Tiêu diệt thành công 01 boss khủng Thủy Tặc Đầu Lĩnh Phong Lăng Độ. Thực hiện 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 5197Thăng cấp 198Văn cưng cửng Bảo RươngĐiệu kiện nhận: Đánh 200 tai quái 90. Ngừng 01 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ. áp dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 5198Thăng cấp cho 19950 ngày tiết Long Đằng 12Điệu khiếu nại nhận: Đánh 200 tai quái 90. Xong 01 trách nhiệm Võ Lâm Minh Chủ. áp dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 5199Thăng cấp cho 200Bắc Đẩu trường thọ Thuật - cơ sở Thiên (7 ngày)Ngọc chuyển Sinh (7 ngày)1730 Phục Sinh hoàn (7 ngày)Điệu kiện nhận: Đánh 200 quỷ quái 90. Tham gia Tống Kim và cảm nhận 5000 điểm tích lũy. Sử dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 610-129Thăng cấp 130Văn cưng cửng Bảo RươngĐiệu kiện nhận: Đánh 50 tai quái 90. Hoàn thành 01 trách nhiệm Võ Lâm Minh Chủ. Sử dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 6130-134Thăng cung cấp 135Minh Phượng bỏ ra Bảo (ngẫu nhiên thuộc tính - Thượng Giới)Điệu khiếu nại nhận: Đánh 50 quái quỷ 90. Xong 01 trọng trách Võ Lâm Minh Chủ. Sử dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 6135Thăng cấp cho 136Thiên tô Thánh Thủy (Đại)Điệu kiện nhận: Đánh 100 quái 90. Ngừng 01 trách nhiệm Võ Lâm Minh Chủ. áp dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 6136Thăng cấp 13750 máu Long Đằng 9Điệu khiếu nại nhận: Đánh 100 tai ác 90. Chấm dứt 01 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ. áp dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 6137Thăng cung cấp 1381000 Hộ Mạch ĐơnĐiệu khiếu nại nhận: Đánh 100 quỷ quái 90. Tăng pk nhân vật đạt 05 điểm. Thực hiện 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 6138Thăng cung cấp 1391000 Hộ Mạch ĐơnĐiệu khiếu nại nhận: Đánh 100 quái ác 90. Ngừng 01 trách nhiệm Võ Lâm Minh Chủ. Thực hiện 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 6139Thăng cấp cho 140Văn cưng cửng Bảo RươngĐiệu kiện nhận: Đánh 100 tai quái 90. Kết thúc 01 trọng trách Võ Lâm Minh Chủ. áp dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 6140Thăng cấp cho 141160 điểm thăng cấp, 320 điểm tăng trưởng, 500 điểm tu luyệnĐiệu kiện nhận: Đánh 100 tai quái 90. Ngừng 01 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ. Sử dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 6141Thăng cấp 1421000 Hộ Mạch ĐơnĐiệu khiếu nại nhận: Đánh 100 quỷ quái 90. Ngừng 04 lần trách nhiệm Boss sát thủ (cá nhân thực hiện, không tổ đội). Sử dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 6142Thăng cấp cho 143Bát Thuật Chân khiếp (7 ngày)Điệu kiện nhận: Đánh 100 quái quỷ 90. Xong xuôi 01 trách nhiệm Võ Lâm Minh Chủ. Thực hiện 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 6143Thăng cấp cho 144Thiên đánh Thánh Thủy (Đại)Điệu kiện nhận: Đánh 150 tai quái 90. Ngừng 01 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ. áp dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 6144Thăng cấp 145Minh Phượng bỏ ra Bảo (ngẫu nhiên ở trong tính- Hộ Uyển)Điệu kiện nhận: Đánh 150 quái 90. Dứt 01 trách nhiệm Võ Lâm Minh Chủ. Sử dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 6145Thăng cung cấp 146Văn cưng cửng Bảo RươngĐiệu khiếu nại nhận: Đánh 150 tai ác 90. Áp thành công 1 lần tiêu thời thượng (7,8,9). Sử dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 6146Thăng cấp cho 14750 huyết Long Đằng 12Điệu khiếu nại nhận: Đánh 150 quái 90. Chấm dứt 01 trách nhiệm Võ Lâm Minh Chủ. Thực hiện 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 6147Thăng cung cấp 148Cuồng Lan 5% (7 ngày)Điệu kiện nhận: Đánh 150 quái 90. Hoàn thành 01 trọng trách Võ Lâm Minh Chủ. Thực hiện 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 6148Thăng cung cấp 149Phi Phong 7 (Hóa Giải, 7 ngày)Điệu khiếu nại nhận: Đánh 150 quỷ quái 90. Kết thúc 01 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ. Sử dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 6149Thăng cấp cho 1501000 Hộ Mạch ĐơnĐiệu khiếu nại nhận: Đánh 150 quái ác 90. Kết thúc 10 lần nhiệm vụ Bắc Đẩu. áp dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 6150Thăng cấp 151Mặt Nạ mặt trận Vương đưa (7 ngày)Điệu kiện nhận: Đánh 150 tai ác 90. Kết thúc 01 trọng trách Võ Lâm Minh Chủ. áp dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 6151Thăng cấp cho 15250 huyết Long Đằng 9Điệu kiện nhận: Đánh 200 quái ác 90. Kết thúc 01 trọng trách Võ Lâm Minh Chủ. Thực hiện 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 6152Thăng cung cấp 153Văn cương cứng Bảo RươngĐiệu khiếu nại nhận: Đánh 200 tai quái 90. Dứt 01 trách nhiệm Võ Lâm Minh Chủ. áp dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 6153Thăng cấp cho 154Minh Phượng bỏ ra Bảo (ngẫu nhiên nằm trong tính - yêu Đái)Điệu khiếu nại nhận: Đánh 200 tai quái 90. Vượt qua ải 7 bảo tàng Viêm Đế 2 lần. áp dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 6154Thăng cấp 155Thiên tô Thánh Thủy (Đại)Điệu khiếu nại nhận: Đánh 200 quỷ quái 90. Hoàn thành 01 trọng trách Võ Lâm Minh Chủ. áp dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 6155Thăng cấp 156Hoàng Kim Ấn cường điệu hóa (7 ngày)Hoàng Kim Ấn Nhược Hóa (7 ngày)Điệu khiếu nại nhận: Đánh 200 tai quái 90. Ngừng 01 trọng trách Võ Lâm Minh Chủ. Sử dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 6156Thăng cấp 157Văn cương Bảo RươngĐiệu khiếu nại nhận: Đánh 200 quái 90. Hoàn thành 01 trọng trách Võ Lâm Minh Chủ. áp dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 6157Thăng cấp cho 158Bát Thuật Chân kinh (7 ngày)Điệu khiếu nại nhận: Đánh 200 quái 90. Quá ải 28 thách thức Thời Gian 2 lần. Thực hiện 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 6158Thăng cấp 15950 huyết Long Đằng 12Điệu khiếu nại nhận: Đánh 200 quỷ quái 90. Kết thúc 01 trách nhiệm Võ Lâm Minh Chủ. Sử dụng 01 Tương Phùng Mật Lệnh
Trùng Sinh 6159Thăng cấp cho 160160 điểm thăng cấp, 320 điểm tăng trưởng, 500 điểm tu luyệnĐiệu kiện nhận: Đánh 250 quái 90. Ngừng 02 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ. Sử dụng 02 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng trăng tròn Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6160Thăng cấp 161Vi Minh Thí Luyện Tinh Hồn (60 ngày)Điệu khiếu nại nhận: Đánh 250 quỷ quái 90. Tất cả tham gia kiếm Gia Mê Cung cá nhân 2 lần (không yêu thương cầu đề xuất vượt thành công). áp dụng 02 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng trăng tròn Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6161Thăng cung cấp 1621000 Hộ Mạch ĐơnĐiệu kiện nhận: Đánh 250 quỷ quái 90. Chấm dứt 02 trách nhiệm Võ Lâm Minh Chủ. Thực hiện 02 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng đôi mươi Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6162Thăng cấp cho 163Văn cương cứng Bảo RươngĐiệu kiện nhận: Đánh 250 quái ác 90. Tích lũy 3000 mảnh bản đồ đất nước xã tắc trong tư Quá Nhai Thạch Quật. Thực hiện 02 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng đôi mươi Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6163Thăng cung cấp 164Thiên đánh Thánh Thủy (Đại)Điệu khiếu nại nhận: Đánh 250 quái quỷ 90. Chấm dứt 02 trọng trách Võ Lâm Minh Chủ. Thực hiện 02 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng đôi mươi Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6164Thăng cung cấp 165Minh Phượng chi Bảo (ngẫu nhiên trực thuộc tính - gần cạnh Y - áo)Điệu kiện nhận: Đánh 250 quái ác 90. Hủy diệt thành công 02 quái vật Thủy Tặc Đầu Lĩnh Phong Lăng Độ. Thực hiện 02 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 20 Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6165Thăng cấp cho 166Văn cương Bảo RươngĐiệu khiếu nại nhận: Đánh 300 tai quái 90. Xong 02 trách nhiệm Võ Lâm Minh Chủ. Sử dụng 02 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng trăng tròn Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6166Thăng cấp 1671000 Hộ Mạch ĐơnĐiệu kiện nhận: Đánh 300 tai ác 90. Thâm nhập Tống Kim và nhận ra 10000 điểm tích lũy. áp dụng 02 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 20 Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6167Thăng cấp 1681000 Hộ Mạch ĐơnĐiệu khiếu nại nhận: Đánh 300 quái quỷ 90. Xong xuôi 02 trọng trách Võ Lâm Minh Chủ. áp dụng 02 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng đôi mươi Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6168Thăng cấp cho 169Vi Minh Chân Nguyên Tinh Hồn (60 ngày)Điệu kiện nhận: Đánh 300 quái quỷ 90. Tăng đại chiến nhân vật đạt 07 điểm. Sử dụng 02 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng trăng tròn Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6169Thăng cấp cho 1701000 Hộ Mạch ĐơnĐiệu khiếu nại nhận: Đánh 300 quỷ quái 90. Xong xuôi 02 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ. Sử dụng 02 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng đôi mươi Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6170Thăng cung cấp 17150 máu Long Đằng 9Điệu kiện nhận: Đánh 300 quỷ quái 90. Hoàn thành 08 lần trách nhiệm Boss sát thủ (cá nhân thực hiện, ko tổ đội). Thực hiện 02 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 20 Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6171Thăng cấp cho 17250 tiết Long Đằng 12Điệu kiện nhận: Đánh 350 tai quái 90. Dứt 02 trọng trách Võ Lâm Minh Chủ. Thực hiện 02 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng trăng tròn Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6172Thăng cấp 173Minh Phượng chi Bảo (ngẫu nhiên nằm trong tính- Khí Giới)Điệu khiếu nại nhận: Đánh 350 quỷ quái 90. Áp thành công 2 lần tiêu cao cấp (7,8,9). Thực hiện 02 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng trăng tròn Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6173Thăng cung cấp 174Văn cưng cửng Bảo RươngĐiệu khiếu nại nhận: Đánh 350 quái ác 90. Xong xuôi 02 trách nhiệm Võ Lâm Minh Chủ. Sử dụng 02 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng đôi mươi Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6174Thăng cấp 175Bát Thuật Chân kinh (7 ngày)Điệu khiếu nại nhận: Đánh 350 quỷ quái 90. Xong xuôi 15 lần nhiệm vụ Bắc ĐẩuSử dụng 02 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 20 Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6175Thăng cấp 176Thiên tô Thánh Thủy (Đại)Điệu khiếu nại nhận: Đánh 350 tai quái 90. Kết thúc 02 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ. Thực hiện 02 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng đôi mươi Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6176Thăng cấp cho 177Vi Minh Thí Luyện Tinh Hồn (60 ngày).Điệu kiện nhận: Đánh 350 quái 90. Vượt qua bài 10 kho lưu trữ bảo tàng Viêm Đế 1 lần. Thực hiện 02 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng đôi mươi Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6177Thăng cấp cho 1781000 Hộ Mạch ĐơnĐiệu kiện nhận: Đánh 400 quái ác 90. Dứt 02 trọng trách Võ Lâm Minh Chủ. Thực hiện 02 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng trăng tròn Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6178Thăng cung cấp 179Văn cương Bảo RươngĐiệu kiện nhận: Đánh 400 tai quái 90. Thừa ải 28 thách thức Thời Gian 3 lần. áp dụng 02 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng trăng tròn Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6179Thăng cung cấp 1801000 Hộ Mạch Đơn.Điệu khiếu nại nhận: Đánh 400 tai quái 90. Xong xuôi 02 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ. Sử dụng 02 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng trăng tròn Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6180Thăng cung cấp 1811000 Hộ Mạch ĐơnĐiệu kiện nhận: Đánh 400 tai ác 90. Tất cả tham gia kiếm Gia Mê Cung tổ nhóm 1 lần (không yêu cầu phải vượt thành công). Thực hiện 02 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng đôi mươi Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6181Thăng cung cấp 182160 điểm thăng cấp, 320 điểm tăng trưởng, 500 điểm tu luyệnĐiệu kiện nhận: Đánh 400 quái ác 90. Dứt 02 trọng trách Võ Lâm Minh Chủ. áp dụng 04 Tương Phùng Mật Lệnh. Thực hiện 40 Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6182Thăng cung cấp 183Văn cương cứng Bảo RươngĐiệu khiếu nại nhận: Đánh 400 tai quái 90. Tích lũy 6000 mảnh phiên bản đồ đất nước xã tắc trong bốn Quá Nhai Thạch Quật. Sử dụng 04 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 40 Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6183Thăng cung cấp 184Thiên đánh Thánh Thủy (Đại)Điệu khiếu nại nhận: Đánh 450 tai quái 90. Xong 02 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ. Thực hiện 04 Tương Phùng Mật Lệnh. Thực hiện 40 Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6184Thăng cấp 185Vi Minh Chân Nguyên Tinh Hồn (60 ngày)Điệu kiện nhận: Đánh 450 quái 90. Tàn phá thành công 01 quái vật Thủy Tặc Đầu Lĩnh Phong Lăng Độ. Thực hiện 04 Tương Phùng Mật Lệnh. Thực hiện 40 Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6185Thăng cấp cho 186Minh Phượng đưa ra Bảo (ngẫu nhiên ở trong tính - Hài)Điệu khiếu nại nhận: Đánh 450 tai ác 90. Xong xuôi 02 trọng trách Võ Lâm Minh Chủ. áp dụng 04 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 40 Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6186Thăng cấp 18750 tiết Long Đằng 9Điệu khiếu nại nhận: Đánh 450 quái quỷ 90 gia nhập Tống Kim và nhận ra 20.000 điểm tích lũy. áp dụng 04 Tương Phùng Mật Lệnh. áp dụng 40 Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6187Thăng cung cấp 188Văn cương cứng Bảo RươngĐiệu khiếu nại nhận: Đánh 450 quái 90. Dứt 02 trọng trách Võ Lâm Minh Chủ. Thực hiện 04 Tương Phùng Mật Lệnh. áp dụng 40 Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6188Thăng cấp 189Bát Thuật Chân tởm (7 ngày)Điệu khiếu nại nhận: Đánh 450 quái quỷ 90 Tăng kungfu nhân vật đạt 10 điểm. Sử dụng 04 Tương Phùng Mật Lệnh. áp dụng 40 Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6189Thăng cung cấp 190Văn cương cứng Bảo RươngĐiệu kiện nhận: Đánh 500 quái 90. Kết thúc 02 trọng trách Võ Lâm Minh Chủ. Sử dụng 04 Tương Phùng Mật Lệnh. Thực hiện 40 Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6190Thăng cung cấp 191Vi Minh Thí Luyện Tinh Hồn (60 ngày)Điệu kiện nhận: Đánh 500 tai quái 90. Hủy diệt 01 quái dị Hoàng Kim (đứng ngay gần boss). Thực hiện 04 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 40 Thăm May Mắn
Trùng Sinh 6191Nhiệm vụ kiểu như nhau từ 191 - 199 (nhiệm vụ tuần hoàn, làm chấm dứt có thể cầm lại để nhấn thưởng, không tồn tại giới hạn 1 lần/1 cấp): 500 quái quỷ 90. Sử dụng 02 Tương Phùng Mật Lệnh. Vượt qua bài 07 Viêm Đế 01 lần. Vượt qua bài 28 thử thách Thời gian 01 lầnPhần thưởng: 4.000.000.000 điểm tay nghề và dấn thưởng theo cung cấp độ từ việc sử dụng Lễ Bao thử thách (60 ngày). Lưu ý: Nếu không tồn tại Lễ Bao thách thức thì sẽ không còn nhận được quà biếu sau:Văn cương Bảo Rương (cấp 192)Văn cương Bảo Rương (cấp 193)Minh Phượng chi Bảo (ngẫu nhiên thuộc tính yêu Trụy) (cấp 194)Minh Phượng đưa ra Bảo (ngẫu nhiên nằm trong tính Hạ Giới) (cấp 195)Thiên tô Thánh Thủy (Đại) (cấp 196)Vi Minh Chân Nguyên Tinh Hồn (60 ngày) (cấp 197)Tập Nam túng bấn Phổ (7 ngày) (cấp 198)Lựa lựa chọn Dương Sa hoặc Ngự Phong (06 tháng) (cấp 199)
Trùng Sinh 6192
Trùng Sinh 6193
Trùng Sinh 6194
Trùng Sinh 6195
Trùng Sinh 6196
Trùng Sinh 6197
Trùng Sinh 6198
Trùng Sinh 6199

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *