Kết Quả Thi Học Sinh Giỏi Tỉnh Thừa Thiên Huế 2016

Cập nhật cho năm học 2020-2021. Chi tiết xem file đính kèm


SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ       
TRƯỜNG thpt ĐẶNG TRẦN CÔN       
 
*
*

Chi tiết xem file đính thêm kèm

*

*

*

*

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

LỚP 12 - NĂM HỌC 2015-2016

(Kèm theo đưa ra quyết định số /QĐ-SGD&ĐT ngày / /2015

của giám đốc Sở giáo dục đào tạo và Đào đạo vượt Thiên Huế)

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Môn

Giải

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

LỚP 12 - NĂM HỌC 2014-2015

(Kèm theo ra quyết định số /QĐ-SGD&ĐT ngày /11/2014

của người có quyền lực cao Sở giáo dục đào tạo và Đào đạo quá Thiên Huế)

STT

Họ cùng tên

Ngày sinh

Lớp

Môn

Giải

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

LỚP 12 - NĂM HỌC 2013-2014

của chủ tịch Sở giáo dục và Đào đạo vượt Thiên Huế)

STT

Họ với tên

Ngày sinh

Lớp

Môn

Giải

1

Hoàng Thị Ánh Tuyết

Địa lý

4

2

Hoàng Thị tè Nhi

Ngữ văn

4

3

Lê Thị Huệ

Ngữ văn

4

4

Phan Thị Yến Nhi

Ngữ văn

4


Bản quyền trực thuộc TRƯỜNG trung học phổ thông ĐẶNG TRẦN CÔNVui lòng ghi rõ nguồn khi sao chép nội dung từ bỏ website http://tienkiemkyduyen.mobi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *