Excel mang đến tienkiemkyduyen.mobi 365 Excel mang lại tienkiemkyduyen.mobi 365 dành mang lại máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel mobile Xem thêm...Ít hơn

Nếu chúng ta không muốn thấy đều vị trí thập phân không cần thiết trong ô bởi chúng để cho các ký kết tự ###### xuất hiện hoặc nếu bạn không phải làm tròn số xuống đúng chuẩn đến mức rất nhỏ, hãy đổi khác định dạng ô để có được số vị trí thập phân mà các bạn muốn.

Làm tròn số tới đơn vị chức năng chính gần nhất

Nếu bạn muốn làm tròn số tới đơn vị chính sát nhất, ví dụ như hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đối chọi vị, hãy sử dụng một hàm vào công thức, hãy có tác dụng theo các bước sau:

Bằng biện pháp dùng một nút:

Chọn ô mà bạn có nhu cầu định dạng.

Trong tab Trang đầu, hãy bấm Tăng vị trí thập phân hoặc Giảm vị trí thập phân nhằm hiện thêm hoặc ít hơn những chữ số sau vệt thập phân.

Bằng cách áp dụng định dạng số dựng sẵn:

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, hãy nhấn vào mũi thương hiệu kế bên list định dạng số, rồi bấm Thêm Định dạng Số.

*

Trong list Thể loại, tùy nằm trong vào kiểu tài liệu bạn có, hãy bấm Tiền tệ, Kế toán, Tỷ lệ Phần trăm, hoặc Khoa học.

Trong vỏ hộp Vị trí thập phân, hãy nhập số vị trí thập phân mà bạn muốn hiển thị.

Bằng giải pháp dùng hàm vào công thức:

Làm tròn số tới số chữ số mà bạn muốn bằng phương pháp dùng hàm ROUND. Hàm này chỉ tất cả hai đối số (đối số là phần tài liệu mà công thức cần phải có để chạy).

Đối số thứ nhất là số mà bạn muốn làm tròn, nó rất có thể là một tham chiếu ô hoặc một số.

Đối số thứ hai là số chữ số mà bạn có nhu cầu làm tròn số mang lại đó.

Giả sử ô A1 chứa số 823,7825. Để có tác dụng tròn số tới đơn vị gần nhất là:

Hàng nghìn

Nhập =ROUND(A1;-3) cho kết quả bằng 1.000

Số 823,7825 nằm gần số 1.000 hơn là số 0 (0 là bội số của 1.000 )

Dùng số âm tại chỗ này bởi vì bạn muốn làm tròn số sang phía bên trái của dấu thập phân. Điều tương tự áp dụng cho hai công thức tiếp theo làm tròn đến hàng trăm và hàng chục.

Hàng trăm

Nhập =ROUND(A1;-2) cho công dụng bằng 800

Số 800 sát số 823,7825 rộng là số 900. Công ty chúng tôi tin rằng hiện giờ bạn vẫn hiểu.

Hàngchục

Nhập =ROUND(A1;-1) cho công dụng bằng 820

Hàngđơn vị

Nhập =ROUND(A1;0) cho công dụng bằng 824

Dùng số 0 để làm tròn tới chữ số đối kháng gần nhất.

Phầnmười

Nhập =ROUND(A1;1) cho công dụng bằng 823,8

Dùng số dương sống đây để triển khai tròn số tới số vị trí thập phân mà bạn xác định. Điều tựa như áp dụng mang đến hai công thức tiếp sau làm tròn đến một trong những phần trăm và một phần nghìn.

Phầntrăm

Nhập =ROUND(A1,2) bằng 823,78

Phầnnghìn

Nhập = ROUND(A1,3) bằng 823,783

Làm tròn số lên bằng phương pháp dùng hàm ROUNDUP. Hàm này hoạt động giống như hàm ROUND, chỉ không giống là luôn làm tròn số lên. Ví dụ: Nếu bạn có nhu cầu làm tròn số 3,2 tới 0 vị trí thập phân:

=ROUNDUP(3,2;0) cho hiệu quả bằng 4

Làm tròn số xuống bằng phương pháp dùng hàm ROUNDDOWN. Hàm này hoạt động y như hàm ROUND, chỉ khác là luôn luôn làm tròn số xuống. Ví dụ: Nếu bạn có nhu cầu làm tròn xuống số 3,14159 tới chữ số thập phân sản phẩm công nghệ ba:

=ROUNDDOWN(3,14159;3) cho công dụng bằng 3,141Bấm vào một ô trống.

Trên tab Công thức, bên dưới Hàm, hãy bấm chuột Bộ dựng Công thức.

Thực hiện ngẫu nhiên thao tác nào sau đây:

Để

Trong cỗ dựng Công thức, tra cứu kiếm rồi bấm đúp vào

Bên dưới Tham đối

Làm tròn số lên

ROUNDUP

Trong số, hãy nhập số mà ai đang làm tròn lên. Vào num_digits,hãy nhập 0 để gia công tròn số lên tới số nguyên sát nhất.

Làm tròn số xuống

ROUNDDOWN

Trong số, hãy nhập số mà bạn đang làm tròn xuống. Trong num_digits,hãy nhập 0 để làm tròn số lên tới mức số nguyên ngay sát nhất.

Làm tròn lên một số trong những trang đều

EVEN

Trong số, hãy nhập số mà bạn đang làm tròn.

Làm tròn lên đến một số lẻ

ODD

Trong số, hãy nhập số mà bạn đang làm tròn.

Làm tròn số cho tới bội số sớm nhất của một số trong những khác

MROUND

Bấm vào hộp sát bên nhiều, rồi nhập số bạn muốn đặt bội số ngay sát nhất.

Nhấn RETURN .


Bạn rất có thể đặt vị trí dấu thập phân mặc định cho các số trong Tùy chọn Excel.

Bấm vào Tùy chọn (Excel.2010 Excel năm nhâm thìn đến 2016) hoặc tienkiemkyduyen.mobi Office Bấm > Excel chọn (Excel 2007).

Trong hạng mục Nâng cao, dưới Tùy chọn chỉnh sửa, hãy chọn vỏ hộp kiểm Tự rượu cồn chèn dấu thập phân.

Trong hộp Địa điểm, hãy nhập số dương mang đến các chữ số ở bên phải của dấu thấp phân hoặc số âm cho các chữ số ở mặt trái của dấu thập phân.


Để nhất thời thời thay thế sửa chữa tùy lựa chọn số chữ số thập phân vắt định, hãy nhập vết thập phân khi chúng ta nhập số.

Để thải trừ dấu thập phân khỏi số mà bạn đã nhập có vận dụng số chữ số thập phân cầm định, hãy làm cho như sau:

Bấm vào Tùy chọn (Excel.2010 Excel 2016 đến 2016) hoặc tienkiemkyduyen.mobi Office Bấm > Excel chọn (Excel 2007).

Trong danh mục Nâng cao, dưới Tùy chọn chỉnh sửa, quăng quật chọn hộp kiểm Tự cồn chèn dấu thập phân.

Trong một ô trống, nhập một trong những chẳng hạn như 10, 100 hoặc 1.000, tùy từng số chữ số thập phân mà bạn có nhu cầu loại bỏ.

Ví dụ: nhập 100 vào ô trường hợp số cất hai chữ số thập phân và bạn có nhu cầu chuyển số đó thành số nguyên.

Trên tab Trang đầu, trong team Bảng tạm, bấm vào Sao chép

*
hoặc nhấn CTRL+C.

Trên trang tính, chọn những ô chứa các số gồm chữ số thập phân mà bạn có nhu cầu thay đổi.

Trên tab Nhà, trong đội Bảng tạm, hãy bấm mũi tên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

Trong hộp thoại Dán Đặc biệt, dưới Thao tác, bấm chuột Nhân.


Bạn phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.