Lời bài hát ngợi ca quê hương em

Như bức tranh tình ca bên trên lúa Nghe nháng xa giờ đồng hồ hò vọng chuyển Vài thôn con gái hát chuyển duyên ngày mùa hạt lúa chín đang nuôi ta nghìn xưa nhỏ nước ròng rã rồi nhỏ nước to Anh với em ở cùng một thôn thời hạn đã bước đi quen đường mòn lòng ao ước hai đứa vui duyên tròn Ôi các giọt những giọt mồ hôi tưới lên đời cuộc sống thường ngày Quê mùi hương em bao gồm chín mẫu sông Như chín nhỏ Rồng tên gọi Cửu Long Thuyền ngược xuôi mọi bến Sóc Trăng yêu cầu Thơ Đẹp lắm phần nhiều đêm trăng mờ mùi hương lúa ngọt tình quê lai bóng Em cùng với anh chẳng cần phong phú Còn yêu mến mãi lũy tre xanh xung quanh làng làm cho bóng non hát ru câu bình yên Lâu lắm rồi hóng nhau thương quá Em gồm nghe đông đảo lời tụng ca Giọt nước đôi mắt khóc thay cho nụ cười Tình yêu đó dâng hiến cho hai bạn

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *