Cách nay hơn hai nghìn sáu trăm năm lịch sử, Đức Phật Bổn Sư ưng ý Ca Mâu Ni, bậc giác tỉnh thể nhập đạo lý tuyệt đối, chấm dứt vòng sanh diệt, tham ái, vô minh, thắng lợi viên mãn tuyến phố an vui giải thoát, đã xuất hiện thêm nơi gắng gian. Hướng dẫn chỉ ra cho việc đó sanh thấy được thực sự về khổ, tại sao của khổ, nát bàn tịch tịnh và tuyến phố đi đến, mở bày tám vạn tứ ngàn pháp môn nhằm đối trị với tám vạn tư ngàn căn bệnh phiền não của bọn chúng sanh. Đặc biệt, một pháp môn được mười phương chư Phật, chư đại tình nhân tát, chư tổ tiên khuyên tin nhận, thực hành; rất quan trọng và phù hợp với trình độ chuyên môn căn cơ của bọn chúng sanh thời mạt pháp, vẫn không quanh đó pháp môn Tịnh độ.

Duyên khởi để hình thành cần tông tĩnh thổ được địa thế căn cứ vào nhiều bộ kinh vì chưng Đức Phật thuyết, căn bạn dạng được biết qua 3 cỗ đó là: khiếp Vô Lượng Thọ, quán Vô Lượng Thọ cùng Tiểu khiếp A ngươi Đà. Các phiên bản kinh được các bậc danh đức cao Tăng phiên dịch, như các Ngài Huyền Trang, Ngài Cưu Ma La Thập… Luận về thời tiết nền tảng của fan thời mạt pháp, bậc thượng căn vô cùng ít, người trung với hạ căn chiếm hồ hết số, nếu nghiêng về con đường hướng từ bỏ lực tu trì cực nhọc bề thành tựu. Trong tởm Vô Lượng Thọ, Đức vắt Tôn có lời huyền ký: “Đời tương lai ghê đạo khử hết, ta cần sử dụng lòng từ bi thương xót riêng giữ trụ khiếp này khoảng tầm một trăm năm, nếu bọn chúng sanh vào chạm mặt kinh này tùy ý sở nguyện mọi được đắc độ”, lại khu vực kinh Đại Tập, Đức vắt Tôn sẽ bảo: “Trong thời mạt pháp ức ức bạn tu hành, ít bao gồm kẻ đắc đạo, chỉ nương theo pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi.” nắm thì môn tịnh độ là phương thuốc hay thích hợp thời cơ cho xã hội trái đất ngày nay, nhưng nguyên nhân ta bắt buộc nguyện ước sanh về Tịnh độ? Mục tiêu hướng đến là gì?

Vì người được sanh về cực Lạc rứa giới ngừng hẳn được những điều nhức đầu khó xử ở cố gắng gian, căn bạn dạng như tam khổ, tứ khổ, bát khổ và đầy đủ thắng duyên trợ đạo thẳng bước đến quả vị vô sanh, thắng lợi trọn vẹn sự nghiệp thức tỉnh giải bay mà trở về khai ngộ chúng sanh trong số cõi.

Nhưng người muốn sanh về Lạc Quốc cần kết đủ 3 điều kiện về lòng tin, nguyện tha thiết với sự thực hành; thường được gọi là Tín, Nguyện, Hạnh; là 3 món bốn lương làm cho nền tảng, là hành trang đến hành giả trê tuyến phố đi về cõi Phật, vậy ráng nào là Tín, Nguyện, Hạnh?

Tín là niềm tin, tin dìm lời chỉ dạy chỗ Đức Bổn Sư, tin có Đức Phật A ngươi Đà đang phát 48 đại nguyện và ra đời nên nhân loại thanh tịnh trang nghiêm, tin ta niệm Phật sẽ tiến hành Đức Phật tiếp dẫn vãng sanh. Trong ghê A mi Đà gồm đoạn chư Phật trong mười phương hiện nay tướng lưỡi rộng dài trùm mọi cõi tam thiên, đại thiên trả lời chúng sanh khởi tâm tín dấn phát nguyện ước sanh cực Lạc. Tướng tá lưỡi rộng lớn dài là do quả báo nói lời chân thật, vì thế không thể xem đấy là lời hư vọng. Vả lại chư vị tình nhân tát như là Văn Thù, Phổ Hiền, cầm cố Chí… những vị Tổ sư như thể Mã Minh, Long Thọ… các thuộc vào những hàng đại trí sự tu tập bệnh đạt đã cao sâu vẫn phân phát nguyện cầu sanh về Tịnh độ. Chư vị Thiền sư như các Ngài Liên Trì, Triệt Ngộ, Ngẫu Ích, Kiên Mật… thuộc vào mặt hàng long tượng, sau khoản thời gian tham thiền ngộ đạo lại quay trở lại hoằng dương Tịnh độ. Vậy nên khi chú ý lại phiên bản thân mỗi cá nhân chúng ta, về năng lực hiểu biết cũng tương tự hành trì tu tập ko bằng các Ngài, để rồi từ đó biết định hướng tìm lựa chọn pháp môn phù hợp, quyết cứng cáp giải bay trong hiện nay đời.

Đã có tinh thần làm căn cơ cần khởi trọng điểm chí thành tha thiết nguyện cầu sanh về, ý muốn cầu tha lực địa điểm Phật tiếp dẫn vãng sanh, như sự mong mỏi mỏi tìm ước khi con thơ lạc mẹ, lại như kẻ bị bị tiêu diệt chìm trong thâm tâm chỉ duy được fan cứu trợ vớt lên, dành được như vậy, trung tâm nguyện cầu sanh bắt đầu tha thiết, cảm thông với lòng từ bỏ độ sanh của chư Phật.

Về phần thực hành được chia thành 4 cách, gồm tất cả Thật tướng niệm Phật, tiệm tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật và Trì danh niệm Phật. Trong những số ấy trì danh hiệu Phật là phương cách thích hợp với nhiều phần quần bọn chúng hơn cả, bởi vì 3 giải pháp còn lại đòi hỏi hành giả phải có không thiếu thốn căn cơ, sự phát âm biết hành trì new mong giành được kết quả. Phương thức trì danh không đòi hỏi sự đọc biết thâm sâu, dễ dàng tu, dễ dàng chứng nên từ xưa đến nay có tương đối nhiều chư vị bồ tát, Tổ Sư, những hàng đạo hữu nhắm tới tu tập. Lại như những Ngài Thiên Thân – Tổ tông Duy Thức, Ngài Trí đưa – Tổ tông Thiên Thai, Ngài thánh thiện Thủ – Tổ tông Hoa Nghiêm… tuy hoằng dương pháp môn của bản thân nhưng vẫn thầm yên trì danh hiệu Phật, mong sanh Tịnh độ.

Để cho việc thực hành cần mẫn không hỏng dối nhanh chóng mau thành tựu, đòi hỏi mỗi hành giả đề xuất có tín nhiệm sâu chắc, trung ương nguyện chí thành. Ở đây, về ghê nghiệm phiên bản thân, cũng tương tự học hỏi theo lời chỉ dẫn của các bậc đi trước, về sự tu tập, phần hạnh ý muốn được chuyên sớm đạt kết quả, điểm quan trọng ta yêu cầu tạo kiên cố niềm tin, không để lay động theo nước ngoài cảnh, dầu được chư Phật hiển thị dạy bảo cách thức tu tập giỏi hơn dễ bề thành công hơn cũng xin không đồng ý bỏ qua, chẳng dám dấn lời. Lúc thực hành cần được bền lâu phần đông đặn, thường tự thông báo không để thân vai trung phong rảnh rồi u du buông lung địa điểm trần cảnh, chế tạo ra tác các hoặc nghiệp ra chỗ sáu căn, để rồi mãi trôi lăn trong tầm sanh tử khổ đau.

Lại bạn niệm Phật cần thực hành phần giới mức sử dụng mà Phật vẫn chế định, tùy kĩ năng điều kiện của từng người mà tất cả sự khác biệt, vì chưng Giới là nền tảng cải tiến và phát triển cho Định với Huệ. Trợ tiến mang đến hành trả mau đến được thành quả, giả dụ thân không tồn tại sự kiểm thúc giữ lại gìn khu vực Giới, sẽ dễ tạo nên các tội lỗi, trọng tâm sẽ giao động mà sanh diệt theo thất tình, lục dục thì rất khó có thể yên tâm niệm Phật. Lại những cõi tịnh tâm của chư Phật, sở dĩ không tồn tại 3 mặt đường ác đạo, địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ là do các chúng sanh vị trí đó không tạo những nghiệp dữ chiêu cảm nhưng mà thành, nếu ta sẽ trồng nhân lành trì giới, niệm Phật thì chắc hẳn đường về cõi Phật không hề xa.

Như Sư Ông Vạn Đức bao gồm để lại bài kệ:

“Nam tế bào A ngươi Đà 

Không gấp cũng không hưỡn

Tam giờ đồng hồ hiệp khấn nhau

Thường niệm mang đến rành rõ…”

Đây là bài xích kệ khuyên bảo niệm Phật, sự lý viên dung, mỗi bước rõ ràng, làm cho kim chỉ nam cho tất cả những người tu tịnh nghiệp. Đó là những kinh nghiệm tay nghề tu tập đưa tới thành công trên con đường tu đạo của Hòa thượng. Họ khi mới bước đầu niệm Phật, cần có sự thực tập chánh niệm, từng câu rõ ràng, rành mạch, trọng tâm ghi dấn rõ trong gần như hoàn cảnh, nếu chạm mặt chuyện đến thì làm, kết thúc việc lại nhiếp trọng tâm niệm Phật, thực tập lâu ngày thành thói quen, công huân lâu thêm phần đắc lực. Lúc đó, không cần tác ý nhằm niệm, mà trọng điểm tự đã niệm, đạt đến chuyên môn này trong nhà Phật hotline là “Bất niệm trường đoản cú niệm”. Trường đoản cú đó, tối ưu tu tập làm cho những vọng niệm lần hồi suy giảm, thay thế bằng câu Phật hiệu, đạt đến sự chuyển nhất nơi tâm, những pháp trần không còn cơ hội xen vào được nữa, khi được cảnh giới này, hành đưa thân tuy ngơi nghỉ Ta Bà nhưng trọng điểm đã vui chơi miền Tịnh Độ, chắc chắn thật không hư.

Ba món tứ lương này được ví như như dòng đảnh gồm 3 chân, thiếu hụt một chân ắt sẽ không còn vững. Tín, Nguyện, Hạnh cũng lại như thế, Ngài Ngẫu Ích (Tổ sản phẩm công nghệ chín của Tịnh Độ Tông) dạy dỗ rằng: “Được vãng sanh giỏi chăng là vì lòng tín, nguyện tất cả hay không; phẩm vị cao xuất xắc thấp tùy thuộc theo sự tu trì sâu xuất xắc cạn.”

Môn niệm Phật, tuy thấy tất cả vẻ dễ dàng và đơn giản nhưng xét đến cùng đang hàm chứa tất cả các giáo pháp nhưng mà Đức ráng Tôn sẽ để lại, như Lục Độ, Vạn Hạnh… Đại Sư Ngẫu Ích từng dạy: “Người chân thực niệm Phật buông quăng quật thân tâm trái đất là đại bố thí. Niệm Phật không khởi tham, sân, mê man là đại trì giới. Niệm Phật không quản nhân bửa thị phi là đại nhẫn nhục. Niệm Phật không loại gián đoạn, ko tạp vọng là đại tinh tấn, niệm Phật không thể vọng tưởng thô tế là đại thiền định. Niệm Phật không để những pháp è cổ làm thú vị là đại trí tuệ”. Người niệm Phật cần lấy đó có tác dụng thước đo đạo hạnh của chính mình để không biến thành lầm lạc vào lỗi kiêu ngạo thấy mình tu giỏi.

Môn niệm Phật với phiên bản nguyện độ sanh của Phật công dụng rộng béo như thế, buộc phải thuở xưa vào Pháp hội Hoa Nghiêm, sau khoản thời gian giải nói 10 Đại nguyện vương cho Thiện Tài Đồng Tử dứt rồi, Đức Phổ hiền hậu Vương tình nhân Tát đã dùng lời khuyến tấn không còn cả vào hội chúng đồng phát nguyện sanh về cõi rất Lạc phương tây của Đức Phật A ngươi Đà, để mau tròn phiên bản nguyện thành Phật, lợi sanh. 

Thế phải mỗi hành mang đã cùng đang đi trên lộ trình giải thoát, rất nhiều hãy dành riêng chút thời gian nhìn lại mặt đường tu của bản thân và lựa chọn lấy pháp môn phù hợp, nhằm tiện ích chắc thiệt trong hiện đời, vì chưng thân người khó được, Phật pháp nặng nề nghe, pháp môn tịnh độ lại càng cực nhọc gặp. Nếu đời này không đã đạt được thật ích chỗ đạo, thì những đời sau cực nhọc tránh khỏi nỗi khổ nơi 3 đường. Ấn quang đãng pháp sư, một bậc cao Tăng cận đại từng bảo: “Thời mạt pháp, bọn chúng sanh nghiệp nặng trọng điểm tạp, nếu kế bên môn niệm Phật mà tu các pháp khác vị trí phần gieo trí tuệ, phước đức, căn lành, làm nhân duyên đắc độ sau này thì có, vị trí phần liễu thoát luân hồi trong hiện cầm cố thì không”. Rất nhiều lời bên trên đây, bọn họ phải để vai trung phong thường từ răng nhắc, nhằm ngày sau về cõi Liên bang, tham dự các buổi lễ hội Liên trì, đồng thành Phật đạo.