Mùa Xuân Vừa Đến Hoa Về Trên Những Bàn Tay

mùa xuân vừa mang lại hoa về trên đa số bàn tay với em vừa đến cố gắng màu áo bắt đầu vì anh Nguyện cho 1 ngày tháng êm đềm giống như các sớm mai đông đảo nhọc nhằn chớm thân quen vẫn trong ngần đôi mắt em ...đang chú ý về anh và anh lại nhớ các giờ em đứng ngóng trông một mình lặng lẽ ướt rét mướt trong mưa bởi anh Tình yêu tìm kiếm thấy vẹn tuyền trong tối bão giông thân hoang tàn quên béng nơi cuối đường có em ... Riêng mong chờ anh Như trước đó chưa từng có phần nhiều phút lìa xa Giấu khuôn mặt trên vai anh khóc òa Những con phố anh đi rồi cũng chuyển anh về bên em Như anh được sống giây phút thứ nhất Có em tận tới những giây cuối cùng Suốt cuộc đời anh luôn nhớ chân tình dành riêng hết đến em.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *