Giáo trình luật thương mại quốc tế đại học luật hà nội

*
Kí hiệu phân loại 34.62(075) người sáng tác TT Trường Đại học cơ chế Hà Nội Nhan đề Giáo trình Luật dịch vụ thương mại quốc tế /Trường Đại học tập Luật tp. Hà nội ; Nông Quốc Bình công ty biên ; Nguyễn Thị Thu Hiền,... Lần xuất bạn dạng Tái bạn dạng lần thứ 11, có sửa đổi thông tin xuất phiên bản Hà Nội :Tư pháp,2016 biểu thị vật lý 435 tr. ;21 cm. cầm tắt Trình bày mọi nội dung cơ bản của môn học tập Luật thương mại quốc tế, gồm: một số vấn đề lí luận về luật thương mại quốc tế, những thiết chế cơ bản điều chỉnh thương mại dịch vụ quốc tế, xử lý tranh chấp thương mại quốc tế giữa những quốc gia, quy định về vận tải đường bộ quốc tế, bảo đảm hàng hóa phẳng phiu tải đường thủy quốc tế, giải quyết và xử lý tranh chấp trong thương mại hàng hóa giữa những thương nhân,… từ khóa Giáo trình từ khóa Thương mại quốc tế tự khóa Luật dịch vụ thương mại quốc tế Tác giả(bs) cn Ngô, Quốc Kỳ,, TS. Tác giả(bs) cn Nguyễn, Thị Thu Hiền,, TS. Tác giả(bs) công nhân Nguyễn, Thị Thuận,, TS. Tác giả(bs) công nhân Bùi, Ngọc Sơn,, TS. Tác giả(bs) cn Hoàng, Phước Hiệp,, PGS. TS. Tác giả(bs) công nhân Nguyễn, Bá Diến,, PGS. TS. Tác giả(bs) công nhân Nông, Quốc Bình,, PGS. TS., Tác giả(bs) cn Vũ, Thị Hồng Minh,, TS. tầm giá 57000 Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(30): DSVGT 005395-424 Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(470): MSVGT 097626-8095
00000000cam a2200000 a 4500001002004005008009020020039040041044084090110245250260300520653653653700700700700700700700700852852856890950
42988
1
45844
201806191022
160930s2016 vm| ae 000 0 vie d
1 0
|a9786047215058
|c57000
|a20180619102155|bluongvt|c20170216142732|dhientt|y201609301640|zhuent
|aVN-DHLHNI-TT
0 |avie
|avm|
|a34.62(075)
|a34.62(075)|bGIA 2016
1 |aTrường Đại học biện pháp Hà Nội
10|aGiáo trình Luật thương mại dịch vụ quốc tế /|cTrường Đại học tập Luật thủ đô ; Nông Quốc Bình chủ biên ; Nguyễn Thị Thu Hiền,...
|aTái bản lần thứ 11, tất cả sửa đổi
|aHà Nội :|bTư pháp,|c2016
|a435 tr. ;|c21 cm.
|aTrình bày phần đông nội dung cơ phiên bản của môn học tập Luật dịch vụ thương mại quốc tế, gồm: một số trong những vấn đề lí luận về luật thương mại dịch vụ quốc tế, những thiết chế cơ phiên bản điều chỉnh dịch vụ thương mại quốc tế, xử lý tranh chấp thương mại dịch vụ quốc tế giữa những quốc gia, quy định về vận tải đường bộ quốc tế, bảo đảm hàng hóa bằng vận tải đường biển quốc tế, xử lý tranh chấp trong dịch vụ thương mại hàng hóa giữa những thương nhân,…
|aGiáo trình
|aThương mại quốc tế
|aLuật thương mại dịch vụ quốc tế
1 |aNgô, Quốc Kỳ,|cTS.
1 |aNguyễn, Thị Thu Hiền,|cTS.
1 |aNguyễn, Thị Thuận,|cTS.
1 |aBùi, Ngọc Sơn,|cTS.
1 |aHoàng, Phước Hiệp,|cPGS. TS.
1 |aNguyễn, Bá Diến,|cPGS. TS.
1 |aNông, Quốc Bình,|cPGS. TS.,|eChủ biên
1 |aVũ, Thị Hồng Minh,|cTS.
|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(30): DSVGT 005395-424
|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(470): MSVGT 097626-8095
1|uhttps://tienkiemkyduyen.mobi/giao-trinh-luat-thuong-mai-quoc-te-dai-hoc-luat-ha-noi/imager_1_44870_700.jpg
|a500|b1713|c1|d2
|a57000

cái Mã vạch chỗ lưu S.gọi toàn bộ Phân loại bản sao chứng trạng Thành phần
1 MSVGT 098095 Mượn sv 34.62(075) GIA năm nhâm thìn Giáo trình 500
2 MSVGT 098094 Mượn sinh viên 34.62(075) GIA 2016 Giáo trình 499
3 MSVGT 098093 Mượn sv 34.62(075) GIA năm 2016 Giáo trình 498
4 MSVGT 098092 Mượn sv 34.62(075) GIA năm nhâm thìn Giáo trình 497
5 MSVGT 098091 Mượn sv 34.62(075) GIA 2016 Giáo trình 496
6 MSVGT 098090 Mượn sinh viên 34.62(075) GIA năm 2016 Giáo trình 495
7 MSVGT 098089 Mượn sinh viên 34.62(075) GIA 2016 Giáo trình 494
8 MSVGT 098088 Mượn sinh viên 34.62(075) GIA 2016 Giáo trình 493
9 MSVGT 098087 Mượn sv 34.62(075) GIA năm nhâm thìn Giáo trình 492
10 MSVGT 098086 Mượn sinh viên 34.62(075) GIA năm nhâm thìn Giáo trình 491
*
*
12345678910of50
*
*

Giáo trình Luật dịch vụ thương mại quốc tế / ngôi trường Đại học Luật thủ đô ; Nông Quốc Bình công ty biên ; Nguyễn Thị Thu Hiền,...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *