*

*

*
English
*
*
*
*

“Hằng” giỏi “hàng”?

Hẳn nhiều người cho rằng, hầu như cặp từ từng ngày - hàng ngày, hằng tuần - hàng tuần, hằng mon - sản phẩm tháng, từng năm - hàng năm… là một. Mang đến nên, không ít người cần sử dụng lẫn lộn phần lớn cặp từ bỏ này.

Vì gần âm đề xuất những cặp từ trên thường xuyên bị nhầm lẫn. Thiệt ra, đấy là những cặp từ không giống nhau. Hai yếu tố “hằng”, “hàng” vẻ ngoài sự khác nhau này. Về tự nguyên, cả hai yếu tố trên gần như có nguồn gốc Hán, bắt nguồn từ chữ “hằng” (bộ tâm, tức là “lâu bền, mãi mãi”) và chữ “hàng” (bộ hành, nghĩa “hàng, lối, dãy”) trong tiếng Hán. Lúc vào tiếng Việt, đường nét nghĩa nơi bắt đầu này vẫn còn đấy được bảo lưu.

Trong đó, “hằng” biểu thị “tính liên tiếp của một chuyển động diễn ra nhìn trong suốt cả thời gian dài” (như hằng mong) với “tính lặp đi tái diễn một giải pháp định kỳ theo từng solo vị thời hạn được nói đến” (như báo ra hằng ngày, mon giêng hằng năm). Còn “hàng” tức là “tập hợp người hoặc vật thông liền nhau thành một hàng dài, thường theo một khoảng cách đều đặn” (như xếp hàng, mặt hàng cây), từ bỏ đó có nghĩa bộc lộ “số lượng nhiều không xác định, mà lại tính bằng đơn vị được nói đến” (như hàng trăm ngàn cổ hễ viên).

Rõ ràng, lúc đứng riêng, “hằng” cùng “hàng” đã khác xa về nghĩa. Khi làm phụ tự đứng trước danh từ bỏ chỉ đơn vị thời gian, chúng biện pháp sự không giống nhau giữa các cặp từ. Khi nói “hàng giờ/ ngày/ tuần/ tháng/ quý/ năm” tức là “nhiều giờ/ ngày/ tuần/ tháng/ quý/ năm ” (nói khái quát). Còn khi nói “hằng giờ/ ngày/ tuần/ tháng/ quý/ năm” tức là “lặp lại vào từng giờ/ ngày/ tuần/ tháng/ quý/ năm”. Chẳng hạn, “tôi đọc sách hằng tuần” (tức tuần nào thì cũng đọc) không giống với “tôi đọc sách hàng tuần liền” (tức đọc trong không ít tuần).

Như vậy, đầy đủ cặp tự nêu trên không giống nhau hoàn toàn. Mặc dù nhiên, bởi vì gần âm đọc, bọn chúng bị sử dụng lẫn lộn thông dụng đến nút được coi là một. Thực tế, một số từ điển đã ghi nhận hiện tượng kỳ lạ này. Ví dụ, từ bỏ điển giờ Việt (Viện Ngôn ngữ, Hoàng Phê nhà biên, 1992) ghi nhận “hàng” được dùng phụ trước danh tự chỉ đơn vị thời gian giống như “hằng” (tr.421).