Tạo và chỉnh sửa album ảnh

Trong vận dụng Tin nhắn

*
, chúng ta có thể gửi tin nhắn đựng ảnh, video clip và music bằng iMessage hoặc dịch vụ SMS/MMS. Chúng ta có thể chia sẻ, lưu lại hoặc in tệp lắp kèm. Nhà cung cấp của bạn cũng có thể đặt giới hạn form size cho tệp gắn kèm; iPhone rất có thể nén các tệp đính thêm kèm hình ảnh và video clip khi cần.

Để biết thông tin về cách gửi tệp đính kèm SMS/MMS trên các kiểu máy bao gồm SIM kép, hãy xem quản lý các gói cước di động cho SIM kép.


Trong Tin nhắn, hãy thực hiện ngẫu nhiên tác vụ nào dưới đây trong lúc soạn tin nhắn:

Chụp ảnh trong Tin nhắn: đụng vào , tạo bố cục tổng quan bức ảnh trong kính ngắm, tiếp đến chạm vào .

Quay phim trong Tin nhắn: va vào , chọn chính sách Video, kế tiếp chạm vào

*
.

Chọn hình ảnh hoặc đoạn clip hiện có: va vào để thấy các hình ảnh gần đây, tiếp nối vuốt lên nhằm tìm tìm hoặc chăm nom qua tất cả các hình ảnh và album. Ví như nhiều hình ảnh hoặc clip được chọn, một số cho thấy chúng sẽ được gửi theo đồ vật tự nào.

Chạm vào để gửi tin nhắn nhắn của bạn hoặc để hủy.

Nếu bạn nhận được nhiều hình ảnh cùng lúc, chúng được nhóm tự động hóa thành một tranh ghép (2-3 ảnh) hoặc một chồng ảnh (4+ ảnh). Bạn cũng có thể vuốt qua 1 chồng ảnh để xem, vấn đáp hoặc shop với từng hình ảnh một bí quyết riêng lẻ.

Để giữ ảnh, hãy va vào

*
bên cạnh hình ảnh hoặc bộ sưu tập ảnh.


Ghi chú: Ứng dụng Tin nhắn có thể phát hiện nội dung khỏa thân trong ảnh trên sản phẩm công nghệ của trẻ con trước khi ảnh được gửi hoặc nhận, đồng thời hỗ trợ các mối cung cấp lực để giúp trẻ xử lý trường hợp (chỉ ở Mỹ; iOS 15.2 trở lên). tienkiemkyduyen.mobi không có quyền truy cập vào ảnh được phát hiện tại bởi nhân tài này. Để hiểu thêm thông tin, hãy xem nhảy hoặc tắt kỹ năng liên lạc bình yên cho tin nhắn trên trang bị của member gia đình.


*

Đánh vết hoặc sửa ảnh


Bạn có thể đánh dấu hoặc sửa hình ảnh trước khi gởi trong cuộc hội thoại Tin nhắn.

Chạm vào trong ngăn kéo ứng dụng, sau đó chọn một ảnh.

Chạm vào hình ảnh trong sạn bong bóng tin nhắn, kế tiếp thực hiện bất kỳ tác vụ như thế nào sau đây:

Chạm vào Xong, thêm tin nhắn, kế tiếp chạm vào nhằm gửi ảnh hoặc đụng vào để xóa ảnh khỏi khủng hoảng bong bóng tin nhắn.


Thêm hiệu ứng của camera cho ảnh hoặc video


Khi các bạn chụp ảnh hoặc quay video clip trong cuộc đối thoại Tin nhắn, chúng ta có thể thêm những hiệu ứng của camera cho ảnh hoặc đoạn clip đó – ví dụ điển hình như các bộ lọc, nhãn dán, nhãn cùng hình.

Trong một cuộc hội thoại Tin nhắn, đụng vào , sau đó chọn cơ chế Ảnh hoặc Video.

Chạm vào

*
, tiếp nối thực hiện ngẫu nhiên tác vụ như thế nào sau đây:

Chạm vào

*
, sau đó chọn một bộ thanh lọc để áp dụng cho hình ảnh của bạn.

Chạm vào

*
nhằm thêm nhãn văn bản hoặc
*
để thêm hình.

Chạm vào

*
nhằm thêm nhãn dán Memoji hoặc
*
nhằm thêm nhãn dán Biểu tượng.

Chạm vào

*
để đóng cửa sổ hiệu ứng.

Chạm vào để chụp hình ảnh hoặc

*
nhằm quay video.

Chạm vào kết thúc để thêm hình ảnh hoặc video clip vào sạn bong bóng tin nhắn, nơi bạn cũng có thể thêm lời nhắn hoặc va vào để gửi trực tiếp ảnh hoặc video.


Gửi tin nhắn âm thanh


Trong cuộc hội thoại, hãy chạm và giữ lại

*
để ghi lời nhắn âm thanh.

Chạm vào

*
nhằm nghe tin nhắn của người sử dụng trước lúc gửi.

Chạm vào

*
để gửi tin nhắn nhắn hoặc
*
nhằm hủy.


Ghi chú: Để tiết kiệm ngân sách dung lượng, iPhone auto xóa tin nhắn âm thanh trong khoảng hai phút sau khi chúng ta nghe chúng, trừ khi chúng ta chạm vào Giữ. Để luôn luôn giữ những tin nhắn âm thanh, hãy đi tới cài đặt  > Tin nhắn > hết hạn (bên bên dưới Tin nhắn âm thanh), tiếp nối chạm vào không bao giờ.


Nghe và vấn đáp tin nhắn âm thanh


Đưa iPhone lên tai bạn để vạc tin nhắn âm nhạc đến.

Đưa lên lần tiếp nữa để trả lời.

Để bật hoặc tắt tuấn kiệt này, hãy đi tới mua đặt  > Tin nhắn, sau đó tắt Đưa lên để nghe.


Chia sẻ, lưu, in, coppy hoặc xóa lời nhắn hoặc tệp thêm kèm


Trong cuộc hội thoại, hãy thực hiện ngẫu nhiên tác vụ nào tiếp sau đây với tệp đính thêm kèm:

Chia sẻ, lưu giữ hoặc in tệp gắn kèm: đụng vào tệp đính kèm, kế tiếp chạm vào .

Sao chép tệp đính thêm kèm: Chạm và giữ tệp đính kèm, tiếp đến chạm Sao chép.

Chia sẻ các mục xuất phát điểm từ 1 ứng dụng khác: Trong vận dụng khác, đụng vào chia sẻ hoặc , sau đó chạm vào Tin nhắn.

Chuyển tiếp tin nhắn hoặc tệp thêm kèm: đụng và giữ lại tin nhắn hoặc tệp đính thêm kèm, đụng vào Thêm, chọn các mục bổ sung nếu muốn, kế tiếp chạm vào

*
.

Xóa một tệp gắn thêm kèm: chạm và duy trì tin nhắn hoặc tệp đính thêm kèm, va vào Thêm, chọn những mục bổ sung nếu muốn, tiếp đến chạm vào

*
.


Ghi chú: Các tệp đính kèm các bạn gửi qua iMessage (chẳng hạn như ảnh hoặc video) hoàn toàn có thể được cài đặt lên táo bị cắn và được mã hóa sao cho không có ai ngoài bạn gửi và người nhận có thể truy cập vào những tệp kèm theo đó. Để nâng cao hiệu suất, thiết bị của doanh nghiệp có thể tự động tải các tệp đi cùng lên táo tienkiemkyduyen.mobi trong khi bạn đang soạn iMessage. Ví như tin nhắn của chúng ta không được gởi đi thì các tệp thêm kèm vẫn bị xóa khỏi máy nhà sau vài ba ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *