GIÁO TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Dưới đó là tổng hợp những file tài liệu nhưng mình xem thêm thông tin được. Các bạn nhấn vào nút để cài file về nhé, file trên Scribd chỉ với để coi trước file.


1. Slide bài bác giảng cửa hàng dữ liệu2. Tổng phù hợp tài liệu thực hành CSDL3. Bài tập SQL4. Sách xem thêm PostgreSQL5. Một trong những tài liệu khác
*
*
*
*
*
*

Tài liệu HUST là showroom tin cậy của mọi bạn để coi và tải tài liệu học tập tập những môn học tại đại học Bách khoa tp. Hà nội & tư liệu tiếng anh miễn phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *