ÔI LẤY CHỒNG CHIẾN BINH LẤY CHỒNG THỜI CHIẾN CHINH

Rừng hoang đẹp nhất hoa color tím Chuyện tình thương duy nhất chuyện hoa sim Có cô gái xuân vời vợi Tóc còn ngăn ngắn gần đầy búi thời trước nàng vẫn yêu màu tím Chiều chiều lên rất nhiều đồi hoa sim Đứng chú ý sương tím hoang biền biệt Nhớ chồng chinh chiến miền xa xôi <ĐK:>Ôi lấy chồng chiến binh Lấy ông xã thời chiến chinh, mấy fan đi trở lại Sợ lúc mình đi mãi, hại khi mình không về Thì thương fan vợ nhỏ nhắn bỏng chiều quê nhưng không chết người trai sương lửa mà chết người em nhỏ tuổi hậu phương nhưng mà chết tín đồ em gái tôi yêu đương Đời tôi là chiến binh rừng núi Thường trong ngày hôm qua những đồi hoa sim Thấy cành sim chín thương vô biên Tiếc fan em gái không hề nữa lý do nàng vẫn yêu color tím Màu bi thảm tan tác yêu cầu không em Để chiều sim tím hoang biền biệt Để bản thân tôi khóc chuyện hoa sim.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *