Hàm làm tròn lên excel

Excel mang đến tienkiemkyduyen.mobi 365 Excel mang đến web Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 coi thêm...Ít hơn

Giả sử bạn có nhu cầu làm tròn số thành số gần nhất do quý giá thập phân không đáng chú ý với bạn. Hoặc bạn có nhu cầu làm tròn số thành bội số của 10 để đơn giản dễ dàng hóa một số trong những xấp xỉ. Tất cả một vài cách để làm tròn một số.

Thay đổi số địa chỉ thập phân được hiển thị nhưng không chuyển đổi số

Trên một trang tính

Hãy lựa chọn những ô bạn muốn định dạng.

Để hiển thị thêm hoặc bớt các chữ số sau vết thập phân, bên trên tab Trang đầu, trong đội Số, hãy bấm Tăng Thập phân

*
hoặc Giảm Thập phân
*
.

Trong một định hình số dựng sẵn

Trên tab Trang đầu, trong team Số, hãy nhấp chuột mũi tên kế bên danh sách định dạng số, rồi bấm Thêm Định dạng Số.

*

Trong list Thể loại, tùy trực thuộc vào giao diện dữ liệu của các số, hãy bấm Tiền tệ, Kế toán, Tỷ lệ phần trăm hoặc Khoa học.

Trong hộp Vị trí thập phân, hãy nhập số lượng vị trí thập phân mà bạn có nhu cầu hiển thị.

Làm tròn số lên

Dùng hàm ROUNDUP. Trong một vài trường hợp, bạn cũng có thể muốn sử dụng hàm EVEN cùng ODD để gia công tròn số lên đến số chẵn hoặc số lẻ ngay sát nhất.

Làm tròn số xuống

Dùng hàm ROUNDDOWN.

Làm tròn một số trong những đến số ngay sát nhất

Dùng hàm ROUND.

Làm tròn một số đến phân số sát đó

Dùng hàm ROUND.

Làm tròn số cho tới một chữ số gồm nghĩa

Chữ số tức là những chữ số góp phần vào sự đúng mực của một số.

Các lấy một ví dụ trong phần này dùng hàm ROUND, ROUNDUPROUNDDOWN. Chúng nói đến các phương pháp làm tròn đối với số dương, số âm, số nguyên và số thập phân, nhưng phần nhiều ví dụ này chỉ thể hiện một phần rất nhỏ các tình huống có thể xảy ra.

Danh sách sau đây chứa một vài quy tắc chung cần ghi nhớ khi bạn làm tròn số cho tới chữ số tất cả nghĩa. Bạn có thể thử nghiệm các hàm có tác dụng tròn và sửa chữa thay thế bằng những con số và thông số của riêng bạn để trả về số chữ số gồm nghĩa mà các bạn muốn.

Khi các bạn làm tròn số âm, thì thứ 1 số đó sẽ tiến hành chuyển thành giá bán trị hoàn hảo của nó (giá trị của số đó nhưng không có dấu âm). Sau đó, làm việc làm tròn diễn ra, rồi lốt âm được áp dụng trở lại. Mặc dù điều này có vẻ không theo lô-gic, tuy nhiên đó là cách làm tròn số. Ví dụ, cần sử dụng hàm ROUNDDOWN để triển khai tròn -889 về hai chữ số tất cả nghĩa, tác dụng là -880. Trước hết, -889 được gửi thành quý hiếm tuyệt đố là 889. Tiếp theo, số này được gia công tròn xuống để có công dụng với nhì chữ số bao gồm nghĩa (880). Cuối cùng, vệt trừ được vận dụng trở lại để có tác dụng -880.

Dùng hàm ROUNDDOWN so với một số dương sẽ luôn luôn làm tròn số xuống, và hàm ROUNDUP sẽ luôn luôn làm tròn số lên.

Hàm ROUND có tác dụng tròn số gồm phần thập phân như sau: nếu phần thập phân bằng hoặc to hơn 0.5 thì số được gia công tròn lên. Trường hợp phần thập phân bé dại hơn 0,5 thì số được thiết kế tròn xuống.

Hàm ROUND làm tròn số nguyên lên hoặc xuống theo quy tắc tựa như như với số thập phân; thay thế sửa chữa 0,5 bởi bội số của 5.

Quy tắc chung là khi chúng ta làm tròn số không tồn tại phần thập phân (số nguyên), bạn tinh giảm độ dài của các chữ số có nghĩa tới địa điểm mà bạn muốn làm tròn. Ví dụ, để triển khai tròn 2345678 xuống 3 chữ số có có nghĩa, bạn dùng hàm ROUNDOWN với tham số -4, như sau: = ROUNDDOWN(2345678,-4). Thao tác này có tác dụng tròn số xuống 2340000, cùng với phần "234" là những chữ số bao gồm nghĩa.

Làm tròn số cho tới một bội số sẽ xác định

Có thể bao gồm lúc bạn muốn làm tròn tới bội số của một số trong những mà chúng ta chỉ định. Ví dụ, trả sử doanh nghiệp bạn gửi giao sản phẩm trong các thùng hàng, mỗi thùng chứa 18 món hàng. Bạn cũng có thể dùng hàm MROUND giúp xem cần bao nhiêu thùng để gửi 204 món hàng. Trong trường phù hợp này, câu vấn đáp là 12, vày 204 chia cho 18 bởi 11,333, và bạn phải làm tròn lên. Thùng sản phẩm 12 chỉ đựng 6 món hàng.

Cũng rất có thể có mọi lúc bạn phải làm tròn một số trong những âm về một bội số âm hoặc làm tròn một vài có chứa các vị trí thập về một bội số tất cả chứa các vị trí thập phân. Chúng ta có thể dùng hàm MROUND một trong những trường vừa lòng này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *