Hàm Tìm Số Trong Excel

Excel cho tienkiemkyduyen.mobi 365 Excel đến tienkiemkyduyen.mobi 365 dành mang đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Quan trọng: Hãy thử dùng hàm XLOOKUP mới, một phiên bản VLOOKUP được cách tân hoạt động theo ngẫu nhiên hướng nào và trả về công dụng khớp đúng chuẩn theo mặc định, tạo nên việc sử dụng thuận lợi và thuận lợi hơn đối với phiên phiên bản trước của nó.


Lưu ý: Các lưu lại phiên bạn dạng chỉ rõ phiên phiên bản Excel nhưng hàm được ra mắt. Mọi hàm này không khả dụng trong số phiên phiên bản trước đó. Ví dụ: đánh dấu phiên bạn dạng 2013 cho thấy thêm rằng hàm này có khả dụng vào Excel 2013 và tất cả các phiên bản mới hơn.


Hàm

Mô tả

Hàm ADDRESS

Trả về tham chiếu dưới dạng văn bản tới một ô đối kháng trong một trang tính

Hàm AREAS

Trả về tổng cộng vùng vào một tham chiếu

Hàm CHOOSE

Chọn một giá bán trị xuất phát điểm từ 1 danh sách những giá trị

Hàm COLUMN

Trả về số cột của một tham chiếu

Hàm COLUMNS

Trả về tổng thể cột trong một tham chiếu

Hàm FILTER

lọc khoảng dữ liệu dựa trên tiêu chuẩn do chúng ta xác định

Hàm FORMULATEXT

*

Trả về phương pháp với tham chiếu đã cho dưới dạng văn bản

Hàm GETPIVOTDATA

*

Trả về tài liệu lưu duy trì trong báo cáo PivotTable

Hàm HLOOKUP

Tra cứu vãn trong sản phẩm trên cùng của một mảng và trả về cực hiếm của ô được chỉ báo

Hàm HYPERLINK

Tạo một lối tắt hoặc gửi lệnh để xuất hiện thêm một tài liệu cất giữ trên một máy chủ mạng, mạng nội cỗ hoặc Internet

Hàm INDEX

Dùng một chỉ mục để lựa chọn một giá trị xuất phát điểm từ 1 tham chiếu hoặc mảng

Hàm INDIRECT

Trả về tham chiếu được chỉ báo bởi một quý giá văn bản

Hàm LOOKUP

Tra cứu các giá trị vào một véc-tơ hoặc mảng

Hàm MATCH

Tra cứu các giá trị trong một tham chiếu hoặc mảng

Hàm OFFSET

Trả về giá chỉ trị khoảng cách tham chiếu xuất phát điểm từ một tham chiếu đang cho

Hàm ROW

Trả về số sản phẩm của một tham chiếu

Hàm ROWS

Trả về tổng số mặt hàng trong một tham chiếu

Hàm RTD

Truy xuất dữ liệu thời gian thực xuất phát điểm từ một chương trình có hỗ trợ tự động hóa COM

Hàm SORT

Sắp xếp văn bản trong một khoảng hoặc mảng

Hàm SORTBY

Sắp xếp nội dung của một khoảng chừng hoặc mảng dựa trên giá trị trong một khoảng hoặc mảng tương ứng.

Hàm TRANSPOSE

Trả về hoạn của một mảng

Hàm unique

 Trả về danh sách những giá trị tốt nhất trong danh sách hoặc khoảng

Hàm VLOOKUP

Tra cứu giúp trong cột trước tiên của một mảng với di chuyển hẳn qua hàng để trả về quý hiếm của một ô

Hàm XLOOKUP

kiếm tìm kiếm khoảng tầm hoặc mảng và trả về một mục tương ứng với giá trị khớp đầu tiên tra cứu được. Còn nếu không tồn tại hiệu quả khớp, XLOOKUP rất có thể trả về kết trái khớp gần nhất (xấp xỉ). 

Hàm XMATCH

Trả về vị trí tương đối của một mục trong mảng hoặc dải ô. 


Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể tương đối khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tham khảo thêm về sự không giống biệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *