VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TẬP 2 TRANG 111, 112 BÀI 164: MỘT SỐ DẠNG BÀI TOÁN ĐÃ HỌC

*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài xích hát tuyển sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cđ

Với giải vở bài bác tập Toán lớp 5 trang 111, 112 bài 164: một số dạng câu hỏi đã họchay, cụ thể giúp học sinh thuận tiện xem cùng so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài bác tập trong VBT Toán 5. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài xích tập Toán lớp 5 trang 111, 112 bài 164: một vài dạng bài toán đã học

Video giải Vở bài xích tập Toán lớp 5 trang 111, 112 bài xích 164: một vài dạng việc đã học

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 111 bài xích 1:Một xe hơi giờ trước tiên đi được 40km, giờ thiết bị hai đi được 45km, tiếng thứ bố đi được quãng đường bằng nửa quãng đường đi trong nhì giờ đầu. Hỏi trung bình từng giờ ô tô đi được từng nào ki-lô-mét?

Lời giải

Quãng đường xe hơi đi trong giờ thứ bố là:

(40 + 45) : 2 = 42,5 (km)

Trung bình từng giờ xe hơi đi được:

(40 + 45 + 42,5) : 3 = 42,5 (km)

Đáp số: 42,5km

Vở bài bác tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 111 bài xích 2:Một hình chữ nhật có chu vi 60cm. Chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 8cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Lời giải

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

60 : 2 = 30 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

(30 + 8) : 2 = 19 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

19 – 8 = 11 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

19 × 11 = 209 (cm2)

Đáp số: 209cm2

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 111 bài bác 3:Một khối kim loại có thể tích 4,5cm3 cân nặng 31,5g. Hỏi khối kim loại cùng hóa học đó có thể tích 5,4cm3 cân nặng bao nhiêu gam?

Lời giải

1cm3 khối kim loại nặng là:

31,5 : 4,5 = 7 (g)

5,4cm3 khối kim loại nặng là:

7 × 5,4 = 37,8 (g)

Đáp số: 37,8g

Vở bài bác tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 112 bài bác 4:Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Có 60 lít dầu hỏa được chứa gần như vào 3 thùng. Hỏi 3 thùng bởi thế chứa từng nào lít dầu hỏa?

A. 180 lít B. 240 lít C. 80 lít D. 45 lít

Lời giải

Số lít dầu chứa trong một thùng là:

60 : 4 = 15 (lít)

Số lít dầu đựng trong 3 thùng là:

15 × 3 = 45 (lít)

Vậy khoanh vào câu trả lời D. 45 lít


Lý thuyết một số dạng bài toán đã học

- tra cứu số vừa phải cộng.

- Tìm hai số biết tổng với hiệu của nhì số đó.

- Tìm hai số biết tổng và tỉ số của nhị số đó.

- Tìm nhị số biết hiệu cùng tỉ số của nhị số đó.

- bài toán liên quan đến rút về đối kháng vị.

- bài toán về tỉ số phần trăm.

- vấn đề về vận động đều.

- vấn đề có câu chữ hình học tập (chu vi, diện tích, thể tích).

Bài giảng Toán lớp 5 trang 111, 112 bài 164: một trong những dạng bài toán đã học


Tài liệu gồm 2 trang. Để xem toàn cục tài liệu, vui mừng tải xuống
tải xuống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *