Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 27 VBT toán 3 bài đôi mươi : Nhân số có hai chữ số với số bao gồm một chữ số (có nhớ) tập 1 với lời giải cụ thể và bí quyết giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Đặt tính rồi tính :

36 ⨯ 2 18 ⨯ 5 24 ⨯ 4 45 ⨯ 3

63 ⨯ 4 52 ⨯ 6 55 ⨯ 2 79 ⨯ 5 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính làm sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Nhân các số theo trang bị tự từ nên sang trái.

Lời giải đưa ra tiết:

*


Bài 2

Mỗi phút Hoa đi được 54m. Hỏi 5 phút Hoa đi được bao nhiêu mét ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

1 phút : 54m

5 phút : ... M ?

Muốn tìm giải thuật ta lấy 54m nhân với 5.

Lời giải bỏ ra tiết:


Bài 3

Tìm (x)

a) (x : 3 = 25) b) (x : 5 = 28) 

Phương pháp giải:

 Muốn search số bị phân chia ta mang thương nhân cùng với số chia.

Lời giải đưa ra tiết:


Bài 4

Nối mỗi đồng hồ với số chỉ thời gian phù hợp :

*

Phương pháp giải:

 Xem giờ trên từng đồng hồ thời trang kim rồi nối với biện pháp đọc giờ ham mê hợp.

Lời giải bỏ ra tiết:

*

 tienkiemkyduyen.mobi


*
Bình luận
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*

*
*

sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp tienkiemkyduyen.mobi


Cảm ơn các bạn đã sử dụng tienkiemkyduyen.mobi. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chính sách

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép tienkiemkyduyen.mobi nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.