Một đội công nhân chuẩn bị đủ gạo cho 40 nguoi an trong 15 ngày

*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán đồ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Một đội công nhân chuẩn bị đủ gạo cho 40 nguoi an trong 15 ngày . Sau 3 ngày có 20 công nhân được điều đi làm viêc ở nơi khác. Hoi so công nhân còn lai ăn hết số gạo còn lai trong từng nào ngày ? biết khẩu phần ăn của mọi cá nhân là như nhau.


*

*

Số gạo đủ mang lại 40 bạn ăn trong những ngày là : 15 - 3 = 12 (ngày)

Khi đưa đi đôi mươi người thì số người còn sót lại là : 40 - trăng tròn = trăng tròn (người)

40 người gấp 20 người chu kỳ là : 40 : đôi mươi = 2 (lần)

Số gạo còn sót lại đủ cho đôi mươi người ăn trong các ngày là : 12 x 2 = 24 (ngày)

Đáp số : 24 ngày


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà chúng ta cần!

một team công nhân chuẩn bị đủ gạo ăn uống trong 15 ngày. Sau 3 ngày có trăng tròn công nhân được điều đi làm việc việc ở chỗ khác. Hỏi số công nhân còn lại ăn hết số gạo trong từng nào ngày? biết khẩu phần ăn uống của mỗi người là như nhau


Một đội công nhân sẵn sàng gạo mang đến 40 người nạp năng lượng trong 15 ngày. Sau 3 ngày có trăng tròn công nhân được điều đi khu vực khác. Hỏi số công nhân còn lại ăn hết số gạo kia trong bao nhiêu ngày?


Số gạo đủ cho 40 người nạp năng lượng sau 3 ngày là:

15 - 3 = 12 ( ngày )

Sau khi chuyển đi 20 người thì còn lại số người là:

40 - đôi mươi = đôi mươi ( tín đồ )

40 tín đồ gấp trăng tròn người tần số là:

40 : 20 = 2 ( lần )

Số công nhân sót lại ăn không còn gạo trong số ngày là:

12 × 2 = 24 ( ngày )

Đáp số: 24 ngày


Một team công nhân chuẩn bị đủ gạo cho 40 người ăn trong 15 gày .Sau 3 ngày có 20 người người công nhân đượcđiều đi vị trí khác . Hỏi sốcông nhân còn lại ăn hết số gạo kia trong bao nhiêu ngày?


một nhóm công nhân chuẩn bị gạo mang lại 40 người nạp năng lượng trong 15 ngày. Sau 3 ngàu có trăng tròn công nhân được điều đi khu vực khác . Hỏi số công nhân còn sót lại ăn hết số gạo đó trong bao nhiêu ngày ?


một nhóm công nhân sẵn sàng gạo mang đến 40 người ăn uống trong 15 ngày. Sau 3 ngàu có 20 công nhân được điều đi chỗ khác . Hỏi số công nhân còn lại ăn hết số gạo kia trong bao nhiêu ngày ?


một nhóm công nhân sẵn sàng gạo mang lại 40 người ăn uống trong 15 ngày. Sau 3 ngàu có đôi mươi công nhân được điều đi khu vực khác . Hỏi số công nhân sót lại ăn hết số gạo đó trong từng nào ngày ?


Một team công nhân sẵn sàng gạo đến 40 người ăn uống trong 15 ngày. Sau 3 ngày có đôi mươi công nhân được điều đi nơi khác. Hỏi số công nhân còn sót lại ăn không còn số trong từng nào ngày?


Số gạo đủ đến 40 bạn ăn trong các ngày là:

15 - 3 = 12 ( ngày )

Khi chuyển trăng tròn người đi thì còn lại số người là:

40 - 20 = 20 ( tín đồ )

40 người gấp trăng tròn người mốc giới hạn là:

40 : 20 = 2 ( lần )

Số gạo đủ cho đôi mươi người ăn trong số ngày là:

12 x 2 = 24 ( ngày )

Đáp số : 24 ngày


Một đội công nhân chuẩn bị gạo cho 40 người ăn trong 15 ngày. Sau 3 ngày có trăng tròn công nhân đươc điều đi khu vực khác. Hỏi số công nhân sót lại ăn hết số gạo đó trong từng nào ngày?


Sốngàycònlạilà:

15 - 3 = 12 ( ngày )

Số công nhân còn lại là:

40 - đôi mươi = trăng tròn ( fan )

Số người công nhân còn lạiăn hếtsố gạođó trong các ngày là:

12 x 40 : 20 = 24 ( ngầy )

Đ/S: 24 ngày


Một nhóm công nhân chuẩn bị gạo cho 40 người ăn trong 15 ngày. Sau 3 ngày có đôi mươi công nhân được điều đi địa điểm khác. Hỏi số công nhân còn sót lại ăn không còn số gạo đó trong bao nhiên ngày?


toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *