Hàm vnd bị lỗi value

#VALUE là phương pháp để Excel thông báo, "Đã xẩy ra lỗi với biện pháp nhập bí quyết của bạn. Hoặc đã xẩy ra lỗi với những ô bạn đang tham chiếu tới." Lỗi này rất tầm thường chung và khó có thể tìm thấy nguyên nhân đúng mực cho lỗi. Thông tin ở trang này trình diễn về các sự cầm cố phổ biến, cùng giải pháp cho lỗi. Tất cả thể bạn sẽ cần demo một hoặc nhiều giải pháp để khắc phục và hạn chế được lỗi cụ thể của mình.Bạn sẽ xem: Hàm vnd bị lỗi value

Khắc phục lỗi cho 1 hàm cầm thể

Bạn ko thấy hàm của mình trong danh sách này? thử qua các phương án còn lại được liệt kê bên dưới đây.

Nếu bạn mới thực hiện Excel thì gồm thể bạn sẽ nhập nhầm công thức được cho phép trừ. Dưới đây là hai phương pháp để thực hiện làm việc đó:

Trừ một tham chiếu ô xuất phát điểm từ một ô khác


*

Nhập hai quý giá vào nhị ô riêng biệt biệt. Ở ô thiết bị ba, trừ một tham chiếu ô xuất phát điểm từ một ô khác. Trong ví dụ như này, ô D2 chứa số tiền được lập giá cả và ô E2 chứa số tiền thực tế. F2 chứa bí quyết =D2-E2.

Hoặc sử dụng công thức SUM với các số dương với số âm


*

Nhập một quý giá dương vào trong 1 ô với một cực hiếm âm vào ô còn lại. Ở ô sản phẩm ba, áp dụng hàm SUM để cộng hai ô với nhau. Ở lấy ví dụ này, ô D6 chứa số chi phí được lập chi tiêu và ô E6 chứa số tiền thực tế dưới dạng một số trong những âm. F6 chứa cách làm =SUM(D6,E6).

Nếu ai đang sử dụng Windows thì bạn có thể gặp buộc phải lỗi #VALUE! trong cả khi thực hiện công thức trừ cơ bản nhất. Làm việc sau có thể giải quyết sự thay của bạn:

Trước tiên, hãy tiến hành một lượt khám nghiệm nhanh. Trong sổ làm việc mới, nhập số 2 vào ô A1. Nhập số 4 vào ô B1. Sau đó, hãy nhập bí quyết này =B1-A1 vào ô C1. Nếu như bạn nhận được lỗi #VALUE! , đi tới cách tiếp theo. Nếu khách hàng không chạm chán lỗi, thử các giải pháp khác trên trang này.

Trong Windows, hãy mở panel tinh chỉnh cho khoanh vùng của bạn.

Windows 8: Ở screen Bắt đầu, nhập Khu vực, click chuột Thiết đặt, rồi bấm chuột Khu vực.

Windows 7: bấm chuột Bắt đầu, nhập Khu vực, rồi click chuột Khu vực với ngôn ngữ.

Trên tab Định dạng, nhấn vào Thiết đặt bổ sung.

Tìm Dấu bóc tách danh sách. Nếu như Dấu bóc danh sách được để là vết trừ, hãy biến hóa dấu bóc tách đó thành một cam kết hiệu khác. Ví dụ: lốt phẩy là dấu bóc danh sách phổ biến. Lốt chấm phẩy cũng chính là dấu bóc danh sách phổ biến. Mặc dù nhiên, có thể một dấu bóc danh sách khác sẽ tương xứng hơn với quần thể vực cụ thể của bạn.

Bấm vào OK.

Mở sổ thao tác của bạn. Nếu một ô có chứa lỗi #VALUE! , hãy bấm lưu ban vào nhằm chỉnh sửa.

Nếu xuất hiện dấu phẩy làm việc nơi yêu cầu là vệt trừ có thể chấp nhận được trừ, hãy biến đổi những dấu phẩy đó thành vệt trừ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *