GIÁO TRÌNH LUẬT HÌNH SỰ ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

*
Kí hiệu phân một số loại 34(V)410(075) người sáng tác TT Trường Đại học chế độ Hà Nội Nhan đề Giáo trình lao lý Hình sự Việt Nam,. Phần phổ biến /Trường Đại học tập Luật tp. Hà nội ; Nguyễn Ngọc Hòa nhà biên ; Hoàng Văn Hùng, ... Lần xuất bản In lần vật dụng 23 bao gồm sửa đổi, bửa sung tin tức xuất bạn dạng Hà Nội :Công an nhân dân,2017 thể hiện vật lý 398 tr. ; 21 cm. cầm tắt Trình bày phần lớn nội dung cơ phiên bản của môn học chính sách Hình sự vn (phần chung), gồm: khái niệm, nhiệm vụ, những nguyên tắc cơ bản, nguồn của pháp luật Hình sự; hiệu lực thực thi hiện hành của Bộ nguyên lý Hình sự; những yếu tố của tội phạm, cấu thành tội phạm; các giai đoạn thực hiện tội phạm; trách nhiệm hình sự với hình phạt; quyết định hình phạt; những chế định liên quan đến chấp hành quyết phạt… từ khóa Việt Nam từ khóa Luật Hình sự trường đoản cú khóa Giáo trình Tác giả(bs) công nhân Lê, Thị Sơn,, GS. TS. Tác giả(bs) cn Hoàng, Văn Hùng,, TS. Tác giả(bs) công nhân Trần, Văn Dũng,, TS. Tác giả(bs) công nhân Nguyễn, Tuyết Mai,, TS. Tác giả(bs) cn Trương, quang Vinh,, PGS. TS. Tác giả(bs) cn Nguyễn, Ngọc Hòa,, GS. TS., Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(40): DSVGT 006466-505 Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(800): MSVGT 106836-7635 Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkGT(130): PHGT 003327-456
00000000nam#a2200000ua#4500001002004005008009020039040041044084110245250260300520653653653700700700700700700852852852856890925926927
47439
1
D2A0E7BC-4081-4D45-AD6F-2BEC8D223608
201807240913
180112s2017 vm vie
1 0
|a9786047229765|c52000
|a20180724091342|bhiennt|c20180112172525|dluongvt|y20180111101318|zhuent
|aVN-DHLHNI-TT
0 |avie
|avm
|a34(V)410(075)|bGIA 2017
1 |aTrường Đại học công cụ Hà Nội
10|aGiáo trình luật Hình sự Việt Nam,. |pPhần phổ biến /|cTrường Đại học Luật hà nội thủ đô ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Hoàng Văn Hùng, ...
|aIn lần máy 23 có sửa đổi, xẻ sung
|aHà Nội :|bCông an nhân dân,|c2017
|a398 tr. ; |c21 cm.
|aTrình bày các nội dung cơ bản của môn học vẻ ngoài Hình sự vn (phần chung), gồm: khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản, nguồn của giải pháp Hình sự; hiệu lực hiện hành của Bộ cách thức Hình sự; các yếu tố của tội phạm, cấu thành tội phạm; các giai đoạn thực hiện tội phạm; trách nhiệm hình sự và hình phạt; quyết định hình phạt; các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt…
|aViệt Nam
|aLuật Hình sự
|aGiáo trình
1 |aLê, Thị Sơn,|cGS. TS.
1 |aHoàng, Văn Hùng,|cTS.
1 |aTrần, Văn Dũng,|cTS.
1 |aNguyễn, Tuyết Mai,|cTS.
1 |aTrương, quang Vinh,|cPGS. TS.
1 |aNguyễn, Ngọc Hòa,|cGS. TS.,|eChủ biên
|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(40): DSVGT 006466-505
|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(800): MSVGT 106836-7635
|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cGT|j(130): PHGT 003327-456
1|uhttps://tienkiemkyduyen.mobi/giao-trinh-luat-hinh-su-dai-hoc-luat-ha-noi/imager_1_47839_700.jpg
|a970|b1418|c1|d2
|aG
|a0
|aSH

cái Mã vạch nơi lưu S.gọi tổng thể Phân loại bản sao tình trạng Thành phần
1 PHGT 003456 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)410(075) GIA 2017 Giáo trình 970
2 PHGT 003455 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)410(075) GIA 2017 Giáo trình 969
3 PHGT 003454 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)410(075) GIA 2017 Giáo trình 968
4 PHGT 003453 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)410(075) GIA 2017 Giáo trình 967
5 PHGT 003452 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)410(075) GIA 2017 Giáo trình 966
6 PHGT 003451 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)410(075) GIA 2017 Giáo trình 965
7 PHGT 003450 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)410(075) GIA 2017 Giáo trình 964
8 PHGT 003449 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)410(075) GIA 2017 Giáo trình 963
9 PHGT 003448 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)410(075) GIA 2017 Giáo trình 962
10 PHGT 003447 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)410(075) GIA 2017 Giáo trình 961
*
*
12345678910of97
*
*

Giáo trình mức sử dụng Hình sự Việt Nam, Phần phổ biến / ngôi trường Đại học Luật hà nội thủ đô ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Hoàng Văn Hùng, ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *