Is to be là gì

be to be là gì .là trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên google về chủ thể . be lớn be là gì .trong nội dung bài viết này phanmemmienphai.vn đang viết bài xích .be lớn be là gì ? Tổng hợp cấu trúc to be to lớn verb tiên tiến nhất 2020. 

be to be là gì ? Tổng hợp kết cấu to be to lớn verb mới nhất 2020 


*

* to lớn be + to lớn + verb: là dạng kết cấu đặc biệt, áp dụng trong trường hợp:

– Để truyền đạt những mệnh lệnh hoặc các hướng dẫn từ ngôi trước tiên qua ngôi đồ vật hai mang lại ngôi sản phẩm công nghệ ba.Bạn sẽ xem: Is khổng lồ be là gì

No one is lớn leave this building without the permission of the police.Bạn đã xem: Is lớn Be Là Gì Trong tiếng Anh? cách Dùng cấu tạo Be + to Infinitive

– dùng với mệnh đề if khi mệnh đề chính miêu tả một câu điều kiện: Một điều phải xẩy ra trước nếu còn muốn một điều khác xảy ra. (Nếu muốn… Thì phải..)

If we are to get there by lunch time we had better hurry.

Something must be done quickly if the endangered birds are to be saved.

He knew he would have khổng lồ work hard if he was to pass his exam

– Được dùng để làm thông báo đầy đủ yêu cầu xin chỉ dẫn:

He asked the air traffic control where he was khổng lồ land.

– Được cần sử dụng khá thịnh hành để truyền đạt một dự định, một sự chuẩn bị đặt, đặc trưng khi nó là thiết yếu thức.

The Primer Minister (is) to lớn make a statement tomorrow.

* were + S + khổng lồ + verb = if + S + were + to lớn + verb = nắm nếu (một trả thuyết)Were I khổng lồ tell you that he passed his exams, would you believe me.

* was/ were + to + verb: Để diễn đạt ý tưởng về một vài mệnh đang định sẵnThey said goodbye without knowing that they were never to lớn meet again.

Since 1840, American Presidents elected in years ending in zero were khổng lồ be died (have been destined to die) in office.

* to be about lớn + verb = near future (sắp sửa)

Một cách vừa đủ hơn

*Introduction:– be + to V phổ cập trong văn viết, quan trọng đặc biệt ở các bài báo và để đề cập đến các sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai gần.– rất có thể dùng những cấu tạo sau để nuốm thế: be due khổng lồ V với be about lớn V. Những kết cấu này với tính trang trọng hơn và chắc hẳn rằng được sử dụng trong văn viết nhiều hơn nữa văn nói.– be + to V thường xuyên được sử dụng để điều chỉnh cách hành động, diễn tả các mệnh lệnh, yêu mong và chỉ dẫn.– be + to V thường xuất hiện thêm với mệnh đề if trong câu điều kiện.*More detailed:1. Với nghĩa ALLOW, được áp dụng để bảo rằng ai đó NÊN hoặc PHẢI làm cái gi đó; mô tả mệnh lệnh, yêu mong hoặc hướng dẫn.(used to say that someone should or must bởi vì something)You’re to sit in the corner & keep quiet.Their mother said they were not lớn (= not allowed to) play near the river.There’s no money left – what are we khổng lồ do?You are not to come downstairs until you have tidied up your room.Tell her she is not to mở cửa the door lớn any strangers.You are never khổng lồ use rude language lượt thích that in my house, vị you understand?I’ve made it clear to lớn the visitors that they are not to lớn touch any of the machinery.The school rules state that no child is lớn leave the school premises during the day, unless accompanied by an adult.2. Mang nghĩa FUTURE, mang tính chất trang trọng, được dùng để làm thể hiện tại rằng một điều gì đó SẼ xẩy ra trong tương lai(formal-used to lớn show that something will happen in the future)We are to lớn (= We are going to) visit nước australia in the spring.She was never to lớn see (= She never saw) her brother again.The four soldiers are to lớn receive citations from the President for their brave actions.The three largest banks are lớn raise their interest rates.The government is to lớn spend millions of dollars on combating drug abuse.After they’ve finished painting the hall, they are khổng lồ start on the living room.3. Cũng với nghĩa FUTURE, được áp dụng trong câu đk để nói đến điều gì SẼ rất có thể xảy ra(used in conditional sentences lớn say what might happen)If I were lớn refuse they’d be very annoyed.FORMAL: Were I to refuse they’d be very annoyed.If the company were to lớn offer him more money, he might not leave.If Tom’s to go and live with his mother, then so should his sister.If we’re lớn get there by five, we’d better drive more quickly.What’s to happen to all of us, if they move the factory lớn the north of England ?They’ll write if I’m on the shortlist. Otherwise, I’m to assume I haven’t got the job.4. Với nghĩa của CAN, được dùng để làm nói đến điều gì CÓ THỂ xảy ra(used to lớn say what can happen)The exhibition of modern prints is currently to be seen at the city Gallery.5. Với nghĩa của PLAN-liên quan mang đến FUTURE, được dùng để làm truyền đạt một chiến lược hoặc dự định(used to convey a plan)She is to lớn be married next month.The expedition is to start in a week’s time.Cấu trúc này được thực hiện nhiều ngơi nghỉ báo chí(This construction is very much used in newspapers):The Prime Minister is to lớn make statement tomorrow.Ở nhan đề báo, hễ từ be thường xuyên được lược bỏ để tiết kiệm khoảng trống:(In headlines the verb be is often omitted to lớn save space)à Prime Minister to lớn make statement tomorrow.6. Was/were khổng lồ V được thực hiện để đề cập mang đến một sự kiện được mong đợi vẫn xảy ra vào một thời điểm là tương lai trong thừa khứ, một điều gì đấy đã được định sẵn hoặc vẫn được chuẩn bị đặt.He was later lớn regret his decision.The meeting was to lớn be held the following week.They said goodbye, little knowing that they were never khổng lồ meet again.7. Lớn V rất có thể được dùng làm chủ ngữ, tân ngữ, và té ngữ. Với tính năng làm té ngữ, khổng lồ V có thể đứng sau BE.This house is to let. (Nhà này làm cho thuê.)What I lượt thích is khổng lồ swim in the sea và then khổng lồ lie on the warm sand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *