DùNG CáC HàM DựNG SẵN EXCEL để TìM Dữ LIệU TRONG MộT BảNG HOặC PHạM VI ô

Nếu các bước của bạn thường xuyên làm việc với Excel và xử lý tài liệu thì bài toán phải cầm vững những hàm kiếm tìm kiếm là bắt buộc. Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với các bạn hai hàm tra cứu kiếm tiếp tục được thực hiện là hàm Vlookup với Hlookup.

Hàm VLOOKUP

VLOOKUP là hàm dùng để làm tìm kiếm giá trị khớp ứng trên ô cột đầu tiên của bảng tham chiếu và cho tác dụng tương ứng trong cột chỉ định

Cú Pháp:

VLOOKUP(Lookup_value,Table_ array,Col_index_Num,Range_lookup)

Trong đó:

Lookup_value: giá trị đối chiếu với cột đầu tiên của bảng tham chiếu để lấy được giá trị cần tìm.Table_ array: địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu, ko lấy cái tiêu đề.Col_index_Num: Số máy tự cột chứa giá trị phải lấy của bảng tham chiếu (tính theo đồ vật tự từ trái qua bắt buộc và bắt đầu từ 1).Range_lookup: biện pháp tìm kiếm trên bảng tham chiếu. + 0: Cột trước tiên của bảng tham chiếu không sắp xếp. + 1: Cột trước tiên của bảng tham chiếu đã bố trí theo chiều tăng mạnh (ngầm định).

Mình có ví dụ như sau cho chúng ta dễ gọi nhé

Để search kiếm cực hiếm mức thưởng của bảng tham chiếu và cho ra kết quả Học Bổng tương ứng với mức thưởng đó chúng ta làm như sau:

Ta có: =VLOOKUP(K6;$A$12:$B$14;2;0) các bạn chú ý vì chưng mình áp dụng Excel 2013 nên khoảng cách giữa những đối số là vệt ; còn cùng với Excel 2007,2010 là lốt (,) nhé.


*

Trong đó:

K6: Cột mức thưởng cần đối chiếu với cột thứ nhất của bảng tham chiếu$A$12:$B$14 : là địa chỉ cửa hàng tuyệt đối của bảng tham chiếu2: cột học bổng là cột thứ hai của bảng tham chiếu0: cột thứ nhất của bảng tham chiếu không sắp xếp

Kết quả dấn được:

*

2. Hàm HLOOKUP

HLOOKUP là hàm search kiếm một cực hiếm trên dòng đầu tiên của bảng tham chiếu và cho kết quả tương ứng trong mẫu chỉ định.

Cú pháp :HLOOKUP(Lookup_value,Table_ array,Row_index_Num,Range_lookup)

Trong đó:

Lookup_value:  giá chỉ trị đối chiếu với dòng thứ nhất của bảng tham chiếu để lấy được giá bán trị cần tìm.Table_ array: là showroom tuyệt đối của bảng tham chiếu, không mang cột tiêu đề.Row_index_Num: Số vật dụng tự chiếc chứa giá chỉ trị cần lấy của bảng tham chiếu (tính theo trang bị tự từ bên trên xuống dưới và bước đầu từ số 1).Range_lookup: cách tìm kiếm trên bảng tham chiếu. + 0: Dòng thứ nhất của bảng tham chiếu không sắp xếp. + 1: dòng đầu tiên của bảng tham chiếu đã sắp xếp theo chiều tăng nhiều (ngầm định).

Ví dụ:

Để tìm kiếm giá trị Mã đơn vị của bảng tham chiếu và đã cho ra kết quả Đơn vị tương ứng với khoảng thưởng đó bọn họ làm như sau:

*

Ta có: =HLOOKUP(A2:A4;$A$6:$D$7;2;1)

Trong đó:

A2:A4: là địa chỉ Mã đơn vị đối chiếu với dòng thứ nhất của bảng tham chiếu$A$6:$D$7: là địa chỉ cửa hàng tuyệt đối của bảng tham chiếu (các bạn chú ý không rước tiêu đề nhé)2: dòng đối chọi vị được coi là dòng thứ 2 của bảng tham chiếu1: dòng đầu tiên của bảng tham chiếu đã thu xếp theo chiều tăng dần (ngầm định)

Kết quả cảm nhận như sau:

*

Để rất có thể ứng dụng tốt Excel vào trong công việc, họ không chỉ nắm vững được các hàm cơ mà còn bắt buộc sử dụng xuất sắc cả các công thế của Excel. Số đông hàm nâng cấp giúp áp dụng tốt vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH … Những chế độ thường thực hiện là Data validation, Conditional formatting, Pivot table …

Toàn bộ những kỹ năng này các bạn đều có thể học được trong khóa học EX101 – Excel từ bỏ cơ phiên bản tới siêng gia của học tập Excel Online. Hiện nay hệ thống đang sẵn có ưu đãi hết sức lớn cho chính mình khi đk tham gia khóa học. Cụ thể xem tại: tienkiemkyduyen.mobi.Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *