3 Khác Biệt Thì Hiện Tại Hoàn Thành Và Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn

Để sử dụng các thì giờ đồng hồ Anh một biện pháp thành thạo, họ phải cố kỉnh rõ cấu tạo ngữ pháp căn bạn dạng và biện pháp dùng của nó cũng như học thuộc những từ, các từ đi kèm. Tuy nhiên, vấn đề phân biệt các thì để thực hiện đúng vào các tình huống là một việc không dễ dàng, bọn họ thường lầm lẫn giữa các thì hiện nay tại ngừng và hiện tại tại dứt tiếp diễn. Các bạn hãy cùng tienkiemkyduyen.mobi học bí quyết phân biệt những thì này nhé.

*


I. Present Perfect (thì hiện tại hoàn thành)

1. Cấu trúc:

Khẳng định: S + has/have + V Past Participle

Phủ định: S + has/have + not + V Past Participle

Nghi vấn: Has/Have + S + V Past Participle ..?

Trả lời câu hỏi:

Yes, S + has/have.

No, S + has/have + not.

2. Bí quyết sử dụng:

2.1. Biểu đạt một hành động xảy ra ở 1 thời điểm không xác định trong quá khứ.

– không tồn tại thời gian xác định.

Mary has traveled around the world (We don’t know when)

Have you passed your driving test?

– hoặc đi với những từ: just, recently, already, yet,…

– hành vi lặp lại các lần cho đến thời điểm hiện tại tại.

I have watched “Iron Lady” several times.

– Sau kết cấu so sánh hơn độc nhất vô nhị ta sử dụng thì lúc này hoàn thành.

It is the most boring book that I have ever read.

– Sau cấu trúc: This/It is the first/second… times, nên dùng thì hiện tại hoàn thành.

This is the first time she has driven a car.

It’s the second time she has lost her passport.

2.2. Biểu đạt một hành động ban đầu diễn ra trong thừa khứ và vẫn còn tiếp diễn ở hiện nay tại.

– Có các từ chỉ thời gian đi cùng như: since, for, ever, never, up khổng lồ now, so far,…

Mary has lived in that house for 10 years. (She still lives there)

= Mary has lived in that house since 1997 (Hiện ni là 2015)

3. Những từ đi với thì bây giờ hoàn thành

Since + thời khắc trong thừa khứ: since 1992, since May.: kể từ khi

– For + khoảng tầm thời gian: for five days, for five minutes, ….: trong vòng

I haven’t heard from her for 3 months. (Tôi không nghe tin tức gì trường đoản cú cô ấy trong 3 mon rồi)

She hasn’t met him since he was a little boy. (Cô ấy không chạm chán anh ấy kể từ khi anh ấy còn là một trong cậu bé.)

Already: đã

Dùng trong câu xác định hay câu hỏi, ALREADY rất có thể đứng ngay sau have cùng cũng rất có thể đứng cuối câu.

I have already had the answer = I have had the answer already.

Have you typed my letter already?

Yet: chưa

Dùng trong câu lấp định hoặc nghi vấn. YET hay đứng cuối câu.

Mary hasn’t written her report yet = Mary hasn’t written her report.

I hasn’t decided what to vị yet = I hasn’t decided what to do.

Have you read this article yet? = Have you read this article?

Just: vừa mới

Dùng nhằm chỉ một hành vi vừa new xảy ra.

I have just met her.

I have just tidied up the kitchen.

I have just had lunch.

Recently, Lately: ngay gần đây

She has recently arrived from New York.

So far: cho tới bây giờ

We haven’t finished the English tenses so far.

Up lớn now, up khổng lồ the present, up to this moment, until now, until this time: cho tận bây giờ.

He hasn’t come up khổng lồ now.

Ever: sẽ từng

Never… before: không bao giờ

I have never eaten a fish before. Have you eaten a fish?

In/Over/During/For + the + past/last + time: trong thời hạn qua

It has rained in the last week.

I haven’t met her over the last 2 months.

4. Khác nhau “gone to” với “been to”

Gone to: đi chưa về

Mary is on holiday. She has gone khổng lồ France.

–> gồm nghĩa là hiện thời cô ấy vẫn ở đó hoặc đang trên tuyến đường đến đó.

Been to: đi về rồi

Mary has been to lớn France. She is back khổng lồ England now.

–> Mary đã từng ở Pháp cơ mà giờ đã về Anh rồi.


II. Present Perfect Progressive (thì hiện nay tại ngừng tiếp diễn)

1. Cấu trúc:

Khẳng định: S + has/have + been + Ving

Phủ định: S + has/have + not + been + Ving

Nghi vấn: Has/Have + S + been + Ving?

Trả lời câu hỏi:

Yes, S + has/have.

No, S + has/have + not

2. Biện pháp sử dụng:

– Về cơ bản, thì hiện nay tại xong xuôi tiếp diễn giống như thì hiện tại hoàn thành, phần đông dùng để diễn tả một hành động bước đầu diễn ra trong vượt khứ và vẫn tồn tại xảy ra ở hiện tại. Mặc dù nhiên, thì hiện tại kết thúc tiếp diễn nhận mạnh thời gian của hành động (How long), còn thì lúc này hoàn thành lưu ý đến kết quả của hành động.

– hay được sử dụng với 2 giới tự “since” hoặc “for”.

I have been learning English since early morning.

– các dấu hiệu không giống để phân biệt thì hiện tại chấm dứt tiếp diễn: all day, all her/his lifetime, all day long, all the morning/afternoon


HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Nhấn dạn dĩ đến tác dụng của một hành độngI’ve waited for you for half an hour. (and now I stop waiting because you didn’t come)I have worked here since 2016.

⟶ Tôi đã với đang có tác dụng ở đây từ năm 2016.

⟶ Không nhấn mạnh sự liên tục, không loại gián đoạn.

Nhấn bạo gan đến sự thường xuyên của một hành độngI’ve been waiting for you for half an hour. (and now I’m still waiting, hoping that you’ll come)I have been working here since 2016.

⟶ Tôi đã cùng đang làm cho ở đây liên tiếp từ năm 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *